„Как да чуем Божия глас?“
Семинар, София
  • София, ул. Васил Друмев 37

„Как да чуем Божия глас?“
Семинар, София

Семинар, организиран, съвместно от Църква „Витезда“, Църква „Чудна благодат“ и Църква „Емануил“