Повече от всичко друго, …

… което пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. Притчи 4:23

Share this: