Важността на духовното воюване – част II

Важността на духовното воюване – част II

Взаимоотношенията не стават от днес за утре. Изисква се всекидневна грижа.
Винаги ти коства нещо, за да бъдеш с някой.
Няма любов на думи! Любовта винаги има действия.
Молитвата и Божието Слово са като двата крака на всеки християнин. Колко време можеш да караш само на един крак?
Когато обичаш Бог, няма да ти е тежест да го търсиш.
Когато обичаш нещо/някой ще намираш време, за да прекарваш време с него/нея.
Бог има нужда от теб, момче! Ти си много ценен за Него!
Бог има нужда от теб, момиче! Ти си много ценна за Него!
Песен на Песните 1:4
(4 Привлечи ме; ние ще тичаме след тебе. Царят ме въведе във вътрешните си стаи; Ще се радваме и ще се веселим за тебе, Ще спомняме твоята любов повече от виното; С право те обичат!)
Ако стоиш на един крак, лесно ще можеш да бъдеш повален. Когато си в Словото и в Молитвата, ще можеш да дадеш здрав отпор.
Като християни не трябва да пренебрегваме духовното воюване, не, не трябва да бъдем вглъбени в това.
Ефесяни 6:10-13
(10 Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола.
11 Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.
12 Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.
13 Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, и, като надвиете на всичко, да устоите.)
Всеки ден влизаме в различни битки. Трябва да знаем как да се борим и как да пазим себе си чисти.
Дяволът се опитва да вкарва разцепление на всяко място в църквата.
В нашият живот е важно да не даваме място на дявола. Да сме със затворена врата и заключена.
В трудно време всички… ВСИЧКИ сме изкушавани да говорим срещу братята и сестрите си.
Исус не каза нито една гнила дума, когато беше пред Пилат и Ирод и фарисейте. Това беше трудно време за Него. Ние много пъти се оплакваме и мрънкаме и роптаем. Това е на вратата на всеки.
След трудна ситуация Бог дава победа.
Не оставяй устата ти да говори каквото и да е. Не ни е дадена, за да се оплакваме. Не ни е дадена, за да говорим горчиви думи. Не ни е дадена, за да лъжем. Не ни е дадена, за да нараняваме. Дадена ни е, за да изговаряме благословение. Дадена ни е, за да изговаряме живот. Дадена ни е да хвалим Бог.
Лоши мисли може да идват всеки ден. Не можеш да ги спреш. Можеш, обаче, да не им даваш да ти занимават ума.
Взаимоотношенията не стават от днес за утре. Изисква се всекидневна грижа.
Винаги ти коства нещо, за да бъдеш с някой.
Няма любов на думи! Любовта винаги има действия.
Молитвата и Божието Слово са като двата крака на всеки християнин. Колко време можеш да караш само на един крак?
Когато обичаш Бог, няма да ти е тежест да го търсиш.
Когато обичаш нещо/някой ще намираш време, за да прекарваш време с него/нея.
Бог има нужда от теб, момче! Ти си много ценен за Него!
Бог има нужда от теб, момиче! Ти си много ценна за Него!
Песен на Песните 1:4
(4 Привлечи ме; ние ще тичаме след тебе. Царят ме въведе във вътрешните си стаи; Ще се радваме и ще се веселим за тебе, Ще спомняме твоята любов повече от виното; С право те обичат!)
Ако стоиш на един крак, лесно ще можеш да бъдеш повален. Когато си в Словото и в Молитвата, ще можеш да дадеш здрав отпор.
Като християни не трябва да пренебрегваме духовното воюване, не, не трябва да бъдем вглъбени в това.
Ефесяни 6:10-13
(10 Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола.
11 Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.
12 Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.
13 Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, и, като надвиете на всичко, да устоите.)
Всеки ден влизаме в различни битки. Трябва да знаем как да се борим и как да пазим себе си чисти.
Дяволът се опитва да вкарва разцепление на всяко място в църквата.
В нашият живот е важно да не даваме място на дявола. Да сме със затворена врата и заключена.
В трудно време всички… ВСИЧКИ сме изкушавани да говорим срещу братята и сестрите си.
Исус не каза нито една гнила дума, когато беше пред Пилат и Ирод и фарисейте. Това беше трудно време за Него. Ние много пъти се оплакваме и мрънкаме и роптаем. Това е на вратата на всеки.
След трудна ситуация Бог дава победа.
Не оставяй устата ти да говори каквото и да е. Не ни е дадена, за да се оплакваме. Не ни е дадена, за да говорим горчиви думи. Не ни е дадена, за да лъжем. Не ни е дадена, за да нараняваме. Дадена ни е, за да изговаряме благословение. Дадена ни е, за да изговаряме живот. Дадена ни е да хвалим Бог.
Лоши мисли може да идват всеки ден. Не можеш да ги спреш. Можеш, обаче, да не им даваш да ти занимават ума.

Share this: