Духовната инвестиция

Духовната инвестиция

Три важни аспекта на духовната инвестиция:

 1. Качеството на семето и количеството на семето: време в Божието Слово, време в молитва, в общение с братя и сестри. ще пожънеш, колкото си посял и не повече. През целия си живот жънем това, което сме сели.
  ‘Недейте се лъга: Бог поругаем не бива; понеже каквото посее човек това ще и да пожъне; ‘
  Послание на ап. Павла до Галатяни 6:7

  ‘Сей семето си сутрин и вечер не въздържай ръката си; защото не знаеш кое ще успее – това ли или онова, или дали ще са и двете еднакво добри. ‘
  Еклисиаст 11:6
 2. Качеството на почвата
 3. Сезона
  ‘ Има време за всяко нещо и срок – за всяка работа под небето: ‘
  Еклисиаст 3:1