Младежко събрание
Пловдив

Пловдив е само мястото на събиране. Младежите може да са от целия свят.

Share this: