Десятъци и приноси

Десятъци и приноси

Който добре познава Словото, няма да бъде заблуден.

Това, което сееш днес, рано или късно ще го пожънеш!

Освен да четем Библията ние трябва да имаме връзка с Автора.
Разкривайки ни Словото, Бог започва да ни разкрива Себе Си.

Рим. 1:18-20
Виждаме, че всичко, което Бог е сътворил, е много добро.
Така разбираме, че Самият Бог е добър.
Той се е погрижил това добро да продължава да съществува много дълго време.
Това означава, че Бог е грижовен.
Само един много глупав човек може да каже, че няма Бог.
Един ден нито един човек няма да има извинение да каже, че не е знаел, че има Бог!
Всичко, което живее, идва от и е свързано със Самия Бог!
Животът е Самият Бог!
„В Него е животът.“

Рим 1:21-25
Всички хора познават Бог – те всеки ден го виждат.
Ние хвалим и величаем всичко друго, но не и Бог.
Как може да има творение без Творец?
Не можем да съществуваме ние без Бог.
Ние трябва да се научим как да отдаваме почит и слава на Бога всеки ден и всеки миг!

Словото ни е събрало тук, а Словото е Бог.
Ние почитаме Словото, когато Му отделяме внимание.

Бог не насилва – Той се съобразява с човека!

„Почитайте се един-друг.“
„Покорявайте се един на друг.“
Всяка част е еднакво важна, но не може Тялото да функционира, ако не работи всяка част.
Ако искаме църквата ни да е здрава, ние трябва да се научим да работим като едно цяло!
Ако ние не сме свързани с Главата и не сме свързани един с друг, как да работи Тялото?
Ако ние се покоряваме на Исус, ние ще бъдем удивени колко много неща ще вършим заедно без дори да го плануваме!

„Бог обича този, който дава с радостно сърце.“
Когато ти даваш с радост, тогава Бог ще започне да ти дава повече!
Святият Дух няма край – Той е безкраен.
Бог прави така, че да се преумножава нашето семе.
Когато дойдат материални неща към теб, ти мислиш ли да бъдеш канал?

Малахи 3:1-3
В дните на Исус Христос този вестител беше Йоан Кръстител.
Днес много световни служители си имат лични асистенти, които приготвят атмосферата.
Не трябва по никакъв начин да пречим на Бога!
Ние трябва да знаем как да поддържаме ред и дисциплина в залата.
Бог е много добър, но Той не ни е слуга!
Ние трябва да се съобразяваме с Бога.
Ако искаме друго духовно ниво, ние трябва да си променим отношението!
Бог ще реши кога да дойде.
Как може славата да падне на Бога, ако ние не разпознаваме, че е Бог?
Цялата почит между нас е с цел Бог!
Когато дойде Бог, Той ще ни очисти.
За да остане между нас, Той трябва да ни очисти – от завист, блудство и т.н.
Когато ние се очистим, ние можем да принасяме приноси на Бога от чисто сърце.
Тогава приносът ни ще бъде угоден на Бога.

Малахи 3:4-5
Господ ще отговори, когато изпълним условията.
За Господ няма невъзможни неща – проблемът е в нас!
Трябва да се откажем от всяка една обида и т.н., защото те ни замърсяват и Бог не може да приеме молитвите ни.

Малахи 3:6-7
Да се върнеш при Бога не означава да се върнеш в църквата – а да се върнеш в сърцето си при Него!

Малахи 3:8-12
Това Слово е за всички нас.
Бог не казва, че ще излее пари, а благословение!
„Благословение“ означава „Господ ще ти даде мъдрост как да работиш на тази земя“.
„Когато вие си давате редовно десятъците и приносите и Ми се молите, Аз ще ви дам мъдрост как да използвате парите.“
Господ обещава, че дяволът няма вече да те краде.
Господ ще издигне църквата и хората ще започнат да ни облажават.

Ако ние приложим това Слово, ние ще видим пробив!

Допуснем ли Сатана, той започва да разрушава храма.
Храмът е нашето тяло.

Който добре познава Словото, няма да бъде заблуден.

Това, което сееш днес, рано или късно ще го пожънеш!

Освен да четем Библията ние трябва да имаме връзка с Автора.
Разкривайки ни Словото, Бог започва да ни разкрива Себе Си.

Рим. 1:18-20
Виждаме, че всичко, което Бог е сътворил, е много добро.
Така разбираме, че Самият Бог е добър.
Той се е погрижил това добро да продължава да съществува много дълго време.
Това означава, че Бог е грижовен.
Само един много глупав човек може да каже, че няма Бог.
Един ден нито един човек няма да има извинение да каже, че не е знаел, че има Бог!
Всичко, което живее, идва от и е свързано със Самия Бог!
Животът е Самият Бог!
„В Него е животът.“

Рим 1:21-25
Всички хора познават Бог – те всеки ден го виждат.
Ние хвалим и величаем всичко друго, но не и Бог.
Как може да има творение без Творец?
Не можем да съществуваме ние без Бог.
Ние трябва да се научим как да отдаваме почит и слава на Бога всеки ден и всеки миг!

Словото ни е събрало тук, а Словото е Бог.
Ние почитаме Словото, когато Му отделяме внимание.

Бог не насилва – Той се съобразява с човека!

„Почитайте се един-друг.“
„Покорявайте се един на друг.“
Всяка част е еднакво важна, но не може Тялото да функционира, ако не работи всяка част.
Ако искаме църквата ни да е здрава, ние трябва да се научим да работим като едно цяло!
Ако ние не сме свързани с Главата и не сме свързани един с друг, как да работи Тялото?
Ако ние се покоряваме на Исус, ние ще бъдем удивени колко много неща ще вършим заедно без дори да го плануваме!

„Бог обича този, който дава с радостно сърце.“
Когато ти даваш с радост, тогава Бог ще започне да ти дава повече!
Святият Дух няма край – Той е безкраен.
Бог прави така, че да се преумножава нашето семе.
Когато дойдат материални неща към теб, ти мислиш ли да бъдеш канал?

Малахи 3:1-3
В дните на Исус Христос този вестител беше Йоан Кръстител.
Днес много световни служители си имат лични асистенти, които приготвят атмосферата.
Не трябва по никакъв начин да пречим на Бога!
Ние трябва да знаем как да поддържаме ред и дисциплина в залата.
Бог е много добър, но Той не ни е слуга!
Ние трябва да се съобразяваме с Бога.
Ако искаме друго духовно ниво, ние трябва да си променим отношението!
Бог ще реши кога да дойде.
Как може славата да падне на Бога, ако ние не разпознаваме, че е Бог?
Цялата почит между нас е с цел Бог!
Когато дойде Бог, Той ще ни очисти.
За да остане между нас, Той трябва да ни очисти – от завист, блудство и т.н.
Когато ние се очистим, ние можем да принасяме приноси на Бога от чисто сърце.
Тогава приносът ни ще бъде угоден на Бога.

Малахи 3:4-5
Господ ще отговори, когато изпълним условията.
За Господ няма невъзможни неща – проблемът е в нас!
Трябва да се откажем от всяка една обида и т.н., защото те ни замърсяват и Бог не може да приеме молитвите ни.

Малахи 3:6-7
Да се върнеш при Бога не означава да се върнеш в църквата – а да се върнеш в сърцето си при Него!

Малахи 3:8-12
Това Слово е за всички нас.
Бог не казва, че ще излее пари, а благословение!
„Благословение“ означава „Господ ще ти даде мъдрост как да работиш на тази земя“.
„Когато вие си давате редовно десятъците и приносите и Ми се молите, Аз ще ви дам мъдрост как да използвате парите.“
Господ обещава, че дяволът няма вече да те краде.
Господ ще издигне църквата и хората ще започнат да ни облажават.

Ако ние приложим това Слово, ние ще видим пробив!

Допуснем ли Сатана, той започва да разрушава храма.
Храмът е нашето тяло.

Share this: