Блог

Блог

„Ако пребъдете в Мене и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете, и ще ви бъде.“
Евангелие от Йоан 15:7