Духовни закони – 2 част

Духовни закони – 2 част

Бог се радва, когато децата Му се радват, са заедно и се почитат един друг.

Бог е Бог на реда.

Нека да се уважаваме един друг.

По любовта, която е между нас, светът ще познае, че сме Христови ученици!

Любовта е изпълнение на Неговите заповеди!

Любовта е да изпълняваш заповеди.

Рим. 13:8-10
Любовта изпълнява закона!

Бог е толкова добър и дълготърпелив!

„Това, което искате хората да направят на вас, това правете на тях.“

Не е сложно да се обичаме!
Но ние трябва да се приемаме.

Рим. 15:1-13

Ако ние не се приемаме, не можем да се обичаме!

Нека да не си мисли никой, че е повече от другия!

Бог обича реда.

„Портите на ада няма да устоят на Църквата.“

„Бог на смирените дава благодат, на горделивите се противи.“

Царството на Сатана има ред, но то създава хаос.

Целта на Сатана е ние вярващите да стоим в невежество!

Сатана разчита на своя интелект и на това, което ние не знаем!

Ние не можем да злоупотребяваме с Божията добрина!

Сатана прави всичко възможно Божиите хора да наскърбят Святия Дух и да Го отблъснат – на това разчита той!

Духовното воюване не е плътско воюване.

„Не давайте място на дявола.“
Не давай територия на Сатана в никоя област на живота си.

Никой смъртен човек не може да надвие на Сатана.

Сатана е сега много повече разярен отколкото в 1-ви век.

Това, което Сатана прави сега най-успешно, е да бъде „наш приятел“ – защото „Приятелството със света е вражда против Бога.“

На кого му се умира за Господа?

Духовните закони са свързани с духовния свят.
Духовните закони превъзхождат физическите.

„Господ интимно се съобщава с тези, които Го любят.“

Любовта е свързана с покорството.

„Всичко съдейства за добро за тези, които любят Господа.“

Трябва да сме като Исус!

Трябва да научим Неговите заповеди.

„Нова заповед ви давам: да се обичате един друг както аз ви възлюбих.“

Любовта ни към Бога никога не може да бъде проявена освен чрез любовта към ближния!

Когато има прошка, тогава има възстановяване.
Да простиш означава никога повече да не напомняш греха на този, който е съгрешил против теб!

„Същите страдания се понасят от братята ви в света.“
На никого не му е лесно.

Трябва да се научим да воюваме, но това не се изразява само във „връзване и развръзване“.

„С мъдър съвет човек води война.“

Когато ние сме позиционирани в Исус Христос, трябва да вършим дела на праведност пред Бога.

В духовния свят всичко, което ни трябва, е винаги в наличност.

„Ние сме благословени с всяко духовно благословение в небесни места.“

Бог иска да живеем изобилен живот, за да можем да изобилстваме във всяко добро дело.

Когато ние мислим за нещо негативно, това нещо ние започваме да го привличаме в нашия живот.

„Комуто простите греховете, простени са.“
Ако един грях е задържан, той може да нанесе страшни разрушения.

Бог иска сърцата ни да бъдат изпълнени с хваление и благодарност.

„Бог и до завист ревнува за Духа, който е вътре във вас.“
Духът е сърцето, духът е най-интимното нещо.

„Повече от всичко друго пази сърцето си.“

Дяволът не знае как да се оправя с любовта!

Това, което основно докосваше сърцата на хората, беше любовта на Исус!

Много е важно ние да знаем духовните закони.

Лука 9:57-62

Всяко нещо, което вие започвате и не го довършвате, то ви разрушава отвътре!

Дяволът атакува твоите решения, за да може да не изкараш нещата докрай.
По този начин ти ставаш несигурен човек!

Мнозина от нас са поразени отвътре.

Защо си мислиш, че молитвата на пастора е по-силна от Божието слово?
Това е израз на несигурност.

Колко е важно да изкараме нещата докрай!

Господ Исус водеше своите ученици със Себе Си, за да могат те да бъдат „вкиснати“ в тази атмосфера на вяра.

Помазанието не действа самостоятелно.

Много пъти сме като блудния син – искаме силата на Бога, неща от Бога, но не и самия Бог.

Бог иска да изградим характер.
А той е свързан с познаването на самия Него.

Не можем да се радваме с Него, ако и не страдаме с Него.

Ако искаме силата и помазанието, има цена – смирение, посвещение.

Да бъдем въздържани.
Да внимаваме на мислите си.
Умовете ни могат да творят реалности.

Вземете решение да не служите вече на себе си!
Дяволът е толкова силен в живота ни колкото му позволяваме!

Когато роптаем, привличаме лоши неща.

Има някой, който се храни от твоите страхове.
Точно това, за което си мислиш, от което се страхуваш, това привличаш.

Визуализирай отговора за живота си.

Ефесяни 2:1-4

Трябва да се научим да носим отговорност!

Трябва да излезем от фокус и да гледаме на Исус!

Искай Божествено видение!

Просто трябва да се доверим!