ЗА ТРЕНИРОВЪЧНИЯ ЛАГЕР

Тренировъчният лагер, който проведжаме, e част от изпълнението на видението, което приехме от Господа във времето на съживление през 1990г. След няколко месеца на усърдна молитва и пост за посока на току – що родилата се църква „Емануил“ Бог ни даде Слово от книгата на пророк Агей.  Бяхме едновременно изобличени и предизвикани от Божия Дух.

„2 Така говори Господ на Силите, казвайки: Тия люде думат: Не е още времето, което щяло да дойде, времето да се построи Господният дом. 3 Затова Господното слово дойде чрез пророк Агея и рече: 4 Време ли е сами вие да живеете в своите с дъски обковани къщи, докато тоя дом остава пуст? 5 Сега, прочее, така казва Господ на Силите: Помислете за постъпките си. 6 Посяхте много, но малко събрахте; Ядете, но не се насищате; Пиете, но не се напивате; Обличате се, но никому не му е топло; И надничарят приема заплатата за да я тури в скъсан мешец. 7 Така казва Господ на Силите: Помислете за постъпките си. 8 Качете се на гората, та докарайте дърва и постройте дома; И Аз ще благоволя в него, и ще се прославя, казва Господ. 9 Очаквахте за много, а, ето, излезе малко; И когато го донесохте у дома си, Аз духнах на него. Защо? – казва Господ на Силите. Поради Моя дом, който остава пуст, докато вие тичате всеки в своята къща. 10 И тъй, поради вас небето задържа росата си, и земята възпира плода си; 11 Защото аз повиках суша на земята и по горите, на житото, на виното, и на дървеното масло, на всичко, що произвежда земята, на човеците и на добитъка, и на всичките трудове на човешките ръце.“ –  Агей:1:2-11

В 8 – ми стих Словото казва: ,,Качете се на гората, та докарайте дърва и постройте дома; И Аз ще благоволя в него, и ще се прославя, казва Господ.”

Ние разбрахме, че Господ ни възлага отговорността да съдействаме за построяването на единно тяло Христово в България, което да бъде пример и насърчение на много други църкви и служения по света. Това е наистина грандиозна задача, която по човешки е неизпълнима, но Бог не прави грешки и не изисква нищо, което да не можем да изпълним. В Божието сърце е Неговите деца да живеят в единство и всяка част да допринася за нарастването на Тялото и Неговото назидание в любовта.


ЦЕЛ НА ЛАГЕРА:

Целта на този християнски тренировъчен лагер е всички ние, без значение от етническата или деноминационната принадлежност, да се събираме заедно под ръководството и служението на Божия Дух, за да се учим да течем заедно, придобивайки едно сърце и една душа. Бог формира единно тяло Христово в България. Това е една армия, която се тренира да действа в синхрон, като слуша гласа на своя генерал – Христос, чрез различните помазани служители, които ни служат всяка година. Ние вярваме, че времето на „суша“ свърши. Идва ново мощно движение на Божия Дух в България. Жетвата е изобилна! Нека заедно и подготвени посрещнем това последно изливане на Господния Дух. Нека повече не позволяваме на врага (дявола) да ни разделя и да ни настройва един против друг.

САМО БИДЕЙКИ ЗАЕДНО ЩЕ УСПЕЕМ!

Ако го вярваш, присъедини се към нас!

Бог да те благослови!

Пастор Вениамин Несторов