Важността на духовното воюване – част II

Важността на духовното воюване – част II

Взаимоотношенията не стават от днес за утре. Изисква се всекидневна грижа.
Винаги ти коства нещо, за да бъдеш с някой.
Няма любов на думи! Любовта винаги има действия.
Молитвата и Божието Слово са като двата крака на всеки християнин. Колко време можеш да караш само на един крак?
Когато обичаш Бог, няма да ти е тежест да го търсиш.
Когато обичаш нещо/някой ще намираш време, за да прекарваш време с него/нея.
Бог има нужда от теб, момче! Ти си много ценен за Него!
Бог има нужда от теб, момиче! Ти си много ценна за Него!
Песен на Песните 1:4
(4 Привлечи ме; ние ще тичаме след тебе. Царят ме въведе във вътрешните си стаи; Ще се радваме и ще се веселим за тебе, Ще спомняме твоята любов повече от виното; С право те обичат!)
Ако стоиш на един крак, лесно ще можеш да бъдеш повален. Когато си в Словото и в Молитвата, ще можеш да дадеш здрав отпор.
Като християни не трябва да пренебрегваме духовното воюване, не, не трябва да бъдем вглъбени в това.
Ефесяни 6:10-13
(10 Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола.
11 Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.
12 Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.
13 Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, и, като надвиете на всичко, да устоите.)
Всеки ден влизаме в различни битки. Трябва да знаем как да се борим и как да пазим себе си чисти.
Дяволът се опитва да вкарва разцепление на всяко място в църквата.
В нашият живот е важно да не даваме място на дявола. Да сме със затворена врата и заключена.
В трудно време всички… ВСИЧКИ сме изкушавани да говорим срещу братята и сестрите си.
Исус не каза нито една гнила дума, когато беше пред Пилат и Ирод и фарисейте. Това беше трудно време за Него. Ние много пъти се оплакваме и мрънкаме и роптаем. Това е на вратата на всеки.
След трудна ситуация Бог дава победа.
Не оставяй устата ти да говори каквото и да е. Не ни е дадена, за да се оплакваме. Не ни е дадена, за да говорим горчиви думи. Не ни е дадена, за да лъжем. Не ни е дадена, за да нараняваме. Дадена ни е, за да изговаряме благословение. Дадена ни е, за да изговаряме живот. Дадена ни е да хвалим Бог.
Лоши мисли може да идват всеки ден. Не можеш да ги спреш. Можеш, обаче, да не им даваш да ти занимават ума.