Вярата действа чрез любов

Вярата действа чрез любов

Яков 2:14-19

*14 – „казва“. Всеки един може да каже, че има вяра. И Яков казва „може ли такава вяра да го спаси?“. Дявола и бесовете също могат да кажат, че вярват. Вярата не може да направи нищо, ако само бъде изговаряна.

*15-16 – тук Яков казва за брат и сестра. Представяте ли си, ако не е за брат или сестра и този човек знае, че сме вярващи. Ако проповядваме на такъв човек, той ще приеме ли от нас?

*17 – || Йоан 10:32-38

Йоан 10:32-38 – Исус не каза „Аз ви показах“.

Много често ние отиваме и казваме за Господ Исус Христос, но Исус директно вършеше дела.

Йоан 1:35-46

Бог иска да ПРАКТИКУВАМЕ нашата вяра! 

Евреите искат знамение; те искат да видят нещо да се случва.

2 Пет. 1:1 – ВЯРАТА Е СКЪПОЦЕННА, ЗАЩОТО ТЯ Е НАЧИН НА ЖИВОТ! ТЯ Е ЖИВОТ! 

Апостолите са видяли Исус и Той им е предал за тези 3 години начин на живот, държание. 

Филип не направи дебат с Натанаил, а просто му каза „ела и виж“. 

Бог не каза „тези знамения ще последват убедените“, а ПОВЯРВАЛИТЕ! 

Как вярваш? Теолог ли си? Живееш ли, практикуваш ли вяра в живота си? 

Трябва да ни личи, че сме вярващи. 

Апостолите бяха занемарили молитвения живот, смирението (поста) и затова не можаха да изгонят нечистия дух (Матей 17:15-21). Не само хора с дарби могат да гонят бесове, а ПОВЯРВАЛИТЕ! 

Йоан 21:1-17

*Йоан разпозна Исус, защото Исус се погрижи за тях. Когато отидоха на брега, Исус приготвяше риба и хляб. Исус имаше ли нужда от техните риби? Не! Защото Бог иска да се погрижи и за теб и да имаш в изобилие! 

Как разбраха, че това е Исус? Той имаше Свой „почерк“. Той се грижеше за другите. Те знаеха, че това е Господ. 

Исус ги изчака да закусят. 

Еврейската дума за любов е глагол. Исус попита Петър „Обичаш ли Ме действено?“. Странно ще е, ако евреи си говорят на гръцки, за да го пита „Агапе…“ 

Матей 22:34-40

*В този пасаж Матей 22:34-40 виждаме, че Исус отговаря различно от това, което пише в закона. Той пропуска думите „и с всичката си сила“. 

Исус попита Петър 3 пъти точно поради тази причина – сърце, душа, ум. 

Галатяни 5:6

Често само говорим като че ли магически думи в молитва, но според принципите на Божието слово ние трябва да действаме във вяра! Понеже сме в позиция на власт, авторитет в духовния свят, каквото кажем-ще стане. Авторитетът в духовния свят не се създава с цитиране на срихове, а с 24/7 живот с и за Господа – жертва жива, свята. 

Как е възможно да обичаш Бог, когото не си видял? Като обичаме ближния. Да обичаш ближния означава да приемеш човека такъв, какъвто е. Можем ли да обичаме и приемаме различните от нас? 

Да обичаш с цялата си душа означава да станеш едно с хората, въпреки недостатъците и т.н. Недей да убиваш радостта на някого само защото той не пее, не се моли и не хвали като теб. Не, Исус казва “ Обичай ближния си с цялата си душа“. Бъди радостен с него, ако се радва. Плачи с него, ако плаче. 

Да обичаш с целия си ум означава да обичаме не на емоционална основа. Петър беше апостол на юдеите. Той щеше да срещне много конфронтации от страна на юдеите. Петър трябваше да се грижи за Божия народ. Бог иска целенасочено да обичаме хората. 

Вярата е живот и действа чрез любов, която е деятелна, себеотдаваща, несебецентрирана. Не можем да го правим, ако не следваме Господа. 

Бог иска да ни изтегли на ново духовно ниво, но какво значи това? Да обичаме и да живеем живот на вяра както Исус. 

Стълбите пред храма не са еднакви. Те нямат еднакви параметри като ширина и височина. Вярвам, че това е да не влизаш монотонно, а да имаш нови предизвикателства.

Яков 2:14-19

*14 – „казва“. Всеки един може да каже, че има вяра. И Яков казва „може ли такава вяра да го спаси?“. Дявола и бесовете също могат да кажат, че вярват. Вярата не може да направи нищо, ако само бъде изговаряна.

*15-16 – тук Яков казва за брат и сестра. Представяте ли си, ако не е за брат или сестра и този човек знае, че сме вярващи. Ако проповядваме на такъв човек, той ще приеме ли от нас?

*17 – || Йоан 10:32-38

Йоан 10:32-38 – Исус не каза „Аз ви показах“.

Много често ние отиваме и казваме за Господ Исус Христос, но Исус директно вършеше дела.

Йоан 1:35-46

Бог иска да ПРАКТИКУВАМЕ нашата вяра! 

Евреите искат знамение; те искат да видят нещо да се случва.

2 Пет. 1:1 – ВЯРАТА Е СКЪПОЦЕННА, ЗАЩОТО ТЯ Е НАЧИН НА ЖИВОТ! ТЯ Е ЖИВОТ! 

Апостолите са видяли Исус и Той им е предал за тези 3 години начин на живот, държание. 

Филип не направи дебат с Натанаил, а просто му каза „ела и виж“. 

Бог не каза „тези знамения ще последват убедените“, а ПОВЯРВАЛИТЕ! 

Как вярваш? Теолог ли си? Живееш ли, практикуваш ли вяра в живота си? 

Трябва да ни личи, че сме вярващи. 

Апостолите бяха занемарили молитвения живот, смирението (поста) и затова не можаха да изгонят нечистия дух (Матей 17:15-21). Не само хора с дарби могат да гонят бесове, а ПОВЯРВАЛИТЕ! 

Йоан 21:1-17

*Йоан разпозна Исус, защото Исус се погрижи за тях. Когато отидоха на брега, Исус приготвяше риба и хляб. Исус имаше ли нужда от техните риби? Не! Защото Бог иска да се погрижи и за теб и да имаш в изобилие! 

Как разбраха, че това е Исус? Той имаше Свой „почерк“. Той се грижеше за другите. Те знаеха, че това е Господ. 

Исус ги изчака да закусят. 

Еврейската дума за любов е глагол. Исус попита Петър „Обичаш ли Ме действено?“. Странно ще е, ако евреи си говорят на гръцки, за да го пита „Агапе…“ 

Матей 22:34-40

*В този пасаж Матей 22:34-40 виждаме, че Исус отговаря различно от това, което пише в закона. Той пропуска думите „и с всичката си сила“. 

Исус попита Петър 3 пъти точно поради тази причина – сърце, душа, ум. 

Галатяни 5:6

Често само говорим като че ли магически думи в молитва, но според принципите на Божието слово ние трябва да действаме във вяра! Понеже сме в позиция на власт, авторитет в духовния свят, каквото кажем-ще стане. Авторитетът в духовния свят не се създава с цитиране на срихове, а с 24/7 живот с и за Господа – жертва жива, свята. 

Как е възможно да обичаш Бог, когото не си видял? Като обичаме ближния. Да обичаш ближния означава да приемеш човека такъв, какъвто е. Можем ли да обичаме и приемаме различните от нас? 

Да обичаш с цялата си душа означава да станеш едно с хората, въпреки недостатъците и т.н. Недей да убиваш радостта на някого само защото той не пее, не се моли и не хвали като теб. Не, Исус казва “ Обичай ближния си с цялата си душа“. Бъди радостен с него, ако се радва. Плачи с него, ако плаче. 

Да обичаш с целия си ум означава да обичаме не на емоционална основа. Петър беше апостол на юдеите. Той щеше да срещне много конфронтации от страна на юдеите. Петър трябваше да се грижи за Божия народ. Бог иска целенасочено да обичаме хората. 

Вярата е живот и действа чрез любов, която е деятелна, себеотдаваща, несебецентрирана. Не можем да го правим, ако не следваме Господа. 

Бог иска да ни изтегли на ново духовно ниво, но какво значи това? Да обичаме и да живеем живот на вяра както Исус. 

Стълбите пред храма не са еднакви. Те нямат еднакви параметри като ширина и височина. Вярвам, че това е да не влизаш монотонно, а да имаш нови предизвикателства.

Share this: