Тренировъчен лагер „Боровец“ 2018 – 1

Тренировъчен лагер „Боровец“ 2018 – 1

Каква е целта на лагера?
Когато знаем, че животът ни е твърде кратък на тази земя. Мотивацията е нещо необходимо.
През 2013 за първи път се събрахме заедно в Пампорово. Втората година бройката на хората се удвои.
Важното е това, което Бог иска да направи. Ние сме от различни деноминации и събрания, но хвалим Бог заедно.
Отвори се врата за тренировъчния лагер в Боровец.
В моменти на обезсърчение, Бог е идвал до мен и ме е насърчавал, и аз вярвам на Божията преценка за мен.
Ние сме от един отбор и ако някой от нас печели, всички печелим.
И аз вярвам, че Бог иска всеки от нас да печели.
Стихът, който дойде до мен:
II Летописи 7:14
Молитвата в размишление е един от начините, по който Бог ни говори. И аз размишлявах върху този стих.
Предпоставка за отговорена молитва е свирението.
Исая 58:1-5
Тези хора постеха, за да постигнат това, което те си искат.
Смирение е да чуеш от Бога слово и да основеш молитвата си на това Слово.
Бях взел време на молитва за това събрание и вярвам, че Бог иска да направи в нашата страна една ограмна рибарска мрежа, за предстоящото съживление и да уловим всяка една такава риба.
Бог иска да направи за България нещо голямо, не издигайки определена църква, а използвайки своя народ.
Ние трябва да бъдем:
a)мотивирани
б)целеустремени
Когато имаш общение със Святия Дух, то си личи.
Виждаме колко е важно да се смирим преди да се молим, за да чуем Слово от Бога, което да се насочва молитвата. И без Меча на Духа не можем да воюваме.
Не всички ядоха от манната, защото не я харесваха.
Все още манната/Словото слиза, но идва време, когато ще спре.
Хвали Бог преди молитва.
Бог иска да вземаме време с Неговото Слово и Той да ни изпрати Слово, което ние да изпращаме пред себе си(към работата си, към ситуацията си …) и То ще преправя път пред нас.
Давид – пример какво е да изпращаш Слово – победа над Голиат.
Бог иска сутрин да ни дава Слово, чрез което ние да заповядваме (да настъпваме на змии и на скорпии).
Евреи 6:4-5
В Новият Завет акцента пада върху наградата, а не върху заплатата.
II Коринтяни 5:6-10 / 9-10
Деяния 24:24
В последните дни ще има много голяма злоупотреба със Словото.
„Ще дойде време, когато ще чувате за войни.“
В момента най-голямата война, с коята дявола работи е информационната война.
Ако сърцата ни са хванати и са пълни с неща, ние не можем да приемем от Божието Слово.
Консуматорското мислене ще се комбинира със знамения и чудеса – Матей 24:4
Слово, което Бог ми говори:
1. 2 Летописи 7:14
2. Матей 16:24-26
Ти трябва да имаш лична връзка със Святия Дух.
Светият Дух иска да ни даде общение, в момента Той ти служи, но когато се прибереш в стаята, Той иска да ти даде общение
Каква е целта на лагера?
Когато знаем, че животът ни е твърде кратък на тази земя. Мотивацията е нещо необходимо.
През 2013 за първи път се събрахме заедно в Пампорово. Втората година бройката на хората се удвои.
Важното е това, което Бог иска да направи. Ние сме от различни деноминации и събрания, но хвалим Бог заедно.
Отвори се врата за тренировъчния лагер в Боровец.
В моменти на обезсърчение, Бог е идвал до мен и ме е насърчавал, и аз вярвам на Божията преценка за мен.
Ние сме от един отбор и ако някой от нас печели, всички печелим.
И аз вярвам, че Бог иска всеки от нас да печели.
Стихът, който дойде до мен:
II Летописи 7:14
Молитвата в размишление е един от начините, по който Бог ни говори. И аз размишлявах върху този стих.
Предпоставка за отговорена молитва е свирението.
Исая 58:1-5
Тези хора постеха, за да постигнат това, което те си искат.
Смирение е да чуеш от Бога слово и да основеш молитвата си на това Слово.
Бях взел време на молитва за това събрание и вярвам, че Бог иска да направи в нашата страна една ограмна рибарска мрежа, за предстоящото съживление и да уловим всяка една такава риба.
Бог иска да направи за България нещо голямо, не издигайки определена църква, а използвайки своя народ.
Ние трябва да бъдем:
a)мотивирани
б)целеустремени
Когато имаш общение със Святия Дух, то си личи.
Виждаме колко е важно да се смирим преди да се молим, за да чуем Слово от Бога, което да се насочва молитвата. И без Меча на Духа не можем да воюваме.
Не всички ядоха от манната, защото не я харесваха.
Все още манната/Словото слиза, но идва време, когато ще спре.
Хвали Бог преди молитва.
Бог иска да вземаме време с Неговото Слово и Той да ни изпрати Слово, което ние да изпращаме пред себе си(към работата си, към ситуацията си …) и То ще преправя път пред нас.
Давид – пример какво е да изпращаш Слово – победа над Голиат.
Бог иска сутрин да ни дава Слово, чрез което ние да заповядваме (да настъпваме на змии и на скорпии).
Евреи 6:4-5
В Новият Завет акцента пада върху наградата, а не върху заплатата.
II Коринтяни 5:6-10 / 9-10
Деяния 24:24
В последните дни ще има много голяма злоупотреба със Словото.
„Ще дойде време, когато ще чувате за войни.“
В момента най-голямата война, с коята дявола работи е информационната война.
Ако сърцата ни са хванати и са пълни с неща, ние не можем да приемем от Божието Слово.
Консуматорското мислене ще се комбинира със знамения и чудеса – Матей 24:4
Слово, което Бог ми говори:
1. 2 Летописи 7:14
2. Матей 16:24-26
Ти трябва да имаш лична връзка със Святия Дух.
Светият Дух иска да ни даде общение, в момента Той ти служи, но когато се прибереш в стаята, Той иска да ти даде общение

Share this: