Бог иска да си свободен!

Бог иска да си свободен!

Хвалението е начин за приближаване при Бога.

„Истинският поклонник трябва да се покланя с дух и с истина.“

Духовният свят е по-реален от материалния.
Нещата първо започват там.

Истинското съдържание винаги е отвътре!

Бог е сърцеведец.

Трябва да се научим да Го следваме.
Това не става на службите.

Когато се акцентира върху самата молитва и пост, а не върху взаимоотношението с Бог, няма да има резултат!

„Поради вашето маловерие…Този род не излиза освен само с молитва и пост.“

Всички вярващи трябва да гонят демони!

Бог ти е дал вяра, но ти трябва да я разработиш!

Вярата и правдата са свързани.
Те идват от Словото на Бога.

На базата на вярата ти се освобождава и силата!

Исус живееше един постен живот.
Той беше много чувствителен.

На всяко действие има противодействие!

Не може да си позволяваме на плътта да ни спъва!

Когато човек взима по-дълъг пост, му се изчиства съзнанието.

Когато сме близки и адекватни с духовния свят, усещаме неща преди те да се случат в материалното.

Интуицията е начин на водителство на Святия Дух.

Бог иска винаги да направи нещо добро за нас, но Той иска винаги да го прави във взаимодействие с нас!

Бог не си променя мнението и настроението на всички 15 минути!

Можеш да претендираш за правата си само когато изпълняваш своите задължения.

Много от нас често не идват подготвени на събрание!
От голямо значение е дали идваме подготвени или не.

Когато има грях в живота ни, това ни пречи да слушаме и да изпълняваме Словото!

Не трябва да търпим грехове, болести и други лоши неща в живота ни!

За да получиш различен резултат, трябва да покажеш различно поведение.

Законът не е преминал въобще – той премина в Христа.

Ефес. 4:17-24

Рим. 12:1

Телата ни не са наши – те са ни поверени!
Те са ни дадени, за да изпълняват Божията воля.

Притчата за неверния настойник

„Верният над малкото и многото е верен, неверният над малкото и многото е неверен.“

Ние сме постоянно изпитани!

Бог е добър, но Той никога няма да те накара да направиш нещо на сила!

Демоните също ходят на църква – за да сеят разрушение.

Как можеш да промениш едно мислене с друго? – Имаш нужда от инструктаж.

Когато духът на Словото обитава постоянно в ума ти, ти ще си чувствителен към духовния свят!

„Когато се радва една част, всички части се радват заедно с нея.“

Себесъжалението е ужасен бич!
Себесъжалението се подхранва от неудовлетворение.

Бог иска да си свободен!

Не е вярно, че състоянието, в което се намираш, зависи от някой друг човек!

Състоянието, в което се намира духът ти, зависи единствено от теб!

Естир направи нещо съвсем различно от всички други девойки – тя реши да се довери изцяло на евнуха, който я подготвяше.

Когато държим огорчението или нещо друго постоянно в себе си, ние държим „бомба със закъснител“!
Това е защото сме много себецентрични!

„Господ се съобщава интимно с тези, които Го обичат.“

Ние сме способни всеки един момент да знаем какво Бог чувства и желае – както Исус знаеше!

В Деяния на апостолите Святият Дух казваше на Павел: „Връзване и окови те очакват…“

Ап. Павел се интересуваше много повече от това, което Бог иска, отколкото от себе си!

Когато Святият Дух отвори вратите и разчупи оковите в затвора във Филипи, Павел и другите останаха на мястото си, защото знаеха, че Бог искаше да спаси тъмничния началник.

Няма нищо невъзможно за тези, които любят Господа.
Пак всичко опира до вътрешното състояние!

4 Царе 4 глава – Сунамката разпозна Божия човек, тя искаше да опази помазанието при себе си.

Божият Дух иска да почива върху нас, но ние трябва да Го поискаме!
Искането ни се изразява в действие.

Най-напред трябва да държим храма чист!

Павел вика: „Готов съм да отида в ада, само те да се спасят!“

Кое ни кара да вярваме, че Господ ще ни вземе, когато ние нямаме истинска връзка с Него?

Пази храма чист и бъди дисциплиниран!

Евреи 12:3-4 – В един превод пише: „…заради дисциплината издържайте.“

Ако искаме децата ни да служат в църквата и навън, трябва да се плати цена!

Ефес. 4:11-16

Всички трябва да стигнем в Неговия ръст на вярване и познаване!

Как става порастването?
Като „действаме истинно в любов“.

Каквото искаме, го помним!
Самото ти решение да помниш показва вътрешното ти състояние.

Няма израстване без единство!

Всяка част трябва да допринася за израстването на Тялото!

Църквата не е ресторант!
Тя е организъм, семейство.
Домакинята готви винаги за нуждите на семейството.

Бог изпраща винаги Слово за конкретното събрание.

В семейството всички се ползват от всички блага.
Не можем да се ползваме от това, което Господ дава в определена църква, ако сме просто прелитащи птици!

Бог иска всеки път да се движи в събранието!

Много е лошо да плюем други служители, защото това наскърбява Духа на Бога!

Сърцата ни трябва да са чисти и да сме свободни!

Ако си искрен, Бог ще ти го покаже!

На събранията на Исус Христос всички са били изцелени.

Най-силното свидетелство е да си радостен и да си приел от Господа!

„Всяка ваша грижа възложете на Него и Той ще се погрижи за вас.“

Святият Дух иска винаги да освобождава хора!

Не трябва да се срамуваме, когато сме намразили истински греха!

Срамът не е от Бога!

Хвалението е начин за приближаване при Бога.

„Истинският поклонник трябва да се покланя с дух и с истина.“

Духовният свят е по-реален от материалния.
Нещата първо започват там.

Истинското съдържание винаги е отвътре!

Бог е сърцеведец.

Трябва да се научим да Го следваме.
Това не става на службите.

Когато се акцентира върху самата молитва и пост, а не върху взаимоотношението с Бог, няма да има резултат!

„Поради вашето маловерие…Този род не излиза освен само с молитва и пост.“

Всички вярващи трябва да гонят демони!

Бог ти е дал вяра, но ти трябва да я разработиш!

Вярата и правдата са свързани.
Те идват от Словото на Бога.

На базата на вярата ти се освобождава и силата!

Исус живееше един постен живот.
Той беше много чувствителен.

На всяко действие има противодействие!

Не може да си позволяваме на плътта да ни спъва!

Когато човек взима по-дълъг пост, му се изчиства съзнанието.

Когато сме близки и адекватни с духовния свят, усещаме неща преди те да се случат в материалното.

Интуицията е начин на водителство на Святия Дух.

Бог иска винаги да направи нещо добро за нас, но Той иска винаги да го прави във взаимодействие с нас!

Бог не си променя мнението и настроението на всички 15 минути!

Можеш да претендираш за правата си само когато изпълняваш своите задължения.

Много от нас често не идват подготвени на събрание!
От голямо значение е дали идваме подготвени или не.

Когато има грях в живота ни, това ни пречи да слушаме и да изпълняваме Словото!

Не трябва да търпим грехове, болести и други лоши неща в живота ни!

За да получиш различен резултат, трябва да покажеш различно поведение.

Законът не е преминал въобще – той премина в Христа.

Ефес. 4:17-24

Рим. 12:1

Телата ни не са наши – те са ни поверени!
Те са ни дадени, за да изпълняват Божията воля.

Притчата за неверния настойник

„Верният над малкото и многото е верен, неверният над малкото и многото е неверен.“

Ние сме постоянно изпитани!

Бог е добър, но Той никога няма да те накара да направиш нещо на сила!

Демоните също ходят на църква – за да сеят разрушение.

Как можеш да промениш едно мислене с друго? – Имаш нужда от инструктаж.

Когато духът на Словото обитава постоянно в ума ти, ти ще си чувствителен към духовния свят!

„Когато се радва една част, всички части се радват заедно с нея.“

Себесъжалението е ужасен бич!
Себесъжалението се подхранва от неудовлетворение.

Бог иска да си свободен!

Не е вярно, че състоянието, в което се намираш, зависи от някой друг човек!

Състоянието, в което се намира духът ти, зависи единствено от теб!

Естир направи нещо съвсем различно от всички други девойки – тя реши да се довери изцяло на евнуха, който я подготвяше.

Когато държим огорчението или нещо друго постоянно в себе си, ние държим „бомба със закъснител“!
Това е защото сме много себецентрични!

„Господ се съобщава интимно с тези, които Го обичат.“

Ние сме способни всеки един момент да знаем какво Бог чувства и желае – както Исус знаеше!

В Деяния на апостолите Святият Дух казваше на Павел: „Връзване и окови те очакват…“

Ап. Павел се интересуваше много повече от това, което Бог иска, отколкото от себе си!

Когато Святият Дух отвори вратите и разчупи оковите в затвора във Филипи, Павел и другите останаха на мястото си, защото знаеха, че Бог искаше да спаси тъмничния началник.

Няма нищо невъзможно за тези, които любят Господа.
Пак всичко опира до вътрешното състояние!

4 Царе 4 глава – Сунамката разпозна Божия човек, тя искаше да опази помазанието при себе си.

Божият Дух иска да почива върху нас, но ние трябва да Го поискаме!
Искането ни се изразява в действие.

Най-напред трябва да държим храма чист!

Павел вика: „Готов съм да отида в ада, само те да се спасят!“

Кое ни кара да вярваме, че Господ ще ни вземе, когато ние нямаме истинска връзка с Него?

Пази храма чист и бъди дисциплиниран!

Евреи 12:3-4 – В един превод пише: „…заради дисциплината издържайте.“

Ако искаме децата ни да служат в църквата и навън, трябва да се плати цена!

Ефес. 4:11-16

Всички трябва да стигнем в Неговия ръст на вярване и познаване!

Как става порастването?
Като „действаме истинно в любов“.

Каквото искаме, го помним!
Самото ти решение да помниш показва вътрешното ти състояние.

Няма израстване без единство!

Всяка част трябва да допринася за израстването на Тялото!

Църквата не е ресторант!
Тя е организъм, семейство.
Домакинята готви винаги за нуждите на семейството.

Бог изпраща винаги Слово за конкретното събрание.

В семейството всички се ползват от всички блага.
Не можем да се ползваме от това, което Господ дава в определена църква, ако сме просто прелитащи птици!

Бог иска всеки път да се движи в събранието!

Много е лошо да плюем други служители, защото това наскърбява Духа на Бога!

Сърцата ни трябва да са чисти и да сме свободни!

Ако си искрен, Бог ще ти го покаже!

На събранията на Исус Христос всички са били изцелени.

Най-силното свидетелство е да си радостен и да си приел от Господа!

„Всяка ваша грижа възложете на Него и Той ще се погрижи за вас.“

Святият Дух иска винаги да освобождава хора!

Не трябва да се срамуваме, когато сме намразили истински греха!

Срамът не е от Бога!

Share this: