Бог иска да ти разкрие волята Си

Бог иска да ти разкрие волята Си

Във времето, в което живеем ние се нуждаем от духовна чувствителност, за да можем да чуем това, което Бог има да ни каже за ситуациите и обстоятелствата, в които се намираме.

Предишен
Исус победи!
Следващ
Вечна основа

Във времето, в което живеем ние се нуждаем от духовна чувствителност, за да можем да чуем това, което Бог има да ни каже за ситуациите и обстоятелствата, в които се намираме.

Share this: