Безпокойство

Безпокойство

Безпокойството е нещо, за което и Господ Исус и апостолите говореха.
Във времето, в което живеем, време на несигурност и изолация, време на страхове и безпокойство, Господ Исус ни насърчава да не се безпокоим за утрешния ден. Ако се замислим, това не е ли основното нещо, за което всички се притесняват сега? Утрешният ден! От стиховете по-долу* виждаме, че реално имаме избор – можем да изберем да не се безпокоим! Може би си мислиш ама как? Всичко около мен крещи – СТРАХ, НЕСИГУРНОСТ, БЕЗПОКОЙСТВО.
Ключът е във фокуса – твоят фокус е като лупа, която уголемява пред теб това, върху което се фокусираш.
Господ Исус ни учи, че ако се фокусираме на Царството и на законите на Царството, няма да се фокусираме върху злото на деня.
Изборът е в нашите ръце – какво търсим? Върху какво се фокусираме.

* „Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение;““ – Филипяни 4:6

* „Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави. Затова, не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня злото, което му се намери.“ – Матей 6:33-34

Данаил Несторов

Безпокойството е нещо, за което и Господ Исус и апостолите говореха.
Във времето, в което живеем, време на несигурност и изолация, време на страхове и безпокойство, Господ Исус ни насърчава да не се безпокоим за утрешния ден. Ако се замислим, това не е ли основното нещо, за което всички се притесняват сега? Утрешният ден! От стиховете по-долу* виждаме, че реално имаме избор – можем да изберем да не се безпокоим! Може би си мислиш ама как? Всичко около мен крещи – СТРАХ, НЕСИГУРНОСТ, БЕЗПОКОЙСТВО.
Ключът е във фокуса – твоят фокус е като лупа, която уголемява пред теб това, върху което се фокусираш.
Господ Исус ни учи, че ако се фокусираме на Царството и на законите на Царството, няма да се фокусираме върху злото на деня.
Изборът е в нашите ръце – какво търсим? Върху какво се фокусираме.

* „Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение;““ – Филипяни 4:6

* „Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави. Затова, не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня злото, което му се намери.“ – Матей 6:33-34

Данаил Несторов

Share this: