Благодарствена служба

Благодарствена служба

Бог ни служи постоянно.

В това ново време ние трябва да служим!

„Бог ни е подарил всичко потребно за живота и благочестието.“

„Божията любов е изляна в сърцата ни.“

Да бъдем гонени е благословение за нас!