New Homepage

New Homepage

Раковски

Неделя: 10:00 ч.
ул. Христо Ботев 10

Пловдив

Неделя: 18:00 ч.
ул. Мостова 3

София

Събота: 11:00 ч.
ул. Буная 2

Сливен

Неделя: 18:00 ч.
ул. Асеновска 21

Бургас

Събота: 11:00 ч.
ул. Яни Попов 68

Подкрепи служението

Може да подкрепите служението на ЕЦ Емануил по няколко начина.

Раковски

Неделя: 10:00 ч.
ул. Христо Ботев 10

Пловдив

Неделя: 18:00 ч.
ул. Мостова 3

София

Събота: 11:00 ч.
ул. Буная 2

Сливен

Неделя: 18:00 ч.
ул. Асеновска 21

Бургас

Събота: 11:00 ч.
ул. Яни Попов 68

Подкрепи служението

Може да подкрепите служението на ЕЦ Емануил по няколко начина.

Share this: