Да ходим в светлината

Да ходим в светлината

Бог е един добър Бог!
Ние трябва да имаме страх от Бога.
Страхът от Бога идва от познаването на Бога!
“Страхът от Бога е начало на мъдростта.”

Няма логика да се отдалечаваме от Бога – където и да отидем, Той е винаги там!

Дяволът работи с един вид внушения.

Само близката връзка с Бога може да изцери нашата интуиция!

Колкото съм по-далече от Бога, толкова повече съм податлив на манипулация.

“Мойсей познаваше пътищата на Бога.”

Поради непознаване на Бога хората бягат от Него!

“Знанието може да те възгордее (без познаването на Бога), любовта те изгражда.”

За да можеш да се покориш на Бога, ти трябва да имаш сила от Него!

Той ни вика да дойдем при Него за наша полза!
Бог ни създаде да общува с нас за наша полза – Той е неизчерпаем източник!

Бог иска чрез всяко едно творение да изявява Себе Си!
Целта е да ни включи – Той иска да ни направи съпричастни с Него.
Бог е себедостатъчен, но Той иска да дава!

Творението ще загине без Източника!

Бог работи чрез Тяло – Той така го е наредил!
Идеята не е в неделя сутрин да дойдем да чуем проповед – идеята е Тялото да функционира заедно!
Тялото така работи, че приема и предава – така живее.
Бог иска да бъдем като сърцето – да приемаме от Него и да предаваме на обществото!
Дали ходиш или не ходиш (на църква) – все тая, ако не приемаш и предаваш!

1 Йоан 1:1
Йоан наистина беше в началото чрез Христос.
“Ние Го наблюдавахме през цялото време и Го попипахме.”
1 Йоан 1:2
Йоан е имал невероятното откровение, че Исус е Словото на живота.
Йоан Го слушаше, наблюдаваше и се докосна до Исус.
1 Йоан 1:3
“Възвестяване” = ти говориш, живееш, практикуваш и оставаш пример
Той нарича този живот общение.
Общението, което имаха апостолите помежду си, беше постоянно взаимоотношение между тях.

В църквата ние нямаме нужда от това, което светът прави.

Йоан казва: “Не мога да ви прокламирам нещо, което аз лично не съм преживял!”
Много от нещата, които казваме, не са наши.
Църквата днес трябва да свидетелства както първите апостоли!
Йоан казва: “Това, което ви давам, е това, което имам!”

Случката с изцелението на човека пред храма
Когато ние си раздвуяваме вниманието, пропускаме страшно много неща!
За да може хората да приемат от Бога, ние трябва да хванем тяхното внимание!
Не става въпрос за еднократно внимание – а хората да ти обърнат внимание.

Бог никога няма да те вкара в петкратно служение, ако първо не си служил в помощно служение!
Исус Христос им заповядваше на учениците, Той не ги молеше – те Му бяха слуги.
Елисей 10 години е бил слуга на Илия.
Пророците не са много приети в собствената си родина.
Не ти е писнало от събрания – писнало ти е от бездействие!

Моделът идва от Бога!
Ако не теб Бог не ти е говорил, ти няма да бъдеш успешен (като копираш други модели на служение)!
Не можем да откраднем модел и да го прилагаме и той да работи!
Ние трябва да ценим това, което имаме!
Библията казва: “Не пожелавай.” – това е грях.
Тогава дяволът започва да те краде поради греха и ти започваш да се оплакваш.
Ние не трябва да гледаме другите – цени това, което Бог ти е дал!
Когато си верен над малкото, Бог ще те постави над повече!

Ако дойде изведнъж голямо множество хора, които искат да повярват, в църквата, ще се погрижим ли за тях?

Хората не искат да раждат деца, защото станаха много себични.

Йоан 1:4
Йоан обяснява как ние да влизаме в радостта на Бога.
Говори за “пълна радост” – през цялото време, при всички обстоятелства!
Радостта ни осигурява защита.
Дяволът може да посади своите неща в нас само ако изгубим радостта си, защото неговите неща са противоположни на радостта!
“Когато аз имам общение с Бога, аз имам радост, мир, праведност!”
Дяволът иска да ни отдели от стадото (църквата)!
Когато ние допуснем лъжите на дявола, ние започваме да се настройваме!
Дяволът иска да те настрои да слушаш него и да не слушаш Божиите думи.

1 Йоан 1:5
Йоан 1:5
Навсякъде, където Словото доминира, там има светлина!
Ако ние сме пълни със Словото, ние ше бъдем пълни със светлина и живот!

Хората могат да имат общение с Бога чрез нас, ако ние имаме общение с Него!
После те порастват дотолкова, че да имат лично общение с Бога!

Който не може да се грижи за семейството си, не може да управлява Божията църква!
Семейството е помощно средство, за да познаем Бог като Баща, като снабдител!

Ако човек няма собствено семейство или духовни ученици, той не може да проповядва Словото истински, защото не е познал Бога!

Сатана винаги е лобирал за това, че ние сме това, което чувстваме!
Ние сме приели това съзнание, че си правим това, което си искаме.
Такъв човек не може да приеме от Бога!

Мат. 12:46-50
Това, което Исус казва, е заповед!
1 Йоан 1:6
Единственият начин, по който може да имаме общение с Него, е да изпълняваме Словото!
Ако преживяванията не са в светлина на Словото, те са лъжа.
Самият Бог ходи в светлината на Своето Слово.

Когато хората в този свят знаят, че сме християни, те очакват от нас ние да се покоряваме на Словото!
Ако не изпълняваме Словото, ние губим авторитета си!
Бог не обича лицемерите!
Много ясно е записано в Библията, че имаме задължения.
Евреи 13:17
“Бог е извисил Словото Си над Името Си.”
“Ако Аз се покорявам на това, което Съм написал, кои сте вие да не се покорявате?”

1 Йоан 1:7
Самото покорство към Божието слово отваря вратата на Святия Дух да ни очиства от греховете!

Ти не си в тази църка, за да съдиш хората, а за да допринасяш!

Ние ставаме силни духовно, когато се учим да носим теготите на другите!

Исус водеше един постен живот.
Бог иска и ние да водим постен живот – не просто да постим отделни дни през седмицата, а постоянно да въздържаме плътта си!

Бог е един добър Бог!
Ние трябва да имаме страх от Бога.
Страхът от Бога идва от познаването на Бога!
“Страхът от Бога е начало на мъдростта.”

Няма логика да се отдалечаваме от Бога – където и да отидем, Той е винаги там!

Дяволът работи с един вид внушения.

Само близката връзка с Бога може да изцери нашата интуиция!

Колкото съм по-далече от Бога, толкова повече съм податлив на манипулация.

“Мойсей познаваше пътищата на Бога.”

Поради непознаване на Бога хората бягат от Него!

“Знанието може да те възгордее (без познаването на Бога), любовта те изгражда.”

За да можеш да се покориш на Бога, ти трябва да имаш сила от Него!

Той ни вика да дойдем при Него за наша полза!
Бог ни създаде да общува с нас за наша полза – Той е неизчерпаем източник!

Бог иска чрез всяко едно творение да изявява Себе Си!
Целта е да ни включи – Той иска да ни направи съпричастни с Него.
Бог е себедостатъчен, но Той иска да дава!

Творението ще загине без Източника!

Бог работи чрез Тяло – Той така го е наредил!
Идеята не е в неделя сутрин да дойдем да чуем проповед – идеята е Тялото да функционира заедно!
Тялото така работи, че приема и предава – така живее.
Бог иска да бъдем като сърцето – да приемаме от Него и да предаваме на обществото!
Дали ходиш или не ходиш (на църква) – все тая, ако не приемаш и предаваш!

1 Йоан 1:1
Йоан наистина беше в началото чрез Христос.
“Ние Го наблюдавахме през цялото време и Го попипахме.”
1 Йоан 1:2
Йоан е имал невероятното откровение, че Исус е Словото на живота.
Йоан Го слушаше, наблюдаваше и се докосна до Исус.
1 Йоан 1:3
“Възвестяване” = ти говориш, живееш, практикуваш и оставаш пример
Той нарича този живот общение.
Общението, което имаха апостолите помежду си, беше постоянно взаимоотношение между тях.

В църквата ние нямаме нужда от това, което светът прави.

Йоан казва: “Не мога да ви прокламирам нещо, което аз лично не съм преживял!”
Много от нещата, които казваме, не са наши.
Църквата днес трябва да свидетелства както първите апостоли!
Йоан казва: “Това, което ви давам, е това, което имам!”

Случката с изцелението на човека пред храма
Когато ние си раздвуяваме вниманието, пропускаме страшно много неща!
За да може хората да приемат от Бога, ние трябва да хванем тяхното внимание!
Не става въпрос за еднократно внимание – а хората да ти обърнат внимание.

Бог никога няма да те вкара в петкратно служение, ако първо не си служил в помощно служение!
Исус Христос им заповядваше на учениците, Той не ги молеше – те Му бяха слуги.
Елисей 10 години е бил слуга на Илия.
Пророците не са много приети в собствената си родина.
Не ти е писнало от събрания – писнало ти е от бездействие!

Моделът идва от Бога!
Ако не теб Бог не ти е говорил, ти няма да бъдеш успешен (като копираш други модели на служение)!
Не можем да откраднем модел и да го прилагаме и той да работи!
Ние трябва да ценим това, което имаме!
Библията казва: “Не пожелавай.” – това е грях.
Тогава дяволът започва да те краде поради греха и ти започваш да се оплакваш.
Ние не трябва да гледаме другите – цени това, което Бог ти е дал!
Когато си верен над малкото, Бог ще те постави над повече!

Ако дойде изведнъж голямо множество хора, които искат да повярват, в църквата, ще се погрижим ли за тях?

Хората не искат да раждат деца, защото станаха много себични.

Йоан 1:4
Йоан обяснява как ние да влизаме в радостта на Бога.
Говори за “пълна радост” – през цялото време, при всички обстоятелства!
Радостта ни осигурява защита.
Дяволът може да посади своите неща в нас само ако изгубим радостта си, защото неговите неща са противоположни на радостта!
“Когато аз имам общение с Бога, аз имам радост, мир, праведност!”
Дяволът иска да ни отдели от стадото (църквата)!
Когато ние допуснем лъжите на дявола, ние започваме да се настройваме!
Дяволът иска да те настрои да слушаш него и да не слушаш Божиите думи.

1 Йоан 1:5
Йоан 1:5
Навсякъде, където Словото доминира, там има светлина!
Ако ние сме пълни със Словото, ние ше бъдем пълни със светлина и живот!

Хората могат да имат общение с Бога чрез нас, ако ние имаме общение с Него!
После те порастват дотолкова, че да имат лично общение с Бога!

Който не може да се грижи за семейството си, не може да управлява Божията църква!
Семейството е помощно средство, за да познаем Бог като Баща, като снабдител!

Ако човек няма собствено семейство или духовни ученици, той не може да проповядва Словото истински, защото не е познал Бога!

Сатана винаги е лобирал за това, че ние сме това, което чувстваме!
Ние сме приели това съзнание, че си правим това, което си искаме.
Такъв човек не може да приеме от Бога!

Мат. 12:46-50
Това, което Исус казва, е заповед!
1 Йоан 1:6
Единственият начин, по който може да имаме общение с Него, е да изпълняваме Словото!
Ако преживяванията не са в светлина на Словото, те са лъжа.
Самият Бог ходи в светлината на Своето Слово.

Когато хората в този свят знаят, че сме християни, те очакват от нас ние да се покоряваме на Словото!
Ако не изпълняваме Словото, ние губим авторитета си!
Бог не обича лицемерите!
Много ясно е записано в Библията, че имаме задължения.
Евреи 13:17
“Бог е извисил Словото Си над Името Си.”
“Ако Аз се покорявам на това, което Съм написал, кои сте вие да не се покорявате?”

1 Йоан 1:7
Самото покорство към Божието слово отваря вратата на Святия Дух да ни очиства от греховете!

Ти не си в тази църка, за да съдиш хората, а за да допринасяш!

Ние ставаме силни духовно, когато се учим да носим теготите на другите!

Исус водеше един постен живот.
Бог иска и ние да водим постен живот – не просто да постим отделни дни през седмицата, а постоянно да въздържаме плътта си!

Share this: