Неблагоприятни обстоятелства

Неблагоприятни обстоятелства

“А в онези дни излезе заповед от кесаря Август да се направи преброяване по цялата земя…И всички отиваха да се записват, всеки в своя град. И тъй, отиде и Йосиф от Галилея, от града Назарет, в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Витлеем (понеже той беше от дома и рода Давидов), за да се запише с Мария, която беше сгодена за него и беше непразна. И когато бяха там, навършиха се дните ѝ да роди. И роди първородния си Син, пови Го, и положи Го в една ясла, защото нямаше място за тях в гостилницата.” (Лука‬ ‭2:1, 3-7)‬


Една заповед на император Август създаде неблагоприятни обстоятелства в живота на Мария и Йосиф. Ангел Гавраил откри на Мария, че ще роди Спасителя, а после и Йосиф имаше сън от Бога. Едно невероятно видение, но сега една заповед ги принуди да действат в обстоятелства, които бяха меко казано неудобни.
. Мария е бременна в 9-тия месец.
. Предстои им 140 км път по несигурен маршрут.
. Това не е конфортно пътуване за 2 часа с свтомобил, а дни наред пеша и на магаре.
. Когато пристигнаха във Витлеем, никой не ги чакаше.
. В гостилницата нямаше място за тях.
. Мария беше принудена да роди в обор и да положи младенеца в яслата на животните.
Всичко това само по себе си бе обезсърчително, неудобно, неблагоприятно, трудно и изглеждащо несправедливо. Прилича ли ви на инзвънредното пложение в което се намира страната ни? Кореспондира ли тази история с нашата ситуация?
Бог обаче не е извън контрол. Напротив. Той изпозва тези неблагоприятни обстоятелста, за да премести Мария и Йосиф от мястото, където бяха, в центъра на Своята воля, там където видението щеше да се осъществи, там където пророчествата щяха да се изпълнят (Михей 5:2).
Вярвам, че ако имаме богоугодно, благодарно отношение като Мария и Йосиф, които дори за миг не измрънкаха или възроптаха – Бог ще даде да се роди правилен плод от живот ни, както Мария роди Спадителя. Плод на праведност. Плод на добри дела. Плод на ввра. Плода на Духа в нас.
И ако ни се отпуснем в ръката Му, Бог ще използва тези неблагоприятни обстоятелства, за да ни премести от мясото където сме, в центъра на Неговата воля за живота ни.
Бог изобилно да ви благослови!

Илия Кабаиванов

Предишен
Бог те обича!
Следващ
Безпокойство

“А в онези дни излезе заповед от кесаря Август да се направи преброяване по цялата земя…И всички отиваха да се записват, всеки в своя град. И тъй, отиде и Йосиф от Галилея, от града Назарет, в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Витлеем (понеже той беше от дома и рода Давидов), за да се запише с Мария, която беше сгодена за него и беше непразна. И когато бяха там, навършиха се дните ѝ да роди. И роди първородния си Син, пови Го, и положи Го в една ясла, защото нямаше място за тях в гостилницата.” (Лука‬ ‭2:1, 3-7)‬


Една заповед на император Август създаде неблагоприятни обстоятелства в живота на Мария и Йосиф. Ангел Гавраил откри на Мария, че ще роди Спасителя, а после и Йосиф имаше сън от Бога. Едно невероятно видение, но сега една заповед ги принуди да действат в обстоятелства, които бяха меко казано неудобни.
. Мария е бременна в 9-тия месец.
. Предстои им 140 км път по несигурен маршрут.
. Това не е конфортно пътуване за 2 часа с свтомобил, а дни наред пеша и на магаре.
. Когато пристигнаха във Витлеем, никой не ги чакаше.
. В гостилницата нямаше място за тях.
. Мария беше принудена да роди в обор и да положи младенеца в яслата на животните.
Всичко това само по себе си бе обезсърчително, неудобно, неблагоприятно, трудно и изглеждащо несправедливо. Прилича ли ви на инзвънредното пложение в което се намира страната ни? Кореспондира ли тази история с нашата ситуация?
Бог обаче не е извън контрол. Напротив. Той изпозва тези неблагоприятни обстоятелста, за да премести Мария и Йосиф от мястото, където бяха, в центъра на Своята воля, там където видението щеше да се осъществи, там където пророчествата щяха да се изпълнят (Михей 5:2).
Вярвам, че ако имаме богоугодно, благодарно отношение като Мария и Йосиф, които дори за миг не измрънкаха или възроптаха – Бог ще даде да се роди правилен плод от живот ни, както Мария роди Спадителя. Плод на праведност. Плод на добри дела. Плод на ввра. Плода на Духа в нас.
И ако ни се отпуснем в ръката Му, Бог ще използва тези неблагоприятни обстоятелства, за да ни премести от мясото където сме, в центъра на Неговата воля за живота ни.
Бог изобилно да ви благослови!

Илия Кабаиванов

Share this: