Исус победи!

Исус победи!

Исус триумфира над силите на тъмнината! На кръста Исус победи!
“Той обезсили падналите небесни началства и власти, изложи ги на явен позор и възтържествува над тях на кръста.”-Колосяни‬ ‭2:15‬

Обезсили ада и възвести Своята победа над тъмнината!
“Защото и Христос един път пострада за греховете, Праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога, като беше умъртвен по плът, а оживотворен по дух; с който отиде и проповядва на духовете в тъмницата.” -1 Петрово 3:18-19‬

След това плени плен и изведе духовете на статозаветните светии от Автаамовото лоно.
“Затова казва: „Като възлезе нависоко, взе множество пленници, и даде дарования на човеците.“-Ефесяни 4:8-10‬ ‬‬

Славно възкръсна и отне ключовете на смърта и ада!
“…Не бой се; Аз съм Първият и Последният, и Живият; бях мъртъв, и ето, жив съм до вечни векове; и имам ключовете на смъртта и на ада.” Откровение 1:17-18‬

Нашият Изкупител е жив и Той има ключовете за твоята ситуация!!!

Илия Кабаиванов

Исус триумфира над силите на тъмнината! На кръста Исус победи!
“Той обезсили падналите небесни началства и власти, изложи ги на явен позор и възтържествува над тях на кръста.”-Колосяни‬ ‭2:15‬

Обезсили ада и възвести Своята победа над тъмнината!
“Защото и Христос един път пострада за греховете, Праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога, като беше умъртвен по плът, а оживотворен по дух; с който отиде и проповядва на духовете в тъмницата.” -1 Петрово 3:18-19‬

След това плени плен и изведе духовете на статозаветните светии от Автаамовото лоно.
“Затова казва: „Като възлезе нависоко, взе множество пленници, и даде дарования на човеците.“-Ефесяни 4:8-10‬ ‬‬

Славно възкръсна и отне ключовете на смърта и ада!
“…Не бой се; Аз съм Първият и Последният, и Живият; бях мъртъв, и ето, жив съм до вечни векове; и имам ключовете на смъртта и на ада.” Откровение 1:17-18‬

Нашият Изкупител е жив и Той има ключовете за твоята ситуация!!!

Илия Кабаиванов

Share this: