Вяра и видение

Вяра и видение

Декларация на вяра

1. Троицата – Ние вярваме, че има само един Бог, вечно съществуващ, в три лица: Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух.

2. Божествеността на Христос – Ние вярваме в божествеността на нашия Господ Исус Христос, в Неговото непорочно зачатие и в Неговото физическо възкресение.

3. Библията – Ние вярваме, че Библията е непогрешимото и вдъхновеното от Бог Слово.

4. Спасение – Ние вярваме, че спасението е по благодат чрез вяра в Господ Исус Христос.

5. Кръщение в Святия Дух – Ние вярваме в кръщението в Святия Дух с видим белег говоренето на други езици като дар поради Спасението.

6. Изцерение поради жертвата на Христос – Ние вярваме, че поради жертвата на Исус Христос, нашия Спасител имаме и физическо изцерение на телата.

7. Пришествието на нашия Господ Исус Христос – Ние вярваме в повторното идване /пришествието/ на нашия Господ Исус Христос и във възкресението, както на спасените, така и на неспасените, за вечността – спасените ще живеят завинаги в присъствеито на Бога, а неспасените ще отидат във вечно проклятие без да имат възможност да се покаят.


Видение

Видението на църквата е свързано със значението на нейното име, което Бог ѝ дава в самото начало – Емануил („Бог с нас“). Вследствие на словото, което църквата получава от книгата на пророк Агей, тя работи основно в две направления:
I. Създаване и изграждане на духовен дом (Агей 1:4-8)
II. Единство в тялото Христово (Агей 2:4-9)

Ние вярваме, че Бог е с нас, когато всички заедно гледаме в една посока, слушаме в смирение и действаме в покорство на Неговата воля. Той обеща: „… според Словото на завета Ми с вас, когато излязохте от Египет (този свят), Духът Ми ще пребъдва между вас; не бойте се!“ (Агей 2:5)

Декларация на вяра

1. Троицата – Ние вярваме, че има само един Бог, вечно съществуващ, в три лица: Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух.

2. Божествеността на Христос – Ние вярваме в божествеността на нашия Господ Исус Христос, в Неговото непорочно зачатие и в Неговото физическо възкресение.

3. Библията – Ние вярваме, че Библията е непогрешимото и вдъхновеното от Бог Слово.

4. Спасение – Ние вярваме, че спасението е по благодат чрез вяра в Господ Исус Христос.

5. Кръщение в Святия Дух – Ние вярваме в кръщението в Святия Дух с видим белег говоренето на други езици като дар поради Спасението.

6. Изцерение поради жертвата на Христос – Ние вярваме, че поради жертвата на Исус Христос, нашия Спасител имаме и физическо изцерение на телата.

7. Пришествието на нашия Господ Исус Христос – Ние вярваме в повторното идване /пришествието/ на нашия Господ Исус Христос и във възкресението, както на спасените, така и на неспасените, за вечността – спасените ще живеят завинаги в присъствеито на Бога, а неспасените ще отидат във вечно проклятие без да имат възможност да се покаят.


Видение

Видението на църквата е свързано със значението на нейното име, което Бог ѝ дава в самото начало – Емануил („Бог с нас“). Вследствие на словото, което църквата получава от книгата на пророк Агей, тя работи основно в две направления:
I. Създаване и изграждане на духовен дом (Агей 1:4-8)
II. Единство в тялото Христово (Агей 2:4-9)

Ние вярваме, че Бог е с нас, когато всички заедно гледаме в една посока, слушаме в смирение и действаме в покорство на Неговата воля. Той обеща: „… според Словото на завета Ми с вас, когато излязохте от Египет (този свят), Духът Ми ще пребъдва между вас; не бойте се!“ (Агей 2:5)

Share this: