Вярата като приятелство с Бога

Вярата като приятелство с Бога

Йоан 4
„Мястото (за поклонение) не е важно.“
Исус търси духовни поклонници.

Днес имаме това, което е необходимо, за да правим нещата по начина, който Той очаква.

Святият Дух ни помага в нашето поклонение, защото отделени от Него не можем да сторим нищо!

Без Святия Дух не можем да се молим и да постим както трябва.

Нищо няма да бъде прието от нас, ако не бъдем променени.
Това става с решението да позволим на Бог да влезе в живота ни.

Ние много пъти казваме „Аз съм дал всичко на Исус“, но дали това наистина е така?
Дали сме Му предали всяка област от живота ни?

През годините Бог ме научи да разпознавам вятъра.
Той иска да развивам взаимоотношения с Него!

Само 30% от това, което се говори, се възприема.
Останалото е това, което се вижда.

Въпросът е ние да се научим да уповаваме на Господа!
Лекарствата не изцеляват – Бог изцелява.
Той премахва корените на болестта.

Смирение, покорство, дисциплина – това е ключът към всичко!

„Този, когото Господ обича, Бог го наказва.“
Понеже Бог много ни обича, Той ни бие и наказва – Той допуска неща в живота ни.

„Който яде или пие недостойно, е виновен за грях против Кръвта и Тялото на Господа.“
Всеки един, който не взима Господна вечер, не иска да има общение с Тялото и Кръвта на Господа.

„Предадох тялото им на Сатана, за да се научат да не богохулстват.“
Господ се интересува много повече от душите ни!

Има ли истинско покаяние, има пълна реабилитация!

Доста отрезвяваш, ако знаеш, че днес е последният ден от живота ти на земята!

Глупаво е да разчиташ на „непостоянното богатство“.

„Бъдете щедри, защото Бог ни дава всичко изобилно да се наслаждаваме.“

Бог няма против да имаме богатство – Той не иска ние да сме бедни!
Колкото по-беден си, толкова си по-ограничен.

Ако няма да има утре, всичко се обезсмисля!
На първо място застава срещата ни с Господа!

Ако аз зная, че ще Го срещна след няколко часа, аз автоматически превключвам от плът на дух.

„Всички трябва да застанем пред Христовото съдилище.“
Ние всички трябва да живеем така, че ако след 5-10 мин. срещнем Господа, да не бъдем нещастни!
Колкото по-малко мислим за вечността, толкова по-малко мислим за вечния живот!

Лука 16:1-3
„Това, което се иска от настойника, е да се намери верен.“
На първо място ти си настойник на твоята душа, после на своето тяло.
За всичко това ще бъдем държани отговорни!

Не трябва да губим съзнание за вечността!

Един ден ще отговаряме и за делата, които не сме извършили, което е грях.

Лука 16:4-8
Все ще има някой, който ще те натопи.
Този човек инвестира в хора/в приятелства.

Лука 16:9
Господ иска да се научим да използваме богатството.

През новия духовен сезон ще стане нещо ново, само ако ние се отнасяме адекватно спрямо него!

Господ Исус трябваше да умре за собствената Си любов, за да обича с Божията любов!

„Той беше послушан поради благоговението Си.“
Това благоговение е свързано с вярата.
Господ Исус не правеше нищо емоционално, а само това, което Отец Му казваше!
За да можеш да вършиш всичко, което Отец ти говори, ти трябва да ходиш с Бога/да бъдеш приятел с Бога!

„Вярата угажда на Бога.“
Би ли станал приятел с някого, ако не си спогаждате?

Авраам беше приятел на Бога.
Мойсей беше много близък с Бога.

Принизявайки позицията (на власт в църквата), ти принизяваш Самия Бог!

За Бог нашите души са по-важни от всичко!
Той знае кога да ни насърчава и кога да ни смирява.

Бог не общува със замърсени храмове!

Бог иска да може да контактува със свободни хора!

Когато ти развалиш взаимоотношенията си с Бога, ти ще бъдеш винаги неудовлетворен!

Да кажеш „Не!“ на Исус означава да кажеш „Не!“ на Словото!

Господ Исус беше унижен във всяко едно отношение, за да може ние да прощаваме!

Приятелството с Бога води до жива вяра!

2 Петър 1:2
Вярата ни е дар от Бога, за да можем ние да се доверим на Бога!
А ние не сме свикнали да се доверяваме.

2 Петър 1:5-8
Вярата, която Бог ни дава, Той иска да стане наша вяра.

Това е сърдечна вяра – да се доверим със сърцето си на Божиите обещания.
Тогава вече можем да изповядваме Словото, защото „от това, което преизобилства сърцето, извира от устата.“

„Вярата без дела е мъртва.“
Бог иска от нас действена вяра.

„На нас Бог открива това чрез Духа.“
Това, което не се вижда, не може да го повярваме освен с доказателство от Дух и сила!

„Вярвам, Господи, но помогни на моето неверие.“
Този човек имаше само умствена вяра, а не вяра в сърцето си.

Исус знаеше, че Отец Го е чул, защото имаше свидетелство в Себе Си.
Вътрешното свидетелство е Слово, оживотворено в нас!

Святият Дух не говори просто ей така!
При Него се ходи с подобаващо отношение!

Това, което се случва в сърцето ни, основно определя нашата вяра!

1 Петър 3:15

Да почиташ някого означава, че ти слагаш някого приоритетно пред себе си.

Ние трябва да дадем най-доброто време на Господа!
Дай Му най-доброто и ще получиш най-доброто!

„От Бога ние получаваме добра мярка…“

Ако искаш постът ти да бъде качествен, прави го в името на Исус!
Ако правиш нещо в името на Исус, ти ще правиш нещата качествено!
Тогава ще видиш как силата на Духа ще те придружава!

Не трябва да се напъваме, а нещата с Бога се случват съвсем естествено!

Когато човек търси Бога и това ще бъде полезно и за други хора, дяволът ще се опита да му попречи.

Аз съм това, което съм, заради Господа!

За да можем да се ползваме от правата си, трябва да сме в подходящата позиция!

Когато ние говорим, ние трябва да говорим от сърце!

„Не аз живея, а Христос живее в мен.“

Нямаш нужда от сила – имаш нужда от Господа!

Йоан 4
„Мястото (за поклонение) не е важно.“
Исус търси духовни поклонници.

Днес имаме това, което е необходимо, за да правим нещата по начина, който Той очаква.

Святият Дух ни помага в нашето поклонение, защото отделени от Него не можем да сторим нищо!

Без Святия Дух не можем да се молим и да постим както трябва.

Нищо няма да бъде прието от нас, ако не бъдем променени.
Това става с решението да позволим на Бог да влезе в живота ни.

Ние много пъти казваме „Аз съм дал всичко на Исус“, но дали това наистина е така?
Дали сме Му предали всяка област от живота ни?

През годините Бог ме научи да разпознавам вятъра.
Той иска да развивам взаимоотношения с Него!

Само 30% от това, което се говори, се възприема.
Останалото е това, което се вижда.

Въпросът е ние да се научим да уповаваме на Господа!
Лекарствата не изцеляват – Бог изцелява.
Той премахва корените на болестта.

Смирение, покорство, дисциплина – това е ключът към всичко!

„Този, когото Господ обича, Бог го наказва.“
Понеже Бог много ни обича, Той ни бие и наказва – Той допуска неща в живота ни.

„Който яде или пие недостойно, е виновен за грях против Кръвта и Тялото на Господа.“
Всеки един, който не взима Господна вечер, не иска да има общение с Тялото и Кръвта на Господа.

„Предадох тялото им на Сатана, за да се научат да не богохулстват.“
Господ се интересува много повече от душите ни!

Има ли истинско покаяние, има пълна реабилитация!

Доста отрезвяваш, ако знаеш, че днес е последният ден от живота ти на земята!

Глупаво е да разчиташ на „непостоянното богатство“.

„Бъдете щедри, защото Бог ни дава всичко изобилно да се наслаждаваме.“

Бог няма против да имаме богатство – Той не иска ние да сме бедни!
Колкото по-беден си, толкова си по-ограничен.

Ако няма да има утре, всичко се обезсмисля!
На първо място застава срещата ни с Господа!

Ако аз зная, че ще Го срещна след няколко часа, аз автоматически превключвам от плът на дух.

„Всички трябва да застанем пред Христовото съдилище.“
Ние всички трябва да живеем така, че ако след 5-10 мин. срещнем Господа, да не бъдем нещастни!
Колкото по-малко мислим за вечността, толкова по-малко мислим за вечния живот!

Лука 16:1-3
„Това, което се иска от настойника, е да се намери верен.“
На първо място ти си настойник на твоята душа, после на своето тяло.
За всичко това ще бъдем държани отговорни!

Не трябва да губим съзнание за вечността!

Един ден ще отговаряме и за делата, които не сме извършили, което е грях.

Лука 16:4-8
Все ще има някой, който ще те натопи.
Този човек инвестира в хора/в приятелства.

Лука 16:9
Господ иска да се научим да използваме богатството.

През новия духовен сезон ще стане нещо ново, само ако ние се отнасяме адекватно спрямо него!

Господ Исус трябваше да умре за собствената Си любов, за да обича с Божията любов!

„Той беше послушан поради благоговението Си.“
Това благоговение е свързано с вярата.
Господ Исус не правеше нищо емоционално, а само това, което Отец Му казваше!
За да можеш да вършиш всичко, което Отец ти говори, ти трябва да ходиш с Бога/да бъдеш приятел с Бога!

„Вярата угажда на Бога.“
Би ли станал приятел с някого, ако не си спогаждате?

Авраам беше приятел на Бога.
Мойсей беше много близък с Бога.

Принизявайки позицията (на власт в църквата), ти принизяваш Самия Бог!

За Бог нашите души са по-важни от всичко!
Той знае кога да ни насърчава и кога да ни смирява.

Бог не общува със замърсени храмове!

Бог иска да може да контактува със свободни хора!

Когато ти развалиш взаимоотношенията си с Бога, ти ще бъдеш винаги неудовлетворен!

Да кажеш „Не!“ на Исус означава да кажеш „Не!“ на Словото!

Господ Исус беше унижен във всяко едно отношение, за да може ние да прощаваме!

Приятелството с Бога води до жива вяра!

2 Петър 1:2
Вярата ни е дар от Бога, за да можем ние да се доверим на Бога!
А ние не сме свикнали да се доверяваме.

2 Петър 1:5-8
Вярата, която Бог ни дава, Той иска да стане наша вяра.

Това е сърдечна вяра – да се доверим със сърцето си на Божиите обещания.
Тогава вече можем да изповядваме Словото, защото „от това, което преизобилства сърцето, извира от устата.“

„Вярата без дела е мъртва.“
Бог иска от нас действена вяра.

„На нас Бог открива това чрез Духа.“
Това, което не се вижда, не може да го повярваме освен с доказателство от Дух и сила!

„Вярвам, Господи, но помогни на моето неверие.“
Този човек имаше само умствена вяра, а не вяра в сърцето си.

Исус знаеше, че Отец Го е чул, защото имаше свидетелство в Себе Си.
Вътрешното свидетелство е Слово, оживотворено в нас!

Святият Дух не говори просто ей така!
При Него се ходи с подобаващо отношение!

Това, което се случва в сърцето ни, основно определя нашата вяра!

1 Петър 3:15

Да почиташ някого означава, че ти слагаш някого приоритетно пред себе си.

Ние трябва да дадем най-доброто време на Господа!
Дай Му най-доброто и ще получиш най-доброто!

„От Бога ние получаваме добра мярка…“

Ако искаш постът ти да бъде качествен, прави го в името на Исус!
Ако правиш нещо в името на Исус, ти ще правиш нещата качествено!
Тогава ще видиш как силата на Духа ще те придружава!

Не трябва да се напъваме, а нещата с Бога се случват съвсем естествено!

Когато човек търси Бога и това ще бъде полезно и за други хора, дяволът ще се опита да му попречи.

Аз съм това, което съм, заради Господа!

За да можем да се ползваме от правата си, трябва да сме в подходящата позиция!

Когато ние говорим, ние трябва да говорим от сърце!

„Не аз живея, а Христос живее в мен.“

Нямаш нужда от сила – имаш нужда от Господа!

Share this: