За нас

За нас

Църква „Емануил“ със седалище град Раковски е Евангелска църква и е част от голямото семейство на евангелските петдесятно-харизматични църкви в България. Църквата е основана през 1991 г. от п-р Нено Иванов Несторов (дългогодишен посветен християнин и служител в Евангелска Петдесятна Църква – град Пловдив).

П-р Нено Несторов пастирува църквата от 1991-1997 г. От 1995 г. църквата е регистрирана към Евангелския Алианс (Обединени Божии Църкви) със седалище град София.

През пролетта на 1998 г. пастир на църквата става Вениамин Н. Несторов, син на п-р Нено Несторов, вследствие на Божествено водителство.

В последвалите години и до днес църквата разширява своята дейност като създава нови дъщерни църкви в околните градове и села.

Видението на църквата е свързано със значението на нейното име, което Бог ѝ дава в самото начало – Емануил („Бог с нас“). Вследствие на словото, което църквата получава от книгата на пророк Агей, тя работи основно в две направления:
I. Създаване и изграждане на духовен дом (Агей 1:4-8)
II. Единство в тялото Христово (Агей 2:4-9)

Ние вярваме, че Бог е с нас, когато всички заедно гледаме в една посока, слушаме в смирение и действаме в покорство на Неговата воля. Той обеща: „… според Словото на завета Ми с вас, когато излязохте от Египет (този свят), Духът Ми ще пребъдва между вас; не бойте се!“ (Агей 2:5)

пастор Вениамин и Катя Несторови

Църква „Емануил“ със седалище град Раковски е Евангелска църква и е част от голямото семейство на евангелските петдесятно-харизматични църкви в България. Църквата е основана през 1991 г. от п-р Нено Иванов Несторов (дългогодишен посветен християнин и служител в Евангелска Петдесятна Църква – град Пловдив).

П-р Нено Несторов пастирува църквата от 1991-1997 г. От 1995 г. църквата е регистрирана към Евангелския Алианс (Обединени Божии Църкви) със седалище град София.

През пролетта на 1998 г. пастир на църквата става Вениамин Н. Несторов, син на п-р Нено Несторов, вследствие на Божествено водителство.

В последвалите години и до днес църквата разширява своята дейност като създава нови дъщерни църкви в околните градове и села.

Видението на църквата е свързано със значението на нейното име, което Бог ѝ дава в самото начало – Емануил („Бог с нас“). Вследствие на словото, което църквата получава от книгата на пророк Агей, тя работи основно в две направления:
I. Създаване и изграждане на духовен дом (Агей 1:4-8)
II. Единство в тялото Христово (Агей 2:4-9)

Ние вярваме, че Бог е с нас, когато всички заедно гледаме в една посока, слушаме в смирение и действаме в покорство на Неговата воля. Той обеща: „… според Словото на завета Ми с вас, когато излязохте от Египет (този свят), Духът Ми ще пребъдва между вас; не бойте се!“ (Агей 2:5)

пастор Вениамин и Катя Несторови

Share this: