Войник, състезател, земеделец

Войник, състезател, земеделец

П-р Вениамин:

Всичко, което Бог прави, е добро!

Но не всичко, което хората правят, е добро.

Това, което изглежда зло, ние можем да го обърнем за наша полза.

Рим. 8:28-30

Нещата в Библията са свързани.

За невъоръжения духовно Библията е абсолютно непонятна книга.

“Обикновеният човек не разбира това, което е от Божия Дух”

“Яков възлюбих, Исав – намразих”

Евреи 12:18-19, 22-23

Всички стават първородни.

На първородния се падаше благословението.

Чрез Исус ние сме първородни и сме получили благословението.

Само да го осъзнаваме това – животът ти ще бъде коренно променен!

Божието око е над теб!

Данаил Н.:

Бог работи и аз вярвам за промяна на животите ни.

Мат. 22:1-14

Тук Бог дава откровение за това, че ще спасява езичниците.

Всеки един, който е повярвал в Господ Исус, може да дойде на сватбата.

Когато отидем да благовестваме на хората, има няколко типа хора, които ще срещнем.

Има група от хора, които не приеха поканата – те са два вида:

 1. Хора, които искат да работят на своята си нива и да се развиват в своето си нещо + хора, които отиват, за да печелят пари или нещо друго – това може да е одобрение от хора, слава в този свят или друго.
 2. Хора, които се подиграват и отхвърлят благовестието

Хора, които приеха:

 1. Хора, които откликват

Дори човекът да изглежда много зъл – всеки човек заслужава да чуе благовестието!

 1. Човек, който нямаше сватбарска дреха

“Господ е приготвил предварително добри дела, в които е наредил да ходим”

“Чистият и белият висон са праведните дела на светиите”

Той е имал всичко необходимо, което му беше нужно, но отказа да се покори.

Когато ние ходим в делата, които Господ е определил да вършим, ние се обличаме в тези сватбарски дрехи.

Когато ние се съгласяваме с Господа чрез вяра, ние влизаме в това, което Той има за нас!

Да бъдеш избран означава да кажеш “Да!” на Господа и да ходиш в делата, които Той е определил!

“Първо търсете Божието царство и Неговата праведност”

“Божието царство е правда, мир и радост в Святия Дух”

Аз търся праведността на Царството, когато ходя в това, което Господ иска.

Когато търсим Божието царство и Неговата праведност, тогава другите неща ще ни следват!

В Божието царство винаги е интересно и вълнуващо, защото Бог е Баща!

“Подвизавах се в доброто войнстване на вярата”

2 Тим. 2:3-7

 1. Войникът – свързан с любовта

Всеки войник отива да служи от любов.

Нашата любов към Господа е тая, която трябва да ни движи, за да влезем в делата, които Господ има за нас!

“вярата действа чрез любов”

“С мъдър съвет ще водим войната си”

Ако нямаме любов в себе си, няма да можем да издържим страдания!

Ние обичаме Царя и Царството до такава степен, че сме готови да се откажем от неща!

Когато войникът от любов се грижи за държавата, държавата се грижи за него.

Когато ти се погрижиш за Божия Дом, тогава Бог ще се погрижи за твоя дом!

Тогава Той ни дава благодат и мъдрост, за да бъдем на 100 % в семействата си.

Господ ни обича много, но дали Той се радва на това, което ние правим?

Всичко, което ние правим, е от любов, чрез любов и за любов!

 1. Състезател – целта

Състезателят се съобразява с нещата, които той си е поставил за цел.

“Гледайки към предстоящата Нему радост”

Нашата цел е небето.

Ние трябва да тичаме в това състезание и да спазваме правилата.

Не мога да стигна целта си, ако Словото не е в мен!

Когато Бог казва нещо, Той определя закони.

 1. Земеделецът – плода

Ние ще вкусим от плода още докато сме тук на земята.

В нашия живот има определени сезони и някой път може да не виждаш веднага плода от това, което правиш.

Утрешният ден започва от днеска!

В момента, в който ние започваме да търсим Господа, не винаги в началото на молитвата е лесно.

“Непрестанно се молете”

Когато аз всеки ден се приближавам до Господа, тогава ще започвам да виждам плода от това!

Земеделецът е човек, който се труди.

“Трудът ни в Господа не е напразно”

Нашето взаимоотношение с Господа винаги е било основано на любовта Му!

Когато ние си поставим цел и я следваме, ще постигнем целта си и тогава ще имаме и плод.

Ако ние не се молим, ние няма как да чуваме от Него и да ходим в делата, които Той иска да ходим!

Ние все повече ще започваме да виждаме действието на Бога, когато ние Го търсим!

Всеки един ден ние имаме право на избор – дали да обичаме, дали да следваме целта си, дали да се трудим за Господа.

Ние сме плодът на труда на Господ Исус!

П-р Вениамин:

Не знам дали има нещо по-скъпо на тези земя от Словото на Бога!

Словото винаги идва с цел!

Тези, които са писали всякакви правила, са земните началства и власти.

Ние трябва да им се покоряваме, когато не ни виждат!

Как можеш да разбереш дали си плътски или не?

Когато ти дойдеш на събрание, или започнеш да се молиш или да четеш, и плътта ти се бунтува много, значи си плътски.

Тоя човек, който е победил плътта си, е голям победител!

Ако не можем да умрем за себе си, не можем да живеем за Господа!

Изборът на Бога върху нас зависи от това дали вършим Неговата воля!

1 Кор. 3:10

Ап. Павел разбра, че добрите дела, които той беше призван да извърши, беше да положи основа.

Исая 53:8-11

Ето това “знание за Него” е наша отговорност!

Трябва всеки един от нас да намери начин как да се включи!

Ние трябва да имаме плод от труда на нашата душа!

“Искайте и ще ви се даде…”

Ако искаш, непременно ще ти се даде!

“Ще Ме потърсите и ще Ме намерите, ако Ме потърсите с цяло сърце”

Търси докато Го намериш!

Когато Бог вижда, че си верен над малкото, Бог ще ти даде повече!

Всяко нещо изисква жертва!

Крайно време е да вземем решение да се предадем изцяло на Господа!

П-р Вениамин:

Всичко, което Бог прави, е добро!

Но не всичко, което хората правят, е добро.

Това, което изглежда зло, ние можем да го обърнем за наша полза.

Рим. 8:28-30

Нещата в Библията са свързани.

За невъоръжения духовно Библията е абсолютно непонятна книга.

“Обикновеният човек не разбира това, което е от Божия Дух”

“Яков възлюбих, Исав – намразих”

Евреи 12:18-19, 22-23

Всички стават първородни.

На първородния се падаше благословението.

Чрез Исус ние сме първородни и сме получили благословението.

Само да го осъзнаваме това – животът ти ще бъде коренно променен!

Божието око е над теб!

Данаил Н.:

Бог работи и аз вярвам за промяна на животите ни.

Мат. 22:1-14

Тук Бог дава откровение за това, че ще спасява езичниците.

Всеки един, който е повярвал в Господ Исус, може да дойде на сватбата.

Когато отидем да благовестваме на хората, има няколко типа хора, които ще срещнем.

Има група от хора, които не приеха поканата – те са два вида:

 1. Хора, които искат да работят на своята си нива и да се развиват в своето си нещо + хора, които отиват, за да печелят пари или нещо друго – това може да е одобрение от хора, слава в този свят или друго.
 2. Хора, които се подиграват и отхвърлят благовестието

Хора, които приеха:

 1. Хора, които откликват

Дори човекът да изглежда много зъл – всеки човек заслужава да чуе благовестието!

 1. Човек, който нямаше сватбарска дреха

“Господ е приготвил предварително добри дела, в които е наредил да ходим”

“Чистият и белият висон са праведните дела на светиите”

Той е имал всичко необходимо, което му беше нужно, но отказа да се покори.

Когато ние ходим в делата, които Господ е определил да вършим, ние се обличаме в тези сватбарски дрехи.

Когато ние се съгласяваме с Господа чрез вяра, ние влизаме в това, което Той има за нас!

Да бъдеш избран означава да кажеш “Да!” на Господа и да ходиш в делата, които Той е определил!

“Първо търсете Божието царство и Неговата праведност”

“Божието царство е правда, мир и радост в Святия Дух”

Аз търся праведността на Царството, когато ходя в това, което Господ иска.

Когато търсим Божието царство и Неговата праведност, тогава другите неща ще ни следват!

В Божието царство винаги е интересно и вълнуващо, защото Бог е Баща!

“Подвизавах се в доброто войнстване на вярата”

2 Тим. 2:3-7

 1. Войникът – свързан с любовта

Всеки войник отива да служи от любов.

Нашата любов към Господа е тая, която трябва да ни движи, за да влезем в делата, които Господ има за нас!

“вярата действа чрез любов”

“С мъдър съвет ще водим войната си”

Ако нямаме любов в себе си, няма да можем да издържим страдания!

Ние обичаме Царя и Царството до такава степен, че сме готови да се откажем от неща!

Когато войникът от любов се грижи за държавата, държавата се грижи за него.

Когато ти се погрижиш за Божия Дом, тогава Бог ще се погрижи за твоя дом!

Тогава Той ни дава благодат и мъдрост, за да бъдем на 100 % в семействата си.

Господ ни обича много, но дали Той се радва на това, което ние правим?

Всичко, което ние правим, е от любов, чрез любов и за любов!

 1. Състезател – целта

Състезателят се съобразява с нещата, които той си е поставил за цел.

“Гледайки към предстоящата Нему радост”

Нашата цел е небето.

Ние трябва да тичаме в това състезание и да спазваме правилата.

Не мога да стигна целта си, ако Словото не е в мен!

Когато Бог казва нещо, Той определя закони.

 1. Земеделецът – плода

Ние ще вкусим от плода още докато сме тук на земята.

В нашия живот има определени сезони и някой път може да не виждаш веднага плода от това, което правиш.

Утрешният ден започва от днеска!

В момента, в който ние започваме да търсим Господа, не винаги в началото на молитвата е лесно.

“Непрестанно се молете”

Когато аз всеки ден се приближавам до Господа, тогава ще започвам да виждам плода от това!

Земеделецът е човек, който се труди.

“Трудът ни в Господа не е напразно”

Нашето взаимоотношение с Господа винаги е било основано на любовта Му!

Когато ние си поставим цел и я следваме, ще постигнем целта си и тогава ще имаме и плод.

Ако ние не се молим, ние няма как да чуваме от Него и да ходим в делата, които Той иска да ходим!

Ние все повече ще започваме да виждаме действието на Бога, когато ние Го търсим!

Всеки един ден ние имаме право на избор – дали да обичаме, дали да следваме целта си, дали да се трудим за Господа.

Ние сме плодът на труда на Господ Исус!

П-р Вениамин:

Не знам дали има нещо по-скъпо на тези земя от Словото на Бога!

Словото винаги идва с цел!

Тези, които са писали всякакви правила, са земните началства и власти.

Ние трябва да им се покоряваме, когато не ни виждат!

Как можеш да разбереш дали си плътски или не?

Когато ти дойдеш на събрание, или започнеш да се молиш или да четеш, и плътта ти се бунтува много, значи си плътски.

Тоя човек, който е победил плътта си, е голям победител!

Ако не можем да умрем за себе си, не можем да живеем за Господа!

Изборът на Бога върху нас зависи от това дали вършим Неговата воля!

1 Кор. 3:10

Ап. Павел разбра, че добрите дела, които той беше призван да извърши, беше да положи основа.

Исая 53:8-11

Ето това “знание за Него” е наша отговорност!

Трябва всеки един от нас да намери начин как да се включи!

Ние трябва да имаме плод от труда на нашата душа!

“Искайте и ще ви се даде…”

Ако искаш, непременно ще ти се даде!

“Ще Ме потърсите и ще Ме намерите, ако Ме потърсите с цяло сърце”

Търси докато Го намериш!

Когато Бог вижда, че си верен над малкото, Бог ще ти даде повече!

Всяко нещо изисква жертва!

Крайно време е да вземем решение да се предадем изцяло на Господа!

Share this: