Тренировъчен лагер „Боровец“ 2018 – 8

Тренировъчен лагер „Боровец“ 2018 – 8

Исая 61:1-7
– Ако казваш, че си призван за нещо, казваш, че си помазан.
– Помазанието е като бременноста, колкото и да го криеш, ще се разбере след 3 месеца
– Помазанието разчупва оковите и те свързва с вечността.
– Помазанието дава свобода, лекота в Божия призив.
– Както когато врататa скърца има нужда да се помаже, така и много християни се нуждаят да бъдат помазани. Врaтата си стои и си извършва работата, но има нужда да бъде помазана, за да не скърца!
– Помазанието е това, което остава у теб след славата, и славата излиза чрез теб в света.
– В днешно време „християнин“ се свързва с религията, от колкото със силата на Бога в тебе!Всеки път когато кажеш „аз съм християнин“, казваш „аз съм помазан“!
– 1. Помазание на сила (Деяния 10:38)
– Ако помазанието бе нужно в живота на Исус, колко повече за нас?
– Да бъдеш помазан значи Бог да бъде с тебе, Неговата ръка да бъде върху теб.
– Помазанието е това, което е върху Бог и идва върху теб, за това понякога дявола и демоните не знаят дали е Бог или си ти.
– Всяко едно от тези три помазания има ключ, за да бъде отключено върху живота ти. Ключът не е да търсиш силата, а да познаваш Святия Дух.
– Който търси намира! (Матей 7:7)
– Понякога, за да се спре Исус в твоя живот, трябва да извикаш, трябва да хлопаш!
– Хората искат помазанието, но не искат неудобството, когато трябва да търсиш присъствието, да търсиш лицето Му!
– 2. Помазание за благоуспяване, финансово. (Воторозаконие 8:18)
– „Повярвай Ми за повече, позволи Ми да те благословя!“
– Исус говори за изобилен живот!
– Проблема на просперитета е, че искаш за себе си, аз да имам хубава кола, аз да имам пари, но да имам за да бъда за благословение!
– Ключа за силата е Божието присъствие, за благоуспяване – да помниш! Винаги да помниш твоя Бог!
– Истинското щастие не идва от това, което имаш в живота, а това да познаваш Бога!