3 причини, поради които винаги да хвалим Бог

3 причини, поради които винаги да хвалим Бог

“Защото Господ е благ; милостта Му трае довека, и истината Му (верността Му) из род в род.” -Псалом 100:5

1. Защото Господ е благ – Бог е добър – Псалом 34:8. А добрината Му е свързана с Неговата безкрайна милост, която не сме заслужили.

2. Защото милостта Му трае до века – тя стои вечно. Нашето спасение и всяко благословение в живота ни е акт на Неговата заветна милост, която трае (остава, пребъдва) завинаги. Причината за това е великата Му любов – Еремия 31:3

3. Защото верността Му е из род в род – Неговата вярност е вечна. Истината Му е към всичките поколения – Псалом 105:8

Както и да се чувстваме, каквито и да са обстоятелствата около нас, тези три неща никога не се променят: Бог е добър, Бог е многомилостив и Бог е верен – винаги!

Илия Кабаиванов

Предишен
Включени в Бог
Следващ
Благодарни

“Защото Господ е благ; милостта Му трае довека, и истината Му (верността Му) из род в род.” -Псалом 100:5

1. Защото Господ е благ – Бог е добър – Псалом 34:8. А добрината Му е свързана с Неговата безкрайна милост, която не сме заслужили.

2. Защото милостта Му трае до века – тя стои вечно. Нашето спасение и всяко благословение в живота ни е акт на Неговата заветна милост, която трае (остава, пребъдва) завинаги. Причината за това е великата Му любов – Еремия 31:3

3. Защото верността Му е из род в род – Неговата вярност е вечна. Истината Му е към всичките поколения – Псалом 105:8

Както и да се чувстваме, каквито и да са обстоятелствата около нас, тези три неща никога не се променят: Бог е добър, Бог е многомилостив и Бог е верен – винаги!

Илия Кабаиванов

Share this: