Уповай се на Господа!

Уповай се на Господа!

Това е най-доброто нещо, което можем да направим! Библията ни учи, че когато се уповаваме на Господа и вършим добро (живеем според Божието Слово), ще наследим земята – това е обещание, че ще преминем през трудности, и ще се храним с увереност – Бог ще снабди нашите нужди.
Когато имаме увереност в Бога, естествено започваме и да се радваме в Него, а когато се веселим в Господа ,Той ще ни даде попросеното от сърцето!
Когато уповаваме на Бог ние предаваме и пътя си, бъдещето си на Него. Когато го направим, Библията ни обещава, че Бог ще извърши очакването ни.
Давид реално преживя всичко това. Ако четем за живота му ще видим, че той премина през много тежки обстоятелства – беше преследван, беше предаван, в неговите дни имаше болести, поради които много хора измираха. Той обаче не само, че премина през всичко това, но и бе запомнен като един от най – великите царе на Израел. Каква беше тайната на успеха му ли?
Уповаваше на Господа от все сърце.
Днес реши да направиш същото!

3 Уповавай на Господа и върши добро; Така ще населиш земята и ще се храниш с увереност.
4 Весели се, тъй също, в Господа; И Той ще ти даде попросеното от сърцето ти.
5 Предай на Господа пътя си; И уповавай на Него, и Той ще извърши очакването ти;
Псалом 37

Защото Ти, Господи Иеова, си моя надежда; На Тебе съм уповавал от младостта си.
Псалом 71:5

5 Защото Ти, Господи Иеова, си моя надежда; На Тебе съм уповавал от младостта си.
Псалом 71:5

Данаил Несторов

Това е най-доброто нещо, което можем да направим! Библията ни учи, че когато се уповаваме на Господа и вършим добро (живеем според Божието Слово), ще наследим земята – това е обещание, че ще преминем през трудности, и ще се храним с увереност – Бог ще снабди нашите нужди.
Когато имаме увереност в Бога, естествено започваме и да се радваме в Него, а когато се веселим в Господа ,Той ще ни даде попросеното от сърцето!
Когато уповаваме на Бог ние предаваме и пътя си, бъдещето си на Него. Когато го направим, Библията ни обещава, че Бог ще извърши очакването ни.
Давид реално преживя всичко това. Ако четем за живота му ще видим, че той премина през много тежки обстоятелства – беше преследван, беше предаван, в неговите дни имаше болести, поради които много хора измираха. Той обаче не само, че премина през всичко това, но и бе запомнен като един от най – великите царе на Израел. Каква беше тайната на успеха му ли?
Уповаваше на Господа от все сърце.
Днес реши да направиш същото!

3 Уповавай на Господа и върши добро; Така ще населиш земята и ще се храниш с увереност.
4 Весели се, тъй също, в Господа; И Той ще ти даде попросеното от сърцето ти.
5 Предай на Господа пътя си; И уповавай на Него, и Той ще извърши очакването ти;
Псалом 37

Защото Ти, Господи Иеова, си моя надежда; На Тебе съм уповавал от младостта си.
Псалом 71:5

5 Защото Ти, Господи Иеова, си моя надежда; На Тебе съм уповавал от младостта си.
Псалом 71:5

Данаил Несторов

Share this: