Бог на надеждата

Бог на надеждата

-Кръстът е отговорът за всяка ситуация!

-На кръста Исус плати за всичко!

-Бог снабди най-голямата ни нужда на кръста! Ние сме премирени с нашия Създател! Светът не е!

-Ако Бог е снабдил най-голямата ни нужда, няма ли да може да снабди и по-малките ни?

-Какъвто и да е въпросът – Исус е отговорът!

-Няма значение през какво преминаваш! Всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога!

-Успокояващо е когато знаеш, че Бог е в контрол.

-Псалом 100:5

(5 Защото Господ е благ; милостта Му трае до века. И верността Му из род в род.)

-Много хора не знаят за Изходния път, който ние имаме.

-Благодатта е нещо, което ние не сме заслужили.

-Божията благодат е и сила, за да извършим Божията воля.

-Благодатта ти дава сила да продължиш независимо какво ти предстои и какво се изправя срещу теб.

-Благодатта помогна на Исус да извърши цялата Божия воля.

-Когато отиваш на среща… еми ти се подготвяш. Подготвяме ли се за срещата с Царя на царете?

-Бог е приготвил! Не „Ще приготви“, Той е приготвил изходен път!

-Бог никога няма да допусне повече отколкото можем да понесем!

-1 Коринтяни 10:13

(13 Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите.)

-Когато държиш надеждата, вярата ще дойде в сърцето ти, а вярата действа чрез любов.

-Еремия 29:11

(11 Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.)

-Дяволът се опита да убие нашата надежда, но тя възкръсна!

-Бог знае как да направи горчивата ситуация сладка.

-Бог винаги има подготвен оазис за всяка твоя пустиня!

-Божиите обещания произвеждат в нас надежда и ни правят да стоим.

-В поклонението и хвалението към Бог има реална победа. Павел хвалеше в затвора и всичко се разтресе.

-Еврей 6:10-20

(6 Защото Бог не е неправеден, та да забрави това, което извършихте и любовта, която показахте към Неговото име, като послужихте и още служите на светиите.

11 И желаем всеки от вас да показва същото усърдие за пълна увереност в надеждата до край;

12 да не бъдете лениви, но да подражавате ония, които чрез вяра и устояване наследяват обещаните благословения.

13 Защото, когато Бог даваше обещание на Авраама, понеже нямаше никого по-голям, в когото да се закълне, закле се в Себе Си, казвайки:

14 „Наистина ще те благословя премного и ще те умножа и преумножа“.

15 И така, Авраам, като устоя, получи обещаното.

16 Защото както, човеците се кълнат в някого по-голям от тях, и клетвата, дадена в потвърждение на думата, туря край на всеки спор между тях,

17 така и Бог, като искаше да покаже по-пълно на наследниците на обещанието, че намерението Му е неизменимо, си послужи с клетва,

18 така щото чрез две неизменими неща, в които не е възможно за Бога да лъже, да имаме голямо насърчение ние, които сме прибягнали да се държим за поставената пред нас надежда;

19 която имаме за душата като здрава и непоколебима котва, която прониква в това, което е отвътре завесата;

20 гдето Исус като предтеча влезе за нас, и стана първосвещеник до века според Мелхиседековия чин.)

-Няма значение какво е дошло да те удари! Бог точно там отваря врата на надежда!

-Кръстът е отговорът за всяка ситуация!

-На кръста Исус плати за всичко!

-Бог снабди най-голямата ни нужда на кръста! Ние сме премирени с нашия Създател! Светът не е!

-Ако Бог е снабдил най-голямата ни нужда, няма ли да може да снабди и по-малките ни?

-Какъвто и да е въпросът – Исус е отговорът!

-Няма значение през какво преминаваш! Всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога!

-Успокояващо е когато знаеш, че Бог е в контрол.

-Псалом 100:5

(5 Защото Господ е благ; милостта Му трае до века. И верността Му из род в род.)

-Много хора не знаят за Изходния път, който ние имаме.

-Благодатта е нещо, което ние не сме заслужили.

-Божията благодат е и сила, за да извършим Божията воля.

-Благодатта ти дава сила да продължиш независимо какво ти предстои и какво се изправя срещу теб.

-Благодатта помогна на Исус да извърши цялата Божия воля.

-Когато отиваш на среща… еми ти се подготвяш. Подготвяме ли се за срещата с Царя на царете?

-Бог е приготвил! Не „Ще приготви“, Той е приготвил изходен път!

-Бог никога няма да допусне повече отколкото можем да понесем!

-1 Коринтяни 10:13

(13 Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите.)

-Когато държиш надеждата, вярата ще дойде в сърцето ти, а вярата действа чрез любов.

-Еремия 29:11

(11 Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.)

-Дяволът се опита да убие нашата надежда, но тя възкръсна!

-Бог знае как да направи горчивата ситуация сладка.

-Бог винаги има подготвен оазис за всяка твоя пустиня!

-Божиите обещания произвеждат в нас надежда и ни правят да стоим.

-В поклонението и хвалението към Бог има реална победа. Павел хвалеше в затвора и всичко се разтресе.

-Еврей 6:10-20

(6 Защото Бог не е неправеден, та да забрави това, което извършихте и любовта, която показахте към Неговото име, като послужихте и още служите на светиите.

11 И желаем всеки от вас да показва същото усърдие за пълна увереност в надеждата до край;

12 да не бъдете лениви, но да подражавате ония, които чрез вяра и устояване наследяват обещаните благословения.

13 Защото, когато Бог даваше обещание на Авраама, понеже нямаше никого по-голям, в когото да се закълне, закле се в Себе Си, казвайки:

14 „Наистина ще те благословя премного и ще те умножа и преумножа“.

15 И така, Авраам, като устоя, получи обещаното.

16 Защото както, човеците се кълнат в някого по-голям от тях, и клетвата, дадена в потвърждение на думата, туря край на всеки спор между тях,

17 така и Бог, като искаше да покаже по-пълно на наследниците на обещанието, че намерението Му е неизменимо, си послужи с клетва,

18 така щото чрез две неизменими неща, в които не е възможно за Бога да лъже, да имаме голямо насърчение ние, които сме прибягнали да се държим за поставената пред нас надежда;

19 която имаме за душата като здрава и непоколебима котва, която прониква в това, което е отвътре завесата;

20 гдето Исус като предтеча влезе за нас, и стана първосвещеник до века според Мелхиседековия чин.)

-Няма значение какво е дошло да те удари! Бог точно там отваря врата на надежда!

Share this: