Движени от огъня на Святия Дух

Движени от огъня на Святия Дух

Няма маловажна възраст!

Няма любимци!

Няма нещо, което да може да изненада Бог.

Святият Дух и Словото вървят ръка за ръка.

Християнинът е като двигател с вътрешно горене – ако го няма огъня, няма какво да задвижи колата.

Не зареждай по малко – изпълвай се с Духа!

На дълъг път не се ходи с малко гориво.

Бог има работа за всеки!

Когато си набрал, не се отпуска – поддържай скоростта!

Исус Навиев 1:1-5

(1  И след смъртта на ГОСПОДНИЯ слуга Мойсей ГОСПОД говори на Исус, сина на Навий, слугата на Мойсей, и му каза:

2  Слугата ми Мойсей умря; затова сега стани, премини този Йордан, ти и целият този народ, към земята, която Аз давам на тях, на израилевите синове.

3  Всяко място, на което стъпи стъпалото на крака ви, Аз ви го давам, така както говорих на Мойсей.

4  От пустинята и този Ливан чак до голямата река, реката Ефрат, цялата земя на хетейците, и до Голямото море към залез слънце ще бъдат пределите ви.

5  Никой няма да устои пред теб през всичките дни на живота ти; както бях с Мойсей, така ще бъда и с теб; няма да отстъпя от теб и няма да те оставя.

6  Бъди силен и смел, защото ти ще разделиш на този народ земята в наследство, за която се заклех на бащите им, че ще им я дам.

7  Само бъди силен и много смел, за да внимаваш да спазваш целия закон, за който ти заповяда слугата Ми Мойсей; не се отклонявай от него нито надясно, нито наляво, за да имаш успех, където и да отидеш.

8  Тази книга на закона да не се отделя от устата ти и да размишляваш върху нея денем и нощем, за да внимаваш да спазваш всичко, което е написано в нея; защото тогава ще благоуспяваш в пътя си и тогава ще имаш успех.

9  Ето, заповядвам ти: бъди силен и смел; не се плаши и не се страхувай, защото ГОСПОД, твоят Бог, е с теб, където и да отидеш!)

Божиите обещания са еластични.

Не вярвай за минимума на обещанието – вярвай за максимума!

Мечтай и се моли и благодари и вярвай ГОЛЯМО!

Обещанията в Библията не са били… те са СЕГА – за всеки един, който ги повярва!

Няма маловажна възраст!

Няма любимци!

Няма нещо, което да може да изненада Бог.

Святият Дух и Словото вървят ръка за ръка.

Християнинът е като двигател с вътрешно горене – ако го няма огъня, няма какво да задвижи колата.

Не зареждай по малко – изпълвай се с Духа!

На дълъг път не се ходи с малко гориво.

Бог има работа за всеки!

Когато си набрал, не се отпуска – поддържай скоростта!

Исус Навиев 1:1-5

(1  И след смъртта на ГОСПОДНИЯ слуга Мойсей ГОСПОД говори на Исус, сина на Навий, слугата на Мойсей, и му каза:

2  Слугата ми Мойсей умря; затова сега стани, премини този Йордан, ти и целият този народ, към земята, която Аз давам на тях, на израилевите синове.

3  Всяко място, на което стъпи стъпалото на крака ви, Аз ви го давам, така както говорих на Мойсей.

4  От пустинята и този Ливан чак до голямата река, реката Ефрат, цялата земя на хетейците, и до Голямото море към залез слънце ще бъдат пределите ви.

5  Никой няма да устои пред теб през всичките дни на живота ти; както бях с Мойсей, така ще бъда и с теб; няма да отстъпя от теб и няма да те оставя.

6  Бъди силен и смел, защото ти ще разделиш на този народ земята в наследство, за която се заклех на бащите им, че ще им я дам.

7  Само бъди силен и много смел, за да внимаваш да спазваш целия закон, за който ти заповяда слугата Ми Мойсей; не се отклонявай от него нито надясно, нито наляво, за да имаш успех, където и да отидеш.

8  Тази книга на закона да не се отделя от устата ти и да размишляваш върху нея денем и нощем, за да внимаваш да спазваш всичко, което е написано в нея; защото тогава ще благоуспяваш в пътя си и тогава ще имаш успех.

9  Ето, заповядвам ти: бъди силен и смел; не се плаши и не се страхувай, защото ГОСПОД, твоят Бог, е с теб, където и да отидеш!)

Божиите обещания са еластични.

Не вярвай за минимума на обещанието – вярвай за максимума!

Мечтай и се моли и благодари и вярвай ГОЛЯМО!

Обещанията в Библията не са били… те са СЕГА – за всеки един, който ги повярва!

Share this: