Дарение

Дарение

Благодарим ви за желанието да подкрепите служението на църквата.
Можете да направите дарение по един от следните начини:

1. Чрез превод по банкова сметка (или на каса в EasyPay)

Титуляр на сметка: Обединена Божия Църква-гр.Раковски
Банка: Уникредит Булбанк АД
IBAN: BG79UNCR76301041623618
BIC: UNCRBGSF

2. Чрез PayPal

За дарение чрез PayPal, можете да направите превод на donate@emanuil.bg
Можете да използвате и директно PayPal бутона за дарение:


3. Чрез дебитна или кредитна карта (независимо левова, еврова или друга валута)

Можете да направите дарение директно от  дебитната или кредитната си карта (без да е нужна PayPal регистрация), използвайки бутона по-долу:В случай, че желаете да подкрепите конкретно п-р Вениамин Несторов, можете да го направите с превод по неговата банкова сметка (или на каса в EasyPay)

Титуляр на сметка: Вениамин Ненов Несторов
Банка: UniCredit Bulbank (Уникредит Булбанк АД)
IBAN: BG32UNCR70001524505232
BIC: UNCRBGSF

Благодарим ви за желанието да подкрепите служението на църквата.
Можете да направите дарение по един от следните начини:

1. Чрез превод по банкова сметка (или на каса в EasyPay)

Титуляр на сметка: Обединена Божия Църква-гр.Раковски
Банка: Уникредит Булбанк АД
IBAN: BG79UNCR76301041623618
BIC: UNCRBGSF

2. Чрез PayPal

За дарение чрез PayPal, можете да направите превод на donate@emanuil.bg
Можете да използвате и директно PayPal бутона за дарение:


3. Чрез дебитна или кредитна карта (независимо левова, еврова или друга валута)

Можете да направите дарение директно от  дебитната или кредитната си карта (без да е нужна PayPal регистрация), използвайки бутона по-долу:В случай, че желаете да подкрепите конкретно п-р Вениамин Несторов, можете да го направите с превод по неговата банкова сметка (или на каса в EasyPay)

Титуляр на сметка: Вениамин Ненов Несторов
Банка: UniCredit Bulbank (Уникредит Булбанк АД)
IBAN: BG32UNCR70001524505232
BIC: UNCRBGSF

Share this: