Служения

Служения

Включи се и бъди част от църквата. Ние имаме младежко събрание, неделно училище, молитвени събрания и малки групи.

Включи се и бъди част от църквата. Ние имаме младежко събрание, неделно училище, молитвени събрания и малки групи.

Share this: