Видимото стана от невидимото

Видимото стана от невидимото

П-р Вениамин:

Няма нищо по-ценно от присъствието на Бога!

В последните дни ще има заблуди, които да отклоняват сърцето ни.

“Само тези хора, които са се вкопчили в Святия Дух, ще оцелеят!”

Само свидетелството на Духа може да ти помогне да разпознаваш кое е правилно!

Ако ние Го търсим с цяло сърце, ще Го намерим!

Религията е убиец!

“Исус дойде да потърси и да спаси погиналото”

“Когато бяхме още грешници, Христос умря за нас”

Основната цел на Исус е възстановяване!

Дяволът е съдия.

Бог винаги ще ти покаже добрата страна – ще изтъкне делото Му!

Той винаги ще ти даде правилната перспектива.

Бог е приготвил най-доброто за най-накрая!

“Последната слава на Дома ще бъде по-голяма от първата”

Важното е върху какво се фокусираш!

Това, което ние вярваме и говорим, това е, което ние имаме!

Данаил Н.:

Евреи 11:1-3

Невидимото е по-превъзходно от видимото.

Това, което аз живея в момента, е плод на невидимото.

Никога Господ не ни казва да направим нещо, което Самият Той не е направил!

Ние получаваме Слово като индивиди, като семейство, като църква и като нация.

Божието Слово има силата да промени обстоятелствата само когато то се съедини чрез вяра в нас!

Евреи 4:1

Ние имаме съвсем нова самоличност чрез спасението!

Евреи 4:2

Евреите не можеха да видят Обещаната земя, но тя беше факт.

Техните обстоятелства бяха ежедневната съпротива срещу Словото на Бога.

Те всеки един ден трябваше да уповават на Господа за храна и вода.

Какво трябва да стане преди да се изпълни Словото?

  1. Божието слово да се съедини чрез вяра в теб.

Историята за Йосиф

Йосиф още от малък беше до баща си – до авторитета.

Когато той сподели съня си, братята му не му повярваха, подиграваха го и го продадоха.

“Винаги, когато дойде Словото, настава напаст и гонение срещу Словото”

Единственото нещо, което активира Словото в живота ти, е вярата!

Гонението е винаги основно срещу Словото.

Едната атака е чрез думи.

Друга е чрез обстоятелства.

Винаги опозицията е насочена срещу Словото.

  1. Напомняй си Словото и пази го в сърцето си

Никога видимите неща не могат да окажат влияние върху невидимите!

Всяко видимо нещо подлежи на промяна!

“”Да бъде светлина” и стана светлина”

Силата на Словото направи това нещо.

Имаше време, в което евреите в пустинята се опитваха със своя сила да изпълнят Словото.

Новото поколение каза на Исус Навин: “Всичко, което ти казваш, ще го направим…”

Те опазиха Словото и то ги направи силни да успяват.

Самото Слово им даде сила да победят в битките!

Има също атаки срещу сърцата ни.

Няма да даде Словото плод в живота ти, ако не го пазиш в чисто и добро сърце!

Предателството беше първата атака срещу сърцето на Йосиф.

Ето защо взаимоотношенията ни с Бог и помежду ни са толкова силно атакувани!

Божието слово не прави неща само за тебе, но и за хората около теб и може дори и за нацията ти!

  1. Когато ние действаме според Божието слово.

Когато ние се доверим на Божието слово, всичко ще си дойде на мястото!

“Забравям това, което е задното, и простирам се към това, което е предното”

Божието Слово е било винаги пред ап. Павел.

Исая 26:8-9

П-р Вениамин:

Исус е наречен Словото и Святият Дух го извършва Словото.

2 Кор. 4:13

Рим. 10:8-10

Когато един човек повярва, той първо започва да го говори.

По това можеш да разбереш какво вярваш!

Устата и сърцето са свързани.

2 Кор. 4:14-18

Ние не гледаме на обстоятелствата – гледаме на това, което е вътре!

Ние трябва да се пълним с Божието слово и да го приемем в чисто и добро сърце!

П-р Вениамин:

Няма нищо по-ценно от присъствието на Бога!

В последните дни ще има заблуди, които да отклоняват сърцето ни.

“Само тези хора, които са се вкопчили в Святия Дух, ще оцелеят!”

Само свидетелството на Духа може да ти помогне да разпознаваш кое е правилно!

Ако ние Го търсим с цяло сърце, ще Го намерим!

Религията е убиец!

“Исус дойде да потърси и да спаси погиналото”

“Когато бяхме още грешници, Христос умря за нас”

Основната цел на Исус е възстановяване!

Дяволът е съдия.

Бог винаги ще ти покаже добрата страна – ще изтъкне делото Му!

Той винаги ще ти даде правилната перспектива.

Бог е приготвил най-доброто за най-накрая!

“Последната слава на Дома ще бъде по-голяма от първата”

Важното е върху какво се фокусираш!

Това, което ние вярваме и говорим, това е, което ние имаме!

Данаил Н.:

Евреи 11:1-3

Невидимото е по-превъзходно от видимото.

Това, което аз живея в момента, е плод на невидимото.

Никога Господ не ни казва да направим нещо, което Самият Той не е направил!

Ние получаваме Слово като индивиди, като семейство, като църква и като нация.

Божието Слово има силата да промени обстоятелствата само когато то се съедини чрез вяра в нас!

Евреи 4:1

Ние имаме съвсем нова самоличност чрез спасението!

Евреи 4:2

Евреите не можеха да видят Обещаната земя, но тя беше факт.

Техните обстоятелства бяха ежедневната съпротива срещу Словото на Бога.

Те всеки един ден трябваше да уповават на Господа за храна и вода.

Какво трябва да стане преди да се изпълни Словото?

  1. Божието слово да се съедини чрез вяра в теб.

Историята за Йосиф

Йосиф още от малък беше до баща си – до авторитета.

Когато той сподели съня си, братята му не му повярваха, подиграваха го и го продадоха.

“Винаги, когато дойде Словото, настава напаст и гонение срещу Словото”

Единственото нещо, което активира Словото в живота ти, е вярата!

Гонението е винаги основно срещу Словото.

Едната атака е чрез думи.

Друга е чрез обстоятелства.

Винаги опозицията е насочена срещу Словото.

  1. Напомняй си Словото и пази го в сърцето си

Никога видимите неща не могат да окажат влияние върху невидимите!

Всяко видимо нещо подлежи на промяна!

“”Да бъде светлина” и стана светлина”

Силата на Словото направи това нещо.

Имаше време, в което евреите в пустинята се опитваха със своя сила да изпълнят Словото.

Новото поколение каза на Исус Навин: “Всичко, което ти казваш, ще го направим…”

Те опазиха Словото и то ги направи силни да успяват.

Самото Слово им даде сила да победят в битките!

Има също атаки срещу сърцата ни.

Няма да даде Словото плод в живота ти, ако не го пазиш в чисто и добро сърце!

Предателството беше първата атака срещу сърцето на Йосиф.

Ето защо взаимоотношенията ни с Бог и помежду ни са толкова силно атакувани!

Божието слово не прави неща само за тебе, но и за хората около теб и може дори и за нацията ти!

  1. Когато ние действаме според Божието слово.

Когато ние се доверим на Божието слово, всичко ще си дойде на мястото!

“Забравям това, което е задното, и простирам се към това, което е предното”

Божието Слово е било винаги пред ап. Павел.

Исая 26:8-9

П-р Вениамин:

Исус е наречен Словото и Святият Дух го извършва Словото.

2 Кор. 4:13

Рим. 10:8-10

Когато един човек повярва, той първо започва да го говори.

По това можеш да разбереш какво вярваш!

Устата и сърцето са свързани.

2 Кор. 4:14-18

Ние не гледаме на обстоятелствата – гледаме на това, което е вътре!

Ние трябва да се пълним с Божието слово и да го приемем в чисто и добро сърце!

Share this: