МОЛИТВА ЗА ПОКАЯНИЕ

МОЛИТВА ЗА ПОКАЯНИЕ

Библията казва: „всеки, който призове Господното име, ще се спаси“ (Римляни 10:13). За да преживееш прошката на Исус Христос и да имаш мир с Бога в твоето сърце и душа, е необходимо искрено да се покаеш за греховете, които си вършил/а във времето на твоето незнание и да се помолиш за Божията прошка в твоя живот. Библията казва, че Бог направи човека праведен и го постави в Едемската градина, но Адам и Ева съгрешиха, и това ги отдели от Бог, а грехът премина във всички следващи поколения. Всички ние съгрешихме и не заслужаваме Божията добрина. Бог обаче в Своята голяма любов към нас изпрати Своя Син – Исус Христос, като Спасител за всеки човек. Исус дойде да разкрие Бог Отец на хората. Той е Божият Син, Който бе разпънат на кръст, за да може днес нашите грехове да бъдат простени. Умря, беше погребан, но на третия ден възкръсна и е жив днес. Исус е единственият път за спасение. Може би си объркан/а или съжаляваш за лоши думи и дела, които си вършил/а. Взимал/а си грешни решения, ходил/а си в лош път, вършил/а си грехове. А дори и да си живял/а добър живот – не можеш чрез добри дела да отидеш на небето. Бог те обича и има чудесен план за твоя живот! Ти имаш вечна душа за спасение и единственият начин е чрез покаяние – да осъзнаеш своите грехове и искрено да помолиш Бог за прошка. Това става лично, в молитва, с която можеш да се помолиш още сега. Ако осъзнаваш нуждата си от Исус Христос и искаш Божията прошка и мир да дойдат в твоето сърце – моли се на глас с тази молитва:

„Господи Исусе, аз вярвам в Теб. Моля те, прости греховете ми. Прости ми всяка лоша дума, мисъл или действие. Аз се покайвам. Отричам се от греха и от дявола, който ме е подтиквал да греша. Исусе, вярвам, че Ти Си Божият Син и че Ти умря и възкръсна за моето оправдание. Ела в сърцето ми, промени живота ми. Предавам се на Теб и Те приемам за мой Господ и Спасител. Боже, благодаря Ти, че ми прощаваш и ме приемаш за Свое дете. В Името на Исус се моля – Амин!”

Библията казва: „всеки, който призове Господното име, ще се спаси“ (Римляни 10:13). За да преживееш прошката на Исус Христос и да имаш мир с Бога в твоето сърце и душа, е необходимо искрено да се покаеш за греховете, които си вършил/а във времето на твоето незнание и да се помолиш за Божията прошка в твоя живот. Библията казва, че Бог направи човека праведен и го постави в Едемската градина, но Адам и Ева съгрешиха, и това ги отдели от Бог, а грехът премина във всички следващи поколения. Всички ние съгрешихме и не заслужаваме Божията добрина. Бог обаче в Своята голяма любов към нас изпрати Своя Син – Исус Христос, като Спасител за всеки човек. Исус дойде да разкрие Бог Отец на хората. Той е Божият Син, Който бе разпънат на кръст, за да може днес нашите грехове да бъдат простени. Умря, беше погребан, но на третия ден възкръсна и е жив днес. Исус е единственият път за спасение. Може би си объркан/а или съжаляваш за лоши думи и дела, които си вършил/а. Взимал/а си грешни решения, ходил/а си в лош път, вършил/а си грехове. А дори и да си живял/а добър живот – не можеш чрез добри дела да отидеш на небето. Бог те обича и има чудесен план за твоя живот! Ти имаш вечна душа за спасение и единственият начин е чрез покаяние – да осъзнаеш своите грехове и искрено да помолиш Бог за прошка. Това става лично, в молитва, с която можеш да се помолиш още сега. Ако осъзнаваш нуждата си от Исус Христос и искаш Божията прошка и мир да дойдат в твоето сърце – моли се на глас с тази молитва:

„Господи Исусе, аз вярвам в Теб. Моля те, прости греховете ми. Прости ми всяка лоша дума, мисъл или действие. Аз се покайвам. Отричам се от греха и от дявола, който ме е подтиквал да греша. Исусе, вярвам, че Ти Си Божият Син и че Ти умря и възкръсна за моето оправдание. Ела в сърцето ми, промени живота ми. Предавам се на Теб и Те приемам за мой Господ и Спасител. Боже, благодаря Ти, че ми прощаваш и ме приемаш за Свое дете. В Името на Исус се моля – Амин!”

Share this: