Божията любов чрез нас

Божията любов чрез нас

2 Кор. 5:11-16

-Бог ни дава посоката да разсъждаваме.
Това са разсъжденията на Святия Дух.

-Ти си в Христос – следователно всичко, което е Христос, си и ти!
Когато се държиш различно от Христос, Бог не може да те разпознае.
Ние трябва да се преобразяваме и да приличаме все повече и повече на Бога (2 Кор. 3:18).

-Бог иска да обича, а ние сме Неговите ръце, с които да прегърне.
Бог иска да изцелява, но ние Го спираме като си мислим, че ние не можем да направим нищо.
„Ех, да можех да го изцеля…“
Е, вижте, ние не можем, но ИСУС МОЖЕ!
НИЕ ТРЯБВА ДА СПРЕМ ДА МИСЛИМ ЗА СЕБЕ СИ!
АЗ, АЗ, АЗ – НЕ! ИСУС!

*Бог ще те използва за някого по начин, по който не очакваш и не знаеш.
Не можеш да знаеш кога – затова трябва винаги да си готов. Винаги да си насочен към лицето на Бога!
Поддържай молитвен живот!
Търси Господа!

-АКО ТИ ЧУВАШ ГОСПОДА, ТОЙ ЩЕ ТЕ УПОТРЕБИ ДА ОПАЗИ ВСИЧКИ ТВОИ БЛИЗКИ!

1 Кор. 12:31 – 1 Кор. 13:1-13

-Всичките дарби работят с любов.

Сатана използва предразсъдъци, за да ни спре от това да освобождаваме любов.

Нека се приемаме един друг.

Нека се отпускаме в Божията любов.

2 Кор. 5:11-16

-Бог ни дава посоката да разсъждаваме.
Това са разсъжденията на Святия Дух.

-Ти си в Христос – следователно всичко, което е Христос, си и ти!
Когато се държиш различно от Христос, Бог не може да те разпознае.
Ние трябва да се преобразяваме и да приличаме все повече и повече на Бога (2 Кор. 3:18).

-Бог иска да обича, а ние сме Неговите ръце, с които да прегърне.
Бог иска да изцелява, но ние Го спираме като си мислим, че ние не можем да направим нищо.
„Ех, да можех да го изцеля…“
Е, вижте, ние не можем, но ИСУС МОЖЕ!
НИЕ ТРЯБВА ДА СПРЕМ ДА МИСЛИМ ЗА СЕБЕ СИ!
АЗ, АЗ, АЗ – НЕ! ИСУС!

*Бог ще те използва за някого по начин, по който не очакваш и не знаеш.
Не можеш да знаеш кога – затова трябва винаги да си готов. Винаги да си насочен към лицето на Бога!
Поддържай молитвен живот!
Търси Господа!

-АКО ТИ ЧУВАШ ГОСПОДА, ТОЙ ЩЕ ТЕ УПОТРЕБИ ДА ОПАЗИ ВСИЧКИ ТВОИ БЛИЗКИ!

1 Кор. 12:31 – 1 Кор. 13:1-13

-Всичките дарби работят с любов.

Сатана използва предразсъдъци, за да ни спре от това да освобождаваме любов.

Нека се приемаме един друг.

Нека се отпускаме в Божията любов.

Share this: