Бог има теб днес!

Бог има теб днес!

Бог има теб днес! Точно както Авараам се застъпи за градовете Содом и Гомор, както Йона беше изпратен в град Ниневия, по същия начин Бог очаква от нас да се застъпим за градовете и за нацията ни!

Бог има теб днес! Точно както Авараам се застъпи за градовете Содом и Гомор, както Йона беше изпратен в град Ниневия, по същия начин Бог очаква от нас да се застъпим за градовете и за нацията ни!

Share this: