и, освободени от греха,

и, освободени от греха,

… станахте слуги на правдата.
Римляни 16:18