Бог може да направи само това, което ние допускаме!

Бог може да направи само това, което ние допускаме!

Това събрание е знамение.
Господ ни е събрал.

Да имаш очите на виждащите означава да виждаш това, което Бог вижда.

Много пъти Бог прави чудеса, които ние не ги разпознаваме като чудеса.

Бог прави нещо невероятно в това време – Той изгражда една армия.

Дяволът прави разделение между хората.
Но Бог ни събира заедно и ни вижда всички като Негови деца.
Ние много пъти пречим на работата на Бога!
Само да видим какво е в сърцето на Бога – нещата ще се променят!
Тука (в ума) са ни проблемите.

“Има си време за всяко нещо под слънцето.”
Ако няма кой да извърши едното и другото и третото, какъв е смисълът на времето?
В духовно отношение също има сезони – има сезон, в който ние трябва да сеем, в който да обработваме, в който да жънем, в който да ядем от плодовете ни.
Ние сме зависими едни от други.
Ние трябва да работим и да се молим!
Моли се, ама трябва да им благовестваш!
“Всеки, който призове Господнето име, ще се спаси. А как ще се спасят, ако не чуят?…”

Ние трябва да четем Словото всеки ден и да се молим Бог да ни отваря очите да виждаме очевидното.
Бог няма любимци – просто има хора, които са разбрали принципите и действат според тях!
В Божиите очи ние сме равни!
Той мисли като Баща!
Преди да почнем да мислим като Него, ние нищо не можем да постигнем!
Почнем ли да познаваме Бога, Той ще ни открие много неща!
Поради нашите предразсъдъци ние сме ограничавали Бога!
В зависимост от това колко си отворил сърцето си за Бога, Той толкова ще ти даде!
“Разширете сърцата си.”
Ако си отвориш сърцето за всички хора, Бог ще ти даде изобилно благословение в твоя живот – Той иска да ти дава много неща!

Бирниците са били грабители на народа по времето на Исус.
Освен тях блудниците/проститутките са били много презирани хора, защото Израел е била вярваща нация.
Вижте Исус като дойде на земята отиде точно при тях!
“Аз не Съм като тях, но те имат нужда от лекар.”
Той дойде, за да наложи друга култура – да промени начина на мислене!
Това, което е отвътре, излиза навън!
Начинът ти на мислене определя твоите действия.
Дяволът иска целият свят да бъде под негов контрол.
Той иска по-малко да мислим, а да си гледаме удоволствията – той те подготвя за клане!
“Не бъдете глупави – бъдете мъдри!” – “Разбирайте духовното време, в което живеем!”
Сега не е времето да си живеем живота – а да мислим за вечния живот!
Сатана иска ние да не мислим.
Този живот на охолство не е дело на Бога.
Дяволът иска да бъдем изцяло плътско мислещи.
Дяволът не е промислил нищо за твоята душа и твоя дух.
Бог не може да направи повече от това, което ние допускаме!
Вижте дяволът колко много е направил в този град, а Бог колко малко е направил.
Но Бог може да направи само това, което ние допускаме!
Бог иска да направи много, но ние не Му позволяваме!
Бог не може да направи повече от това, което ние се отваряме да върши Той в нас!
Битката е за нашия ум!
Дяволът иска да ни убеди, че всяко лошо нещо, което се случва, е по вина на Бога.

Псалом 106:6-15
Много пъти, когато ние поискаме от Бога това, което Сатана предлага, Господ ще допусне тези неща в живота ни.
Много е обидно за Бога, когато се сравняваме с нечестивите.

Бог не беше предвидил израилтяните да стоят цял живот в пустинята.
Целта на Бога беше да ги махне от страната на идолопоклонството.
Идеята беше в пустинята сърцата им да се привържат толкова към Бога, че когато влезат в Обещаната земя, да служат само на Него!

“Ако си Божий Син, направи този камък да стане хляб.” – “Ако Баща Ти е Бог, защо тогава си гладен?”
Целта е да съблазни сърцето ти и ти да поискаш неща от други богове.

“Не чакаха изпълнението на намерението Му”
Колко християни искат нещата веднага?
Вярата е дух на доверие.
Вярата на много християни е много слаба, защото са изгубили духа на вяра още като деца.
Днес доверието е изгубено – как тогава да се доверим на Словото?

Исус Христос започна отдолу-нагоре – Той започна с най-ниската прослойка в обществото.
Когато казваше дума, я изпълняваше.
Той Се погрижи за тях и им показа любов.

Дяволът разрушава вярата ни.

Ако ти не можеш да повярваш на брат ти или на проповедника, никога не можеш да приемеш Словото на 100%.
Тогава и няма да имаш сила и не можеш да гониш демони или да изцеляваш някого.

Когато ти приемеш в себе си, че си здрав, тогава болестта, която е още вътре в тялото ти, ще си тръгне!

“Всичко, което сте поискали в молитва, вярвайте, че сте го получили вече, и ще го имате.”

Как ние християните да кажем “Стоп!” на демоните, ако не кажем “Стоп!” на плътта?

Защо не се интересуваме какво казва Библията?

Бог не може да направи нищо в тази нация, ако ние не Му позволим да тече през нас!

Това, което ти си чел и си се молил, имаш нужда да го тренираш!

Един човек не може да расте духовно, ако не се моли, не чете и не благовества!
Когато ние благовестваме, Словото става плът!

Дарбите на Святия Дух не са създадени за вътре в църквата, а за хората навън – за да разрушаваме делата на дявола!

Дяволът е пренесъл битката вътре в църквата и тогава нищо не можем да направим срещу царството на дявола!

Ние тук (в църквата) се насърчаваме и освежаваме и после отиваме вън да воюваме!
Ние сме една армия!

Ако не се събудим от сън, ще бъде твърде късно!
Времето е много кратко!

Това събрание е знамение.
Господ ни е събрал.

Да имаш очите на виждащите означава да виждаш това, което Бог вижда.

Много пъти Бог прави чудеса, които ние не ги разпознаваме като чудеса.

Бог прави нещо невероятно в това време – Той изгражда една армия.

Дяволът прави разделение между хората.
Но Бог ни събира заедно и ни вижда всички като Негови деца.
Ние много пъти пречим на работата на Бога!
Само да видим какво е в сърцето на Бога – нещата ще се променят!
Тука (в ума) са ни проблемите.

“Има си време за всяко нещо под слънцето.”
Ако няма кой да извърши едното и другото и третото, какъв е смисълът на времето?
В духовно отношение също има сезони – има сезон, в който ние трябва да сеем, в който да обработваме, в който да жънем, в който да ядем от плодовете ни.
Ние сме зависими едни от други.
Ние трябва да работим и да се молим!
Моли се, ама трябва да им благовестваш!
“Всеки, който призове Господнето име, ще се спаси. А как ще се спасят, ако не чуят?…”

Ние трябва да четем Словото всеки ден и да се молим Бог да ни отваря очите да виждаме очевидното.
Бог няма любимци – просто има хора, които са разбрали принципите и действат според тях!
В Божиите очи ние сме равни!
Той мисли като Баща!
Преди да почнем да мислим като Него, ние нищо не можем да постигнем!
Почнем ли да познаваме Бога, Той ще ни открие много неща!
Поради нашите предразсъдъци ние сме ограничавали Бога!
В зависимост от това колко си отворил сърцето си за Бога, Той толкова ще ти даде!
“Разширете сърцата си.”
Ако си отвориш сърцето за всички хора, Бог ще ти даде изобилно благословение в твоя живот – Той иска да ти дава много неща!

Бирниците са били грабители на народа по времето на Исус.
Освен тях блудниците/проститутките са били много презирани хора, защото Израел е била вярваща нация.
Вижте Исус като дойде на земята отиде точно при тях!
“Аз не Съм като тях, но те имат нужда от лекар.”
Той дойде, за да наложи друга култура – да промени начина на мислене!
Това, което е отвътре, излиза навън!
Начинът ти на мислене определя твоите действия.
Дяволът иска целият свят да бъде под негов контрол.
Той иска по-малко да мислим, а да си гледаме удоволствията – той те подготвя за клане!
“Не бъдете глупави – бъдете мъдри!” – “Разбирайте духовното време, в което живеем!”
Сега не е времето да си живеем живота – а да мислим за вечния живот!
Сатана иска ние да не мислим.
Този живот на охолство не е дело на Бога.
Дяволът иска да бъдем изцяло плътско мислещи.
Дяволът не е промислил нищо за твоята душа и твоя дух.
Бог не може да направи повече от това, което ние допускаме!
Вижте дяволът колко много е направил в този град, а Бог колко малко е направил.
Но Бог може да направи само това, което ние допускаме!
Бог иска да направи много, но ние не Му позволяваме!
Бог не може да направи повече от това, което ние се отваряме да върши Той в нас!
Битката е за нашия ум!
Дяволът иска да ни убеди, че всяко лошо нещо, което се случва, е по вина на Бога.

Псалом 106:6-15
Много пъти, когато ние поискаме от Бога това, което Сатана предлага, Господ ще допусне тези неща в живота ни.
Много е обидно за Бога, когато се сравняваме с нечестивите.

Бог не беше предвидил израилтяните да стоят цял живот в пустинята.
Целта на Бога беше да ги махне от страната на идолопоклонството.
Идеята беше в пустинята сърцата им да се привържат толкова към Бога, че когато влезат в Обещаната земя, да служат само на Него!

“Ако си Божий Син, направи този камък да стане хляб.” – “Ако Баща Ти е Бог, защо тогава си гладен?”
Целта е да съблазни сърцето ти и ти да поискаш неща от други богове.

“Не чакаха изпълнението на намерението Му”
Колко християни искат нещата веднага?
Вярата е дух на доверие.
Вярата на много християни е много слаба, защото са изгубили духа на вяра още като деца.
Днес доверието е изгубено – как тогава да се доверим на Словото?

Исус Христос започна отдолу-нагоре – Той започна с най-ниската прослойка в обществото.
Когато казваше дума, я изпълняваше.
Той Се погрижи за тях и им показа любов.

Дяволът разрушава вярата ни.

Ако ти не можеш да повярваш на брат ти или на проповедника, никога не можеш да приемеш Словото на 100%.
Тогава и няма да имаш сила и не можеш да гониш демони или да изцеляваш някого.

Когато ти приемеш в себе си, че си здрав, тогава болестта, която е още вътре в тялото ти, ще си тръгне!

“Всичко, което сте поискали в молитва, вярвайте, че сте го получили вече, и ще го имате.”

Как ние християните да кажем “Стоп!” на демоните, ако не кажем “Стоп!” на плътта?

Защо не се интересуваме какво казва Библията?

Бог не може да направи нищо в тази нация, ако ние не Му позволим да тече през нас!

Това, което ти си чел и си се молил, имаш нужда да го тренираш!

Един човек не може да расте духовно, ако не се моли, не чете и не благовества!
Когато ние благовестваме, Словото става плът!

Дарбите на Святия Дух не са създадени за вътре в църквата, а за хората навън – за да разрушаваме делата на дявола!

Дяволът е пренесъл битката вътре в църквата и тогава нищо не можем да направим срещу царството на дявола!

Ние тук (в църквата) се насърчаваме и освежаваме и после отиваме вън да воюваме!
Ние сме една армия!

Ако не се събудим от сън, ще бъде твърде късно!
Времето е много кратко!

Share this: