Благословението от Господа / Силата на духовното бащинство

Благословението от Господа / Силата на духовното бащинство

Бог се радва, когато децата Му са заедно.

Ние сме създадени с любов и като обекти на любов.

Това, което Бог е замислил за нас като Тяло Христово, е грандиозно!

Бог ни показва грандиозна картина и ни показва нашата част в нея.

Колкото повече намалят органите, толкова повече другите части трябва да поемат техните функции – така е и в Църквата.

Всеки един има определена функция в Тялото.

Бог е промислил Църквата да функционира като кошер с пчели.

Рим. 1:18-20

Творението изявява истината за Бог ден и нощ.

„Бъдете изпълнители на Словото и ще бъдете блажени в дейността си.“

Трябва да ценим това, което Бог на нас ни е дал!

Бог иска да Го познаваме!

Познаването на Бога е вечен живот!

„Избери живота.“

Бог ни е дал живот, Той ни е дал Себе Си и Неговото вечно Слово.

Не става просто с наизустяване на Словото – То е личност!

Мат. 5:1

Господ Исус умишлено се качи на хълм.

Един човек, който сам заеме мястото си, как ще го поучаваш?

Мат. 5:38-45

Законът дойде от слуги към слуги.

Слугата се интересува само от заповедите на господаря.
Синът се интересува и от мотива зад действията на баща си!

Малахия 3:14-15
Юда мислеше по същия начин.

Малахия 3:16-18

Много слуги не служат на господарите си поради любов.

Мат. 5:39

Ако отвърнеш на злото със зло, злото те контролира.

Когато ние отиваме при Бог, търсейки дирекция и Неговите цели, ние Му угаждаме.

Това, което се случва с нас, основно ние сме отговорни!

Всичките проблеми с обидата произлизат от твоето отношение към обидата!

Синовете познават сърцата на бащите си.

Каквото е естеството на дървото, такъв е плодът!

Един от учениците на Исус (Юда) постоянно недоволстваше, но имаше достъп до всички привилегии на учениците.

„Като имаш хляб и легло, доволно е.“

Бог не проповядва бедност, но Той иска ние да сме благодарни.

Има условия за получаване на благословение.

„Благословение“означава „правото да притежаваш“.

Бог иска ние да ходим в Божествено здраве и да изцеляваме хората в света.

Не можеш да се съпротивляваш на дявола като стоиш под обстоятелствата!

Въпросът е да го повярваш!

„Като е Той, така сме и ние в този свят.“

Дяволът също дава неща, но с друга цел и за да не ги извоюваш чрез вяра.

Бог не казва хипотези – Той казва истината.

Иска се от нас усърдие, дисциплина, концентрация!

Евреи 12:2

Исус също е бил изкушаван като нас.

Исус бе поверен на един дърводелец (Йосиф), който да Го обучава!

„Йосифе, не бой се да вземеш жена си, защото тя е заченала от Святия Дух.“

Бог поверява неща на нас.

Йосиф беше духовният баща на Исус.

На 12 годишна възраст еврейските момчета имаха един ритуал за пълнолетие – „бармицва“.

Исус на 12 години за първи път осъзна, че е Божий Син.

По кръвна линия се предава всичко от поколенията.

„Животът е в кръвта.“
В животните има дух на страх и дух на безумие.
Затова е забранено да се яде кръвта на животни.

Всеки, който се новоражда, Бог го поставя в духовен дом и поставя хора, които да говорят в живота му!

Исус със Своята Кръв прекъсна връзката ни със суетния живот, предаден ни от бащите ни.

Бог иска да стоиш под духовен авторитет, който да говори в живота ти!

Един помазан служител може чрез неговото помазание да ти помогне, но не може да трансформира живота ти както благословението на духовния ти баща!

„Почитай баща си и майка си и ще ти бъде добре и ще живееш дълго на земята.“
Ако ние почитаме нашите духовни родители, ние ще имаме духовни благословения и дълго служение!

Благословението идва винаги чрез бащата на рода.

Исав е бил нечестив и блудник – Бог го видя това, но дори баща му не го видя.

Яков се интересуваше много повече от духовните благословения отколкото от материалните.

Материалното мислене винаги води към Исав.
Духовното – към Яков.

Много са важни думите!

Това, което ще промени живота ти, е благословението на духовния ти баща!

Наша отговорност е дали ще влезем в пълнотата на служението си.

В цървките има два вида хора – слуги и синове.
Слугите само искат да служат и да видят какво ще получат.
Синовете се интересуват от делото на бащата.

Божията цел във всичките заповеди е любов!

Изход 23:24-25

Ако наистина искаш да получиш благословение от Господа, служи Му!

Не можеш да служиш истински, ако първо не се научиш да се покланяш!

Всичко е до отношението!

Много е важна и атмосферата!

3 Царе – Елисей пророкува на тримата царе в атмосферата на свирачи

Атмосферата, която ние правим, правим я за Него.

Ние трябва да живеем в Неговите благословения и чудеса, за да може да бъдем достойни за Божието присъствие!

Притчи 28:20
Условие, за да наследим много благословения, е верност.

Бог очаква от нас да бъдем верни!

Евреи 3:1-6

Мойсей беше верен като слуга, но не можа да влезе в Обещаната земя.

Исус беше верен като Син над Божия дом – Църквата.

Ако си отсечен от Божия дом – Църквата, си отсечен от Самия Бог, тъй като тя е Христовото тяло!

Това е смисълът на духовното бащинство – да предаваш помазание, дарби и вяра на следващото поколение!

Бог търси хора, в които да инвестира Себе Си!

Признаци на неверен човек:
1. Независим дух – Исус беше изцяло зависим от Отца!
2. Съблазънта – Такъв човек лесно се засяга, трудно прощава, лесно се наранява. „Който се отлъчва от другите, търси само своето желание.“ Смиреният човек лесно прощава.
3. Пасивност – това е позиция на сърцето, дистанция. Обикновено забелязва много нередности в Църквата, но самият той нищо не прави.
4. Критикарство – Мариам подбуди Аарон да критикуват Мойсей.
5. Интриги

Бог се радва, когато децата Му са заедно.

Ние сме създадени с любов и като обекти на любов.

Това, което Бог е замислил за нас като Тяло Христово, е грандиозно!

Бог ни показва грандиозна картина и ни показва нашата част в нея.

Колкото повече намалят органите, толкова повече другите части трябва да поемат техните функции – така е и в Църквата.

Всеки един има определена функция в Тялото.

Бог е промислил Църквата да функционира като кошер с пчели.

Рим. 1:18-20

Творението изявява истината за Бог ден и нощ.

„Бъдете изпълнители на Словото и ще бъдете блажени в дейността си.“

Трябва да ценим това, което Бог на нас ни е дал!

Бог иска да Го познаваме!

Познаването на Бога е вечен живот!

„Избери живота.“

Бог ни е дал живот, Той ни е дал Себе Си и Неговото вечно Слово.

Не става просто с наизустяване на Словото – То е личност!

Мат. 5:1

Господ Исус умишлено се качи на хълм.

Един човек, който сам заеме мястото си, как ще го поучаваш?

Мат. 5:38-45

Законът дойде от слуги към слуги.

Слугата се интересува само от заповедите на господаря.
Синът се интересува и от мотива зад действията на баща си!

Малахия 3:14-15
Юда мислеше по същия начин.

Малахия 3:16-18

Много слуги не служат на господарите си поради любов.

Мат. 5:39

Ако отвърнеш на злото със зло, злото те контролира.

Когато ние отиваме при Бог, търсейки дирекция и Неговите цели, ние Му угаждаме.

Това, което се случва с нас, основно ние сме отговорни!

Всичките проблеми с обидата произлизат от твоето отношение към обидата!

Синовете познават сърцата на бащите си.

Каквото е естеството на дървото, такъв е плодът!

Един от учениците на Исус (Юда) постоянно недоволстваше, но имаше достъп до всички привилегии на учениците.

„Като имаш хляб и легло, доволно е.“

Бог не проповядва бедност, но Той иска ние да сме благодарни.

Има условия за получаване на благословение.

„Благословение“означава „правото да притежаваш“.

Бог иска ние да ходим в Божествено здраве и да изцеляваме хората в света.

Не можеш да се съпротивляваш на дявола като стоиш под обстоятелствата!

Въпросът е да го повярваш!

„Като е Той, така сме и ние в този свят.“

Дяволът също дава неща, но с друга цел и за да не ги извоюваш чрез вяра.

Бог не казва хипотези – Той казва истината.

Иска се от нас усърдие, дисциплина, концентрация!

Евреи 12:2

Исус също е бил изкушаван като нас.

Исус бе поверен на един дърводелец (Йосиф), който да Го обучава!

„Йосифе, не бой се да вземеш жена си, защото тя е заченала от Святия Дух.“

Бог поверява неща на нас.

Йосиф беше духовният баща на Исус.

На 12 годишна възраст еврейските момчета имаха един ритуал за пълнолетие – „бармицва“.

Исус на 12 години за първи път осъзна, че е Божий Син.

По кръвна линия се предава всичко от поколенията.

„Животът е в кръвта.“
В животните има дух на страх и дух на безумие.
Затова е забранено да се яде кръвта на животни.

Всеки, който се новоражда, Бог го поставя в духовен дом и поставя хора, които да говорят в живота му!

Исус със Своята Кръв прекъсна връзката ни със суетния живот, предаден ни от бащите ни.

Бог иска да стоиш под духовен авторитет, който да говори в живота ти!

Един помазан служител може чрез неговото помазание да ти помогне, но не може да трансформира живота ти както благословението на духовния ти баща!

„Почитай баща си и майка си и ще ти бъде добре и ще живееш дълго на земята.“
Ако ние почитаме нашите духовни родители, ние ще имаме духовни благословения и дълго служение!

Благословението идва винаги чрез бащата на рода.

Исав е бил нечестив и блудник – Бог го видя това, но дори баща му не го видя.

Яков се интересуваше много повече от духовните благословения отколкото от материалните.

Материалното мислене винаги води към Исав.
Духовното – към Яков.

Много са важни думите!

Това, което ще промени живота ти, е благословението на духовния ти баща!

Наша отговорност е дали ще влезем в пълнотата на служението си.

В цървките има два вида хора – слуги и синове.
Слугите само искат да служат и да видят какво ще получат.
Синовете се интересуват от делото на бащата.

Божията цел във всичките заповеди е любов!

Изход 23:24-25

Ако наистина искаш да получиш благословение от Господа, служи Му!

Не можеш да служиш истински, ако първо не се научиш да се покланяш!

Всичко е до отношението!

Много е важна и атмосферата!

3 Царе – Елисей пророкува на тримата царе в атмосферата на свирачи

Атмосферата, която ние правим, правим я за Него.

Ние трябва да живеем в Неговите благословения и чудеса, за да може да бъдем достойни за Божието присъствие!

Притчи 28:20
Условие, за да наследим много благословения, е верност.

Бог очаква от нас да бъдем верни!

Евреи 3:1-6

Мойсей беше верен като слуга, но не можа да влезе в Обещаната земя.

Исус беше верен като Син над Божия дом – Църквата.

Ако си отсечен от Божия дом – Църквата, си отсечен от Самия Бог, тъй като тя е Христовото тяло!

Това е смисълът на духовното бащинство – да предаваш помазание, дарби и вяра на следващото поколение!

Бог търси хора, в които да инвестира Себе Си!

Признаци на неверен човек:
1. Независим дух – Исус беше изцяло зависим от Отца!
2. Съблазънта – Такъв човек лесно се засяга, трудно прощава, лесно се наранява. „Който се отлъчва от другите, търси само своето желание.“ Смиреният човек лесно прощава.
3. Пасивност – това е позиция на сърцето, дистанция. Обикновено забелязва много нередности в Църквата, но самият той нищо не прави.
4. Критикарство – Мариам подбуди Аарон да критикуват Мойсей.
5. Интриги

Share this: