Възкресение Христово 2020

Възкресение Христово 2020

Ние всички принадлежим на Бог Отец, Той е вложил от Себе Си вътре в нас и ние търсим някой на когото да дадем любовта си.
И най- полезните неща могат да станат вредни, ако се използват по неправилен начин.
Врагът използва сетивата ни,за да ни подмами. (Допир,вкус,мирис,очи,уши…)
Съдържанието е това, което има значение а не опаковката.
Вярата е дар, чрез който ние можем да знаем какво Исус направи за нас.
Целта на греха е да нарани духът.
Гордостта води до липса на чувствителност, убива я!
Суета = нещо временно. Когато човек предава ума си на земните,човешките неща.
Някой да бъде плътски, себелюбив също е форма на гордост.
Днес ние следваме Бог чрез Святия Дух.
Възкресението е белег на нашето оправдание и изкупление.
Евреи 2:14-15 1 Йоан 3:8
Доколкото грехът има власт в живота ни, дотолкова и дяволът може да има власт в живота ни.
Ако имаш умствени или душевни грехове, дявола ще има власт над ума и душата ти
Божествените желания изместват дяволските.

Ние всички принадлежим на Бог Отец, Той е вложил от Себе Си вътре в нас и ние търсим някой на когото да дадем любовта си.
И най- полезните неща могат да станат вредни, ако се използват по неправилен начин.
Врагът използва сетивата ни,за да ни подмами. (Допир,вкус,мирис,очи,уши…)
Съдържанието е това, което има значение а не опаковката.
Вярата е дар, чрез който ние можем да знаем какво Исус направи за нас.
Целта на греха е да нарани духът.
Гордостта води до липса на чувствителност, убива я!
Суета = нещо временно. Когато човек предава ума си на земните,човешките неща.
Някой да бъде плътски, себелюбив също е форма на гордост.
Днес ние следваме Бог чрез Святия Дух.
Възкресението е белег на нашето оправдание и изкупление.
Евреи 2:14-15 1 Йоан 3:8
Доколкото грехът има власт в живота ни, дотолкова и дяволът може да има власт в живота ни.
Ако имаш умствени или душевни грехове, дявола ще има власт над ума и душата ти
Божествените желания изместват дяволските.

Share this: