Доброто войнстване на вярата

Доброто войнстване на вярата

-По-добре е да печелиш приятелството на някого без да го насилваш.

-Дори и Соломон съгреши накрая. Не е до мъдростта, а до сърцето.

-Мъдростта без сърце за Бог води до падение (гордост).

-Павел: “когато съм немощен – тогава съм силен.”

-“Бог търси сърца съвършено разположени към Него.”

-Бог не търси глупави хора, не търси необразовани хора, бедни. Бог търси хора, които искат да Му се предадат, които са готови да зарежат себе си заради Него.

-Исус не го приемаха навсякъде. Същото ще е и с нас. Не се обезсърчавай! Продължавай!

-Който се хвали, с Господа да се хвали!

-Няма нищо излишно в Библията! Всичко в Нея е написано с причина!

-Дяволът постоянно се опитва да те бомбардира със светската мъдрост.

-Бог не иска да се съобразяваме със света.

-Дяволът иска да ни дава неща, той иска души!

-За да имаме вяра, трябва да сме в Божието присъствие.

-Всичко е възможно за християните! Не трябва да се ограничаваме!

-Ти си победител където и да се намираш!

-Не се опитвай да заслужиш Божията любов! Не се опитвай да заслужиш Божията благодат! Не се опитвай да заслужиш Божиите благословения! Бог ти ги дава даром! Бог иска да сме смели в молитва!

-Бог иска да виждаме себе си успешни! Иска да се виждаме победители!

-По-добре е да печелиш приятелството на някого без да го насилваш.

-Дори и Соломон съгреши накрая. Не е до мъдростта, а до сърцето.

-Мъдростта без сърце за Бог води до падение (гордост).

-Павел: “когато съм немощен – тогава съм силен.”

-“Бог търси сърца съвършено разположени към Него.”

-Бог не търси глупави хора, не търси необразовани хора, бедни. Бог търси хора, които искат да Му се предадат, които са готови да зарежат себе си заради Него.

-Исус не го приемаха навсякъде. Същото ще е и с нас. Не се обезсърчавай! Продължавай!

-Който се хвали, с Господа да се хвали!

-Няма нищо излишно в Библията! Всичко в Нея е написано с причина!

-Дяволът постоянно се опитва да те бомбардира със светската мъдрост.

-Бог не иска да се съобразяваме със света.

-Дяволът иска да ни дава неща, той иска души!

-За да имаме вяра, трябва да сме в Божието присъствие.

-Всичко е възможно за християните! Не трябва да се ограничаваме!

-Ти си победител където и да се намираш!

-Не се опитвай да заслужиш Божията любов! Не се опитвай да заслужиш Божията благодат! Не се опитвай да заслужиш Божиите благословения! Бог ти ги дава даром! Бог иска да сме смели в молитва!

-Бог иска да виждаме себе си успешни! Иска да се виждаме победители!

Share this: