Бъди част от изпълнението на видението

Бъди част от изпълнението на видението

Всички ние сме един отбор.

Бог е призовал всеки един от нас да Му служим.

„Всички имаме еднаква мярка вяра.“

Всеки според труда си ще получи награда.

Има призвание, което е от небето.

„Ние тичаме за наградата от горното призвание в Христос.“

Бог наистина е „Бог с нас“ – „Емануил“.

Отговорността да разработваме това, което имаме от Бога, е наша!

Ние се учим да заякваме в Господа стъпка по стъпка – това е промяна отвътре-навън.

„Като намерих Твоето Слово, изядох Го.“

„Повече от всичко друго, което пазиш, пази сърцето си.“

Аз вярвам без да го чувствам, че това Слово работи в мен.

„Твоето Слово е радост и веселие на сърцето ми.“

Един истински новороден човек не трябва да го кандърдисваш да ходи на църква, да чете Словото, да се моли.
Най-нормалното нещо за всеки християнин е да е гладен за Господа всеки ден!

Мога да ви дам пример, но ти си този, който взима решение!

Според ревността, с която ти тичаш, ще получиш награда.

Аз съм се молел за време (гледайки на часовника, а не на взаимоотношението), но това беше напразно!

Господ има план за твоя живот, но ти така тичай, че да вземеш наградата!

Ние служим на един Бог, който има пълно възстановяване!

На Господа трябваш!!!

Ти можеш да бъдеш полезен за изпълнението на видението в най-различни области.

Господ търси хора, чрез които да Се изяви и чрез които да влезе в този град!

Бог ни е дал видение, но то от само себе си няма да се изпълни.

„Където няма пророческо видение, людете се разюздават.“

Колкото и пасторът да е помазан, той не може сам да изпълни видението!

Бог призовава хора, които да помагат на пастора и на служителите.

Идвали ли са мисли в главата ви като „Как мога аз да бъда полезен за Божието царство?“

Ти можеш да поемеш част от товара, за да може това видение да бъде изпълнено.

Господ иска да те използва да послужиш на Неговото намерение и след това да се прибереш вкъщи.

Ерем. 1:5-8
Господ е с нас!

Бог ти дава ново начало и ти помага да тичаш отново със сили като на орел!

Видението за църквата и призивът от Господа в сърцето ми са ме държали през цялото това време!

Исус се нуждае от тебе, за да влезе в града!

Исус каза, че добрата почва е и тази, която дава 30- или 60- кратен плод.
Нашата цел е 100 %.

Едно видение се нуждае от много верни мъже и жени!

Неемия – градежът на стената на Ерусалим
Първо първосвещеникът започна да гради.
После се включиха и много други хора, на които дори не им беше работата.

Всеки може да допринася с много различни неща в църквата.

Изход 18:1-6
Оригинално Мойсей беше тръгнал с жена си и децата си, но поради многото си работа и ангажименти, ги беше отпратил.
Но тъстът му Йотор беше мъдър и му ги върна.

Много пастори са раздават навсякъде, защото гори в тях Божият огън, но нямат време за семействата си.

Изход 18:7-26

Бог търси мъже и жени, които да бъдат включени.

Тържественото влизане на Исус в Ерусалим
1.) Магарето беше вързано – и ние бяхме вързани, но Исус каза „Развържете ги!“
2.) Магарето трябваше на Господа – ти трябваш на Господа!
Искам да бъда употребен от Бога!
Моли се и питай Бог как може да си полезен в църквата.
„Всички ние сме приели благодат върху благодат.“

Ако нещо се е случило между теб и брат ти, отиди и говори с него!

„Ако вие не простите от сърце прегрешенията против вас, и Аз няма да ви простя вашите прегрешения.“

Ако не простиш, колкото и да се молиш, няма да напредваш!
Непростителността може да те спре да извършиш Божия призив за живота си!

Изход 17:8-16
Мойсей е бил пастор на най-голямата църква някога съществувала – 3-5 мил. души.

Жезълът е преобраз на Божието Слово.
Докато има Божии мъже, които да издигат стандарта на Словото, църквата ще върви напред!

Много пъти Божиите мъже имат нужда от малко почивка – да се отделят и да търсят Бога.

Аарон е представител на служителите, а Ор – на помощните служения.

Някой път ние като човеци можем да правим грешки, когато не си почиваме!

Всички ние сме един отбор.

Бог е призовал всеки един от нас да Му служим.

„Всички имаме еднаква мярка вяра.“

Всеки според труда си ще получи награда.

Има призвание, което е от небето.

„Ние тичаме за наградата от горното призвание в Христос.“

Бог наистина е „Бог с нас“ – „Емануил“.

Отговорността да разработваме това, което имаме от Бога, е наша!

Ние се учим да заякваме в Господа стъпка по стъпка – това е промяна отвътре-навън.

„Като намерих Твоето Слово, изядох Го.“

„Повече от всичко друго, което пазиш, пази сърцето си.“

Аз вярвам без да го чувствам, че това Слово работи в мен.

„Твоето Слово е радост и веселие на сърцето ми.“

Един истински новороден човек не трябва да го кандърдисваш да ходи на църква, да чете Словото, да се моли.
Най-нормалното нещо за всеки християнин е да е гладен за Господа всеки ден!

Мога да ви дам пример, но ти си този, който взима решение!

Според ревността, с която ти тичаш, ще получиш награда.

Аз съм се молел за време (гледайки на часовника, а не на взаимоотношението), но това беше напразно!

Господ има план за твоя живот, но ти така тичай, че да вземеш наградата!

Ние служим на един Бог, който има пълно възстановяване!

На Господа трябваш!!!

Ти можеш да бъдеш полезен за изпълнението на видението в най-различни области.

Господ търси хора, чрез които да Се изяви и чрез които да влезе в този град!

Бог ни е дал видение, но то от само себе си няма да се изпълни.

„Където няма пророческо видение, людете се разюздават.“

Колкото и пасторът да е помазан, той не може сам да изпълни видението!

Бог призовава хора, които да помагат на пастора и на служителите.

Идвали ли са мисли в главата ви като „Как мога аз да бъда полезен за Божието царство?“

Ти можеш да поемеш част от товара, за да може това видение да бъде изпълнено.

Господ иска да те използва да послужиш на Неговото намерение и след това да се прибереш вкъщи.

Ерем. 1:5-8
Господ е с нас!

Бог ти дава ново начало и ти помага да тичаш отново със сили като на орел!

Видението за църквата и призивът от Господа в сърцето ми са ме държали през цялото това време!

Исус се нуждае от тебе, за да влезе в града!

Исус каза, че добрата почва е и тази, която дава 30- или 60- кратен плод.
Нашата цел е 100 %.

Едно видение се нуждае от много верни мъже и жени!

Неемия – градежът на стената на Ерусалим
Първо първосвещеникът започна да гради.
После се включиха и много други хора, на които дори не им беше работата.

Всеки може да допринася с много различни неща в църквата.

Изход 18:1-6
Оригинално Мойсей беше тръгнал с жена си и децата си, но поради многото си работа и ангажименти, ги беше отпратил.
Но тъстът му Йотор беше мъдър и му ги върна.

Много пастори са раздават навсякъде, защото гори в тях Божият огън, но нямат време за семействата си.

Изход 18:7-26

Бог търси мъже и жени, които да бъдат включени.

Тържественото влизане на Исус в Ерусалим
1.) Магарето беше вързано – и ние бяхме вързани, но Исус каза „Развържете ги!“
2.) Магарето трябваше на Господа – ти трябваш на Господа!
Искам да бъда употребен от Бога!
Моли се и питай Бог как може да си полезен в църквата.
„Всички ние сме приели благодат върху благодат.“

Ако нещо се е случило между теб и брат ти, отиди и говори с него!

„Ако вие не простите от сърце прегрешенията против вас, и Аз няма да ви простя вашите прегрешения.“

Ако не простиш, колкото и да се молиш, няма да напредваш!
Непростителността може да те спре да извършиш Божия призив за живота си!

Изход 17:8-16
Мойсей е бил пастор на най-голямата църква някога съществувала – 3-5 мил. души.

Жезълът е преобраз на Божието Слово.
Докато има Божии мъже, които да издигат стандарта на Словото, църквата ще върви напред!

Много пъти Божиите мъже имат нужда от малко почивка – да се отделят и да търсят Бога.

Аарон е представител на служителите, а Ор – на помощните служения.

Някой път ние като човеци можем да правим грешки, когато не си почиваме!

Share this: