Бог ще поднови силата ти като на орел

Бог ще поднови силата ти като на орел

-Хвали Бог във всяка ситуация!

Бог е верен!

Бог е в контрол!

-Каквото и да се случи, бъдете БЛАГОДАРНИ!

-Бог е наш цар, но Той е винаги на разположение („Ето Ме! Ето Ме!“).

-Ти няма да си тръгнеш същият!

Бог ще те промени!

-Ние трябва да издигаме Исус!

Той трябва да е централен!

-Няма да бъдеш същият, когато издигаш Исус!

-Той иска да чуваме гласа Му.

-Хвалението е отворена врата към тронната зала.

-Той ни е дал достъп без да сме искали.

-Бог ни насърчава да сме благодарни, да Го хвалим дори и в трудности („За всичко имам сила, чрез Този, който ме подкрепява.“).

-Божията сила НЕ НАМАЛЯВА
Исая 40:28 („Не знаеш ли? Не си ли чул? ГОСПОД е вечният Бог, Създателят на земните краища. Той не се уморява и не отслабва, разумът Му е неизследим.“)

-Бог иска да мечтаем голямо. Бог няма да се умори!

Исая 40:29-30 („Той дава на уморените сила и умножава мощта на немощните.
И юношите ще се уморят и ще отслабнат, и младите мъже съвсем ще паднат“)

-Бог иска да градим!
Бог не иска да се отказваме!
Исая 40:31 („но онези, които чакат ГОСПОДА, ще подновят силата си, ще се издигат като орли. Ще тичат и няма да отслабнат, ще ходят и няма да се уморят.“)

-Бог иска да възстанови силата ти, за да тичаш!

-Той ни е дал власт!
Трябва да демонстрираме тази власт.

-Хвали Бог във всяка ситуация!

Бог е верен!

Бог е в контрол!

-Каквото и да се случи, бъдете БЛАГОДАРНИ!

-Бог е наш цар, но Той е винаги на разположение („Ето Ме! Ето Ме!“).

-Ти няма да си тръгнеш същият!

Бог ще те промени!

-Ние трябва да издигаме Исус!

Той трябва да е централен!

-Няма да бъдеш същият, когато издигаш Исус!

-Той иска да чуваме гласа Му.

-Хвалението е отворена врата към тронната зала.

-Той ни е дал достъп без да сме искали.

-Бог ни насърчава да сме благодарни, да Го хвалим дори и в трудности („За всичко имам сила, чрез Този, който ме подкрепява.“).

-Божията сила НЕ НАМАЛЯВА
Исая 40:28 („Не знаеш ли? Не си ли чул? ГОСПОД е вечният Бог, Създателят на земните краища. Той не се уморява и не отслабва, разумът Му е неизследим.“)

-Бог иска да мечтаем голямо. Бог няма да се умори!

Исая 40:29-30 („Той дава на уморените сила и умножава мощта на немощните.
И юношите ще се уморят и ще отслабнат, и младите мъже съвсем ще паднат“)

-Бог иска да градим!
Бог не иска да се отказваме!
Исая 40:31 („но онези, които чакат ГОСПОДА, ще подновят силата си, ще се издигат като орли. Ще тичат и няма да отслабнат, ще ходят и няма да се уморят.“)

-Бог иска да възстанови силата ти, за да тичаш!

-Той ни е дал власт!
Трябва да демонстрираме тази власт.

Share this: