Божието присъствие се влияе

Божието присъствие се влияе

По-добре да знаем как действат духовните закони, за да може да се възползваме от тях.

Бог ревнува за нашето внимание.

Всичко, което Той е създал, е за наша полза.

Ние трябва да ценим това, което Бог ни е дал.

Бог е направил всичко от любов!

Той няма нужда от творението.

Самото Слово е сърцето на Бога!

„В лоното на Отец“ означава „от лявата страна/самото сърце“.

„Седи отдясно на Отец“ означава „в позиция на власт“.

Филип. 2:5

Исус стана човек.

Духът, който беше в Него, Му даваше този начин на мислене.

Исус стана вместо хората жертва на кръста.

Исус се смири, за да може от наше име да придобие това Име.

Да си християнин означава да си подобен на Христос!

След като Исус е Господ и ние сме едно с Него, значи и ние влизаме в позиция на власт и управление.

Много е важно да разбираме към какво сме призовани!

Божието присъствие се влияе от много неща.

4 Царе 3:1-16

Еровоам въведе Израел в идолопоклонство.

Заради Давид Господ почиташе Юда.

Божието присъствие идва върху хора, то е свързано с хората – Бог зачита хора и тяхното настроение, това влияе на Божието присъствие.

Ние през целия ден се разстройваме като инструмент.
Ние сме инструменти в ръката на Бога.
Колкото повече хора има Бог, толкова повече може да се изявява.

Бог иска да се изявява, но търси сърца, които са съвършено разположени към Него!

Бог се чувства добре, когато Той действа, служи, работи.

Това, което е скрито в сърцето ти, ти го изявяваш чрез думи и дела.

Когато ти правиш жертва за нещо, ти показваш, че високо цениш това нещо.

Много пъти не получаваме неща от Бога, защото не сме готови за тях!

Вааловите пророци си бяха чисти магьосници.
Ахавовите пророци бяха от Господните пророци, но те решиха да угаждат на цар Ахав и пророкуваха лъжливо.

Музиката е невероятно оръжие.

Ако няма хваление преди Словото, нищо няма да стане.

Божието слово съдържа цялото Божие царство.
За да може това Слово да произведе плод, то трябва да бъде прието по подходящ начин и да бъде почетено!
Сатана прави всичко възможно, за да може Словото да не попадне на подходяща почва.
Много е важно семето да попадне на подходяща почва.

Винаги целта на семето/Словото е зачатие и плод!
То иска да роди Божието царство в нас.

„Покайте се, защото Небесното царство наближи.“ – Подгответе сърцата си / почвата, защото Божието царство идва скоро.

Ти можеш да изпълняваш твоята воля само в твоето семейство.

Божието царство най-напред трябва да дойде в нас!

За да бъдем посланици на Исус, ние трябва да бъдем като Него!

Църквата е Божието посолство на земята.
Божията воля може да бъде осъществена само в Неговото царство.

Божието присъствие трябва да бъде свободно в Църквата.

В църквата трябва да управляват Божиите закони.

Не трябва да допускаме света вътре в нас.

За да може да бъде в хармония с Бога, Елисей трябваше да бъде спокоен и разположен.
Ние трябва чрез хвалението да си настройваме сърцата за Исус.

Какво нещо е да имаш подход.

Асистентите на служителите се грижат за душевното и телесното състояние на служителя.

За да може служителят да тече, той трябва да бъде в постоянна връзка с Бога и концентриран.

Господ Исус се изявява в човека до теб!

„Покорявайте се един на друг в страх от Христа.“

Господ няма да напусне никой новороден християнин освен ако той самият не Го изгони.

Нашето отношение към ближния е отношение към Самия Господ Исус!

Когато имаш съзнание за Исус, тогава Господ има твоето сърце и ще се показва мощен към теб!

Мат. 7:6
Кучетата и свинете са хора, което се водят християни, но живеят нечестив живот – „невярващите вярващи“.
На такива хора да им говориш откровение не си заслужава.

Нямаме почит в нашите църкви – към братя и сестри, към хвалението, към пастира, към Словото.

Ние не можем да ходим на църква, когато си искаме.

Святият Дух няма да почете дом, разделен против себе си!

Мат. 7:7-12, 1-5
Това Слово говори за това вътрешно състояние на сърцето.

Понеже хора са настроени да приемат добри неща, добри неща идват!
С каквото сме пълни отвътре, това ще получим и отвън!

Трябва да пазим сърцата си чисти, за да може Святият Дух да действа свободно в нас!

Сей, за да жънеш!

По-добре да знаем как действат духовните закони, за да може да се възползваме от тях.

Бог ревнува за нашето внимание.

Всичко, което Той е създал, е за наша полза.

Ние трябва да ценим това, което Бог ни е дал.

Бог е направил всичко от любов!

Той няма нужда от творението.

Самото Слово е сърцето на Бога!

„В лоното на Отец“ означава „от лявата страна/самото сърце“.

„Седи отдясно на Отец“ означава „в позиция на власт“.

Филип. 2:5

Исус стана човек.

Духът, който беше в Него, Му даваше този начин на мислене.

Исус стана вместо хората жертва на кръста.

Исус се смири, за да може от наше име да придобие това Име.

Да си християнин означава да си подобен на Христос!

След като Исус е Господ и ние сме едно с Него, значи и ние влизаме в позиция на власт и управление.

Много е важно да разбираме към какво сме призовани!

Божието присъствие се влияе от много неща.

4 Царе 3:1-16

Еровоам въведе Израел в идолопоклонство.

Заради Давид Господ почиташе Юда.

Божието присъствие идва върху хора, то е свързано с хората – Бог зачита хора и тяхното настроение, това влияе на Божието присъствие.

Ние през целия ден се разстройваме като инструмент.
Ние сме инструменти в ръката на Бога.
Колкото повече хора има Бог, толкова повече може да се изявява.

Бог иска да се изявява, но търси сърца, които са съвършено разположени към Него!

Бог се чувства добре, когато Той действа, служи, работи.

Това, което е скрито в сърцето ти, ти го изявяваш чрез думи и дела.

Когато ти правиш жертва за нещо, ти показваш, че високо цениш това нещо.

Много пъти не получаваме неща от Бога, защото не сме готови за тях!

Вааловите пророци си бяха чисти магьосници.
Ахавовите пророци бяха от Господните пророци, но те решиха да угаждат на цар Ахав и пророкуваха лъжливо.

Музиката е невероятно оръжие.

Ако няма хваление преди Словото, нищо няма да стане.

Божието слово съдържа цялото Божие царство.
За да може това Слово да произведе плод, то трябва да бъде прието по подходящ начин и да бъде почетено!
Сатана прави всичко възможно, за да може Словото да не попадне на подходяща почва.
Много е важно семето да попадне на подходяща почва.

Винаги целта на семето/Словото е зачатие и плод!
То иска да роди Божието царство в нас.

„Покайте се, защото Небесното царство наближи.“ – Подгответе сърцата си / почвата, защото Божието царство идва скоро.

Ти можеш да изпълняваш твоята воля само в твоето семейство.

Божието царство най-напред трябва да дойде в нас!

За да бъдем посланици на Исус, ние трябва да бъдем като Него!

Църквата е Божието посолство на земята.
Божията воля може да бъде осъществена само в Неговото царство.

Божието присъствие трябва да бъде свободно в Църквата.

В църквата трябва да управляват Божиите закони.

Не трябва да допускаме света вътре в нас.

За да може да бъде в хармония с Бога, Елисей трябваше да бъде спокоен и разположен.
Ние трябва чрез хвалението да си настройваме сърцата за Исус.

Какво нещо е да имаш подход.

Асистентите на служителите се грижат за душевното и телесното състояние на служителя.

За да може служителят да тече, той трябва да бъде в постоянна връзка с Бога и концентриран.

Господ Исус се изявява в човека до теб!

„Покорявайте се един на друг в страх от Христа.“

Господ няма да напусне никой новороден християнин освен ако той самият не Го изгони.

Нашето отношение към ближния е отношение към Самия Господ Исус!

Когато имаш съзнание за Исус, тогава Господ има твоето сърце и ще се показва мощен към теб!

Мат. 7:6
Кучетата и свинете са хора, което се водят християни, но живеят нечестив живот – „невярващите вярващи“.
На такива хора да им говориш откровение не си заслужава.

Нямаме почит в нашите църкви – към братя и сестри, към хвалението, към пастира, към Словото.

Ние не можем да ходим на църква, когато си искаме.

Святият Дух няма да почете дом, разделен против себе си!

Мат. 7:7-12, 1-5
Това Слово говори за това вътрешно състояние на сърцето.

Понеже хора са настроени да приемат добри неща, добри неща идват!
С каквото сме пълни отвътре, това ще получим и отвън!

Трябва да пазим сърцата си чисти, за да може Святият Дух да действа свободно в нас!

Сей, за да жънеш!

Share this: