За настанените във вилни селища „Ягода“ и „Малина“ всеки ден ще има оргазнизиран транспорт към зала „България“, хотел Самоков  и обратно!

ПРОГРАМА*

*За различните хотели програмата е различна.

ПРОГРАМА ХОТЕЛ БРЕЗА

7:00-8:00 Молитва

8:00-9:30 Закуска

10:00-12:30 Сутрешна сесия

13:00-14:30 Обяд

14:30-18:00 Свободно време

18:00-19:00 Вечеря

19:30-22:00 Вечерна сесия

ПРОГРАМА ВИЛНИ СЕЛИЩА „ЯГОДА“

7:00-8:00 Молитва

8:00-8:45 Закуска

9:30 Извозване (тръгване от ресторант “Ягода”)

10:00-12:30 Сутрешна сесия

12:30 Извозване (тръгване от хотел “Самоков”)

12:45-13:30 Обяд

13:00-17:30 Свободно време

17:30-18:15 Вечеря

19:00 Извозване (тръгване от ресторант “Ягода”)

19:30-22:00 Вечерна сесия

22:00 Извозване (тръгване от хотел “Самоков”)

ПРОГРАМА ВИЛНИ СЕЛИЩА „МАЛИНА“

7:00-8:00 Молитва

8:45-9:30 Закуска

9:30 Извозване (тръгване от ресторант “Ягода”)

10:00-12:30 Сутрешна сесия

12:30 Извозване (тръгване от хотел “Самоков”)

13:30-14:14 Обяд

14:15-18:15 Свободно време

18:15-19:00 Вечеря

19:00 Извозване (тръгване от ресторант “Ягода”)

19:30-22:00 Вечерна сесия

22:00 Извозване (тръгване от хотел “Самоков”)


Всеки ден, по време на ситрешните и вечерните сесии ще има детско служение в хотел „Бреза


Видео и аудио записи на проповедите и събранията от тренировъчен лагер Боровец 2018 можете да чуете на emanuil.bg, както и в Youtube канала „ОБЦ Емануил“