Пребъдвай в Господа

Пребъдвай в Господа

„Ако пребъдете в Мене и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете, и ще ви бъде.“
Евангелие от Йоан 15:7

„Ако пребъдете в Мене и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете, и ще ви бъде.“
Евангелие от Йоан 15:7

Share this: