Да познаваме Господа повече

Да познаваме Господа повече

Йоан 15:16

Никога не трябва да подценяваме действието на Святия Дух.

Благодарното сърце отключва чудотворната сила на Божествената благодат.

Аз искам да познавам повече Бога.

Желанието на Господа е да Го познаваме повече и повече, особено като Баща.

Като познаваме Бащата имаме сигурност.

ЕФ. 1:15-18

Първата любов! Трудностите ни връщат обратно при нея.

Понякога, когато обстоятелствата са добри, се отпускаме. Тогава Бог започва да раздрусва живота ни.

Бог е в скръбта.
Бог е в радостта.
Бог е над всичко!

Имаме и духовни очи.

Ако искаме да познаваме Бог, ще предприемаме действия.

Бог иска да ни се разкрива по различни начини и да радва сърцата ни.

„Боже, разреши проблема, за да… “


Не! Бог ще разреши проблема, когато Го познаваш и търсиш Него.

Бог е над всичко, което може да дойде към теб.

Бог е необятен в познаването Си.

Бог иска да вложи бреме в нас за погиващия свят.

Когато имаме близки взаимоотношения с Бог, зачеваме духовен плод.

Бог ни отваря духовните очи, за да видим какво имаме.
Бог ни цени повече отколкото ние самите се ценим.

Изпит след изпит докато пораснем във вяра и се надсмиваме на проблемите.

Светската примамка не ни владее, когато познаваме Божията любов и сме завладяни от Него / управлявани от Божия Дух.

Да споделяме това, което знаем, не да го задържаме за себе си.

Бог допуска ситуации в живота ни, за да го потърсим.

Дяволът иска да пречупи волята ни, емоционално да ни нарани, да хване ума ни.
Издига крепости против познаването на Бога.
Ние трябва да разчупваме крепости с Божието слово.

Растете в благодатта!

Дух на мъдрост и откровение да познаваме Бога.

Да живеем в страх не е угодно на Бог.

Да излезем извън рутината.

Днес ще търсим Бога!

Бог оценява всяко нещо, което е с правилен мотив.

Да се молим да познаваме Бог повече.

Бог ни учи да слугуваме.

Любовта води към интимност!

Йоан 15:16

Никога не трябва да подценяваме действието на Святия Дух.

Благодарното сърце отключва чудотворната сила на Божествената благодат.

Аз искам да познавам повече Бога.

Желанието на Господа е да Го познаваме повече и повече, особено като Баща.

Като познаваме Бащата имаме сигурност.

ЕФ. 1:15-18

Първата любов! Трудностите ни връщат обратно при нея.

Понякога, когато обстоятелствата са добри, се отпускаме. Тогава Бог започва да раздрусва живота ни.

Бог е в скръбта.
Бог е в радостта.
Бог е над всичко!

Имаме и духовни очи.

Ако искаме да познаваме Бог, ще предприемаме действия.

Бог иска да ни се разкрива по различни начини и да радва сърцата ни.

„Боже, разреши проблема, за да… “


Не! Бог ще разреши проблема, когато Го познаваш и търсиш Него.

Бог е над всичко, което може да дойде към теб.

Бог е необятен в познаването Си.

Бог иска да вложи бреме в нас за погиващия свят.

Когато имаме близки взаимоотношения с Бог, зачеваме духовен плод.

Бог ни отваря духовните очи, за да видим какво имаме.
Бог ни цени повече отколкото ние самите се ценим.

Изпит след изпит докато пораснем във вяра и се надсмиваме на проблемите.

Светската примамка не ни владее, когато познаваме Божията любов и сме завладяни от Него / управлявани от Божия Дух.

Да споделяме това, което знаем, не да го задържаме за себе си.

Бог допуска ситуации в живота ни, за да го потърсим.

Дяволът иска да пречупи волята ни, емоционално да ни нарани, да хване ума ни.
Издига крепости против познаването на Бога.
Ние трябва да разчупваме крепости с Божието слово.

Растете в благодатта!

Дух на мъдрост и откровение да познаваме Бога.

Да живеем в страх не е угодно на Бог.

Да излезем извън рутината.

Днес ще търсим Бога!

Бог оценява всяко нещо, което е с правилен мотив.

Да се молим да познаваме Бог повече.

Бог ни учи да слугуваме.

Любовта води към интимност!

Share this: