Тренировъчен лагер „Боровец“ 2018 – 10

Тренировъчен лагер „Боровец“ 2018 – 10

Животът ни е пара, която се явява а после изчезва.
За този кратък период от време, докато сме тук в тяло на земята, се определя това което ще се случи с нас за през вечността.

Това което извършиш тук, ще остави отражение и следа в бъдещия свят.

Някой хора казват: „дано имам късмет“.
Братя и сестри това е глупаво.
Бог ни е дал разум и ние трябва да го използваме.
Бог иска да свикнем да се наслаждаваме на поклонението в Него.

II Тимотей 2:7
Матей 13 (притчата за сеяча).
Житейските грижи са плевели.Те искат да заглушат нашето израстване.
Лукавият поставя примки, клопки по пътя ни.
Свидетелствай за Божията слава в живота си.

П-р Константин Кайшаров:

Винаги изпитвайте духовете.
Има различни учения по света.

Матей 7:22-23
Пазете се от лъжепророците.
Всяко добро дърво ражда добри плодове.Не тичайте за дарбите и специалните неща, тичайте за живото Му Слово, там пребъдва любовта.
По любовта Му ще ни познаят, че сме Негови ученици.

Галатяни 1:5-6

П-р Вениамин Несторов

Йоан 10:9 / 14:10
Тясната врата и тесният път Е личност.
Широката врата и широкият път също е личност.

Ефесяни 2
Това, което характ лъжливите пропоци,

Матей 7:22-23-24

Лука 13
Подвизавайте се да влезете през тясната порта.
Да се подвизаваш, означава нещо свръх, означава подвиг, означава жертва.

По какво можем да пазберем фалшивите пророци? По кои плодове?

Не всеки, който казва: Господи, Господи…
Но който върши волята на Отца Ми.

I Йоан 2:3 
Може ли да гониш демони без любов?
Може.
Може ли да вършиш чудеса без любов? Може.

Любовта се изразява чрез характер, чрез отношение.
I Солунци 4:2-3

Освещение:  
а) отделане от духа на света(сатанинската система).
б) посвещетие на Бога.

Матей 24:24
II Солунци 

Целия свят има консуматорско отношение.
Сатаниската програма учи на консуматорство:
„Хората ще станат себелюбиви, сребролюбиви, надменни…“

Кой е първия грях? -Гордостта.

Външните проявления са овчата кожа.
А отвътре, това е мотивът, който ги произвежда.
Бог никъде не ни е обещал изцяло радост и веселие.Но ще придойдат водите, ще задухат ветровете, ще завали дъждът.

Братя и сестри ние лесно си замърсяваме сърцата, лесно замърсяваме умовете си.Това не трябва да бъде така.