Служба на хваление
и поклонение, Пловдив
  • ул. Мостова 3, Пловдив

Служба на хваление
и поклонение, Пловдив

Можете да гледате богослужението на живо в youtube канала на църквата.
Бъдете благословени!