Писмено послание

Писмено послание

„И не се опивайте с вино, следствието от което е разврат, но изпълвайте се с Духa.” -Ефесяни ‬ ‭5:18

Случвало ли ви се е да останете без гориво в резервоара на автомобила си? Същото е, ако не се изпълваме редовно със Святия Дух. За християнина има указание, че трябва да се изпълва с Духа. За да живеем успешен, пълноценен християнски живот трябва да се изпълваме с Духа. А молитвата е начинът, по който можем да го направим: “И като се помолиха, потресе се мястото, гдето бяха събрани; и всички се изпълниха със Светия Дух, и с дързост говореха Божието слово.” (Деяния‬ ‭4:31‬)
И колкото повече позволяваме на Святия Дух да изпълва живота ни, толкова по-малко и по-малко място ще има в сърцето ни за страх, притеснение, безпокойство, съмнение, огорчение, гордост, неблагодарно отношение или каквото и да е зло.
И както хората, които се опиват с вино и алкохол, попадат под контрола и зависимостта му, така и християните, които се изпълват с Духа, започвата да бъдат все по-зависими от Бога и контролирани (водени, управлявани) от Святия Дух. Това е най-добрата зависимост.
Изпълването с Духа освобождава Божиите способности в живота ни (Деяния 2:4);
•Изпълването с Духа отваря очите ни за духовната реалност (Деяния 7:55);
•Изпълването с Духа ни прави дързновени да споделяме Исус (Деяния 4:31);
•Изпълването с Духа носи мир и радост (Римл. 14:17);
•Изпълването с Духа ни дава сила (Деяния 1:8).

Има първоначално изпълване с Духа, и то е в деня на нашето кръщение в Святия Дух. Инициативата за него е на Бога – Святия Дух те изпълва.
Има обаче и последващо, продължаващо във времето, бих казал, непрестанно изпълване с Духа, и то се случва всеки ден в живота ни в молитва, в хваление и поклонение в търсене лицето на Господа. Инициативата за него е от наша страна – Ние се изпълваме със Святия Дух. И Библията нарича това РАЗУМНО!

Илия Кабаиванов