Вяра и видение

Вяра и видение

Декларация на вяра

1. Троицата – Ние вярваме, че има само един Бог, вечно съществуващ, в три лица: Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух.

2. Божествеността на Христос – Ние вярваме в божествеността на нашия Господ Исус Христос, в Неговото непорочно зачатие и в Неговото физическо възкресение.

3. Библията – Ние вярваме, че Библията е непогрешимото и вдъхновеното от Бог Слово.

4. Спасение – Ние вярваме, че спасението е по благодат чрез вяра в Господ Исус Христос.

5. Кръщение в Святия Дух – Ние вярваме в кръщението в Святия Дух с видим белег говоренето на други езици като дар поради Спасението.

6. Изцерение поради жертвата на Христос – Ние вярваме, че поради жертвата на Исус Христос, нашия Спасител имаме и физическо изцерение на телата.

7. Пришествието на нашия Господ Исус Христос – Ние вярваме в повторното идване /пришествието/ на нашия Господ Исус Христос и във възкресението, както на спасение, така и на неспасените, за вечността – спасените ще живеят завинаги в присъствеито на Бога, а неспасените ще отидат във вечно проклятие без да имат възможност да се покаят.