Скъпоценната кръв на Исус Христос

Скъпоценната кръв на Исус Христос

Слава на Бога за скъпоценната кръв на Исус Христос – Божият агнец пречист и без недостатък, заклан за греховете на света!!! В нея ние имаме:

Слава на Бога за скъпоценната кръв на Исус Христос – Божият агнец пречист и без недостатък, заклан за греховете на света!!! В нея ние имаме:

Share this: