Върни се към първата любов!

Върни се към първата любов!

Всичко, което е необходимо, Бог вече го е изработил за нас.
Всичко зависи от това какво ние ще направим с времето, което Бог ни е дал!

1 Царе 30
„Давид се укрепи в Господа, своя Бог”

Човек може да ходи на църква и дори да се моли ежедневно и да чете Словото, но пак да се е отдалечил от Бога.
Фокусът ни не е върху молитвата, а върху Самия Бог!

Случая с просяка пред храма в Деяния на апостолите
Вярвам, че този път Святият Дух ги спря (учениците).
Взирането на просяка в апостолите беше моментът, в който да се породи очакване в него.
Святият Дух направи не само едно чудо, а едно невероятно съживление.

Откровение 2:1-7
“Но имам това против теб, че си оставил първата си любов.”

Мат. 22:34-40
Законът беше нормативен акт за поведение.
Пророците говориха за идването на Месията и порицаваха поведението на хората.

Мат. 22:37
Това е първата любов!
Това означава да имаш взаимоотношение с Бога.
А втората заповед означава служение.

“На Господа твоя Бог да се покланяш и само на Него да служиш.”
Исус поставя поклонението преди служението!
Служението се ражда от взаимоотношение!

Агей – “…поради Моя Дом, който остава пуст…Размислете за постъпките си.”

Може ти да си получил Слово от Бога.
Но ако ние не породим служение от взаимоотношението с Бога, нищо няма да се получи!

Чудесата и помазанието идват от връзката ни с Бога!

Когато се съединим с Него е като да се включим в електрическата мрежа.

Пс. 103 – “силата ми се подновява като на орел.”

Исая 40 – “Той подновява силата им.”

Във всички случаи взаимоотношението с Бога води до служение!

Ако нямаш истинска връзка с Бога, всичко, което правиш, ще върви надолу!

“Не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез Духа Ми…”

Ключът към служение е връзката с Бога!

Любовта не е емоция, не е чувства.
Измеренията на любовта винаги са в действие!

Филип. 3:7
Ап. Павел е имал много добра теологическа подготовка.
Той е бил приятел на първосвещеника.
Според тогавашните стандарти той е имал невероятно бъдеще.
Когато Павел срещна Исус по пътя за Дамаск, той за първи път осъзна, че Исус е Божият Син.
Бог допусна Павел да ослепее, за да му покаже вътрешното му духовно състояние.
Веднага след като Павел прогледна и хапна, започна да служи.

Истинското служение на Бога не е плод на напъни!

Изпитанията и скърбите са с цел ние да не забравяме, че ние сме слаби хора.
Поначало ние нищо не можем да направим!
Силата на един християнин е в неговото смирение – да знаеш, че си сам немощен и слаб!
“Когато съм немощен, тогава съм силен.”

Какво е смирение? – “Аз, който Съм Бог Всемогъщи, Съм Се смирил да живея в човешко тяло!”

“Самото Ми присъствие вътре в теб те прави специален!”

Парите са следствие на богатството.
Бедният човек отвътре той няма виждане.
Въпросът не опира до пари – опира до акъл и душевен комфорт!

Когато Господ влиза в нас, Той идва с цялото Си Същество!

Познаването на Господа е интимност с Него!
Когато ние сме интимни с Него, Той започва да ни Се разкрива.

“Святият Дух ни помага в нашата немощ.”

Когато имаме общение със Святия Дух, в Него е цялото богатство на премъдрост и знание!
Бог иска да Се изявява във всяко едно отношение.
Той иска ние да бъдем креативни личности като Него.

Основното желание на Святия Дух е ние да познаваме Исус!
И тогава от опита да служим!

Бог не е ограничен – ограниченията идват от нас самите, от нашата представа за Него!

Бог иска ние да имаме много повече от това, което имаме досега.

Бог може да възобнови призива на някои хора и да го стартира.

Първата любов е да възлюбиш Господа с цялото си сърце!

Филип. 3:7-16
Павел казва: “Аз постоянно държа сърцето си в това състояние на търсене!”
Много служители, когато са постигнали определени резултати в служението си, спират да търсят Господа!
Ние много пъти търсим Господа заради нуждите, а не заради Самия Него!

“Защо мислиш, че ти се отварят много врати? – Защото хората имат нужда от Мен!”

От Исус излизаше една сила, която донасяше вътрешно изцеление и възстановяване.

“Където е Духът на Господа, там е свобода.”
Когато ти си пълен със Святия Дух, ти носиш свобода!

Ключът към спасението на твоите близки и на този град е присъствието на Бога в църквата ни!

“Недей Ми обяснявай какви нужди имате – просто Ме покани и отиди там и Аз ще премахна нуждите!”

Господ обитава в свято място – Той иска свят храм!
Много пъти ние позволяваме на Сатана да се изплюе в сърцата ни и после каним Господ да дойде!

Павел 14 години трябваше да стои под власт и да се учи на покорство в Тарс.
Всички пророци трябваше първо да слугуват за поне 10 години на друг пророк.
“Искам двоен дял от помазанието ти.” – “Мъчно нещо си поискал!”
Илия каза на Елисей: “Цената на помазанието е много висока!”

Хората преживяват Духа на Бога, но нивата са различни!
Тук има нива на взаимоотношения с Господа.

Не може един човек, който 20-30 години е ходил с Господа, да бъде на същото ниво с един, който от няколко години е започнал да служи на Господа!

Много млади сужители падат, защото нямат уважение към по-възрастните служители!

За да можем ние да служим, ние трябва да станем смирени хора!

Ключът е в познаването на Бога!
Това е първата и най-голяма заповед!
Това е първата любов!

Господ ще насочва Собствените Си овце къде да отидат!

Ако имаш какво да дадеш, те хората сами ще дойдат!

Ти трябва да си добре, за да бъде църквата добре!

Всичко, което е необходимо, Бог вече го е изработил за нас.
Всичко зависи от това какво ние ще направим с времето, което Бог ни е дал!

1 Царе 30
„Давид се укрепи в Господа, своя Бог”

Човек може да ходи на църква и дори да се моли ежедневно и да чете Словото, но пак да се е отдалечил от Бога.
Фокусът ни не е върху молитвата, а върху Самия Бог!

Случая с просяка пред храма в Деяния на апостолите
Вярвам, че този път Святият Дух ги спря (учениците).
Взирането на просяка в апостолите беше моментът, в който да се породи очакване в него.
Святият Дух направи не само едно чудо, а едно невероятно съживление.

Откровение 2:1-7
“Но имам това против теб, че си оставил първата си любов.”

Мат. 22:34-40
Законът беше нормативен акт за поведение.
Пророците говориха за идването на Месията и порицаваха поведението на хората.

Мат. 22:37
Това е първата любов!
Това означава да имаш взаимоотношение с Бога.
А втората заповед означава служение.

“На Господа твоя Бог да се покланяш и само на Него да служиш.”
Исус поставя поклонението преди служението!
Служението се ражда от взаимоотношение!

Агей – “…поради Моя Дом, който остава пуст…Размислете за постъпките си.”

Може ти да си получил Слово от Бога.
Но ако ние не породим служение от взаимоотношението с Бога, нищо няма да се получи!

Чудесата и помазанието идват от връзката ни с Бога!

Когато се съединим с Него е като да се включим в електрическата мрежа.

Пс. 103 – “силата ми се подновява като на орел.”

Исая 40 – “Той подновява силата им.”

Във всички случаи взаимоотношението с Бога води до служение!

Ако нямаш истинска връзка с Бога, всичко, което правиш, ще върви надолу!

“Не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез Духа Ми…”

Ключът към служение е връзката с Бога!

Любовта не е емоция, не е чувства.
Измеренията на любовта винаги са в действие!

Филип. 3:7
Ап. Павел е имал много добра теологическа подготовка.
Той е бил приятел на първосвещеника.
Според тогавашните стандарти той е имал невероятно бъдеще.
Когато Павел срещна Исус по пътя за Дамаск, той за първи път осъзна, че Исус е Божият Син.
Бог допусна Павел да ослепее, за да му покаже вътрешното му духовно състояние.
Веднага след като Павел прогледна и хапна, започна да служи.

Истинското служение на Бога не е плод на напъни!

Изпитанията и скърбите са с цел ние да не забравяме, че ние сме слаби хора.
Поначало ние нищо не можем да направим!
Силата на един християнин е в неговото смирение – да знаеш, че си сам немощен и слаб!
“Когато съм немощен, тогава съм силен.”

Какво е смирение? – “Аз, който Съм Бог Всемогъщи, Съм Се смирил да живея в човешко тяло!”

“Самото Ми присъствие вътре в теб те прави специален!”

Парите са следствие на богатството.
Бедният човек отвътре той няма виждане.
Въпросът не опира до пари – опира до акъл и душевен комфорт!

Когато Господ влиза в нас, Той идва с цялото Си Същество!

Познаването на Господа е интимност с Него!
Когато ние сме интимни с Него, Той започва да ни Се разкрива.

“Святият Дух ни помага в нашата немощ.”

Когато имаме общение със Святия Дух, в Него е цялото богатство на премъдрост и знание!
Бог иска да Се изявява във всяко едно отношение.
Той иска ние да бъдем креативни личности като Него.

Основното желание на Святия Дух е ние да познаваме Исус!
И тогава от опита да служим!

Бог не е ограничен – ограниченията идват от нас самите, от нашата представа за Него!

Бог иска ние да имаме много повече от това, което имаме досега.

Бог може да възобнови призива на някои хора и да го стартира.

Първата любов е да възлюбиш Господа с цялото си сърце!

Филип. 3:7-16
Павел казва: “Аз постоянно държа сърцето си в това състояние на търсене!”
Много служители, когато са постигнали определени резултати в служението си, спират да търсят Господа!
Ние много пъти търсим Господа заради нуждите, а не заради Самия Него!

“Защо мислиш, че ти се отварят много врати? – Защото хората имат нужда от Мен!”

От Исус излизаше една сила, която донасяше вътрешно изцеление и възстановяване.

“Където е Духът на Господа, там е свобода.”
Когато ти си пълен със Святия Дух, ти носиш свобода!

Ключът към спасението на твоите близки и на този град е присъствието на Бога в църквата ни!

“Недей Ми обяснявай какви нужди имате – просто Ме покани и отиди там и Аз ще премахна нуждите!”

Господ обитава в свято място – Той иска свят храм!
Много пъти ние позволяваме на Сатана да се изплюе в сърцата ни и после каним Господ да дойде!

Павел 14 години трябваше да стои под власт и да се учи на покорство в Тарс.
Всички пророци трябваше първо да слугуват за поне 10 години на друг пророк.
“Искам двоен дял от помазанието ти.” – “Мъчно нещо си поискал!”
Илия каза на Елисей: “Цената на помазанието е много висока!”

Хората преживяват Духа на Бога, но нивата са различни!
Тук има нива на взаимоотношения с Господа.

Не може един човек, който 20-30 години е ходил с Господа, да бъде на същото ниво с един, който от няколко години е започнал да служи на Господа!

Много млади сужители падат, защото нямат уважение към по-възрастните служители!

За да можем ние да служим, ние трябва да станем смирени хора!

Ключът е в познаването на Бога!
Това е първата и най-голяма заповед!
Това е първата любов!

Господ ще насочва Собствените Си овце къде да отидат!

Ако имаш какво да дадеш, те хората сами ще дойдат!

Ти трябва да си добре, за да бъде църквата добре!

Share this: